Alla inlägg av Anna Sporrong

Redo? LOK har startat!

Då har första vardagen, efter att Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser (LOK) började gälla den 1 februari, passerat!

Jag är väldigt nyfiken på om det är någon rehabkoordinator inom hälso- & sjukvården som har märkt någon som helst effekt av lagen?

 • T ex nya interna riktlinjer/arbetssätt?
 • Patienter som efterfrågat koordineringsinsatser?
 • Arbetsgivare som hört av sig och undrar om de inte längre behöver en företagshälsa? (vilket de absolut gör!)

Det vore väldigt kul att få höra från alla er som jobbar med
koordineringsinsatser inom hälso- & sjukvården!

Skriv gärna en kommentar nedan och berätta
– hur var första vardagen med LOK?


Själv har jag idag googlat runt på alla regioners webbsidor för att leta information om koordineringsinsatser. Aktuell information så som t ex ett styrdokument om koordineringsinsatser eller allmän info till regionens medborgare.

På respektive regions webbsida söker jag på begreppet
”koordineringsinsatser”.

Det här är vad jag hittade:

 • Region Sörmland
  Uppdragsbeskrivning – Funktion för koordinering
 • Region Kronoberg
  Riktlinje för sjukskrivning och koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
 • Västra Götalandsregionen
  Kort info om lagen men i vänstermenyn på sidan står tydligt ”Rehabiliteringskoordinering” och där finns mycket bra material för de som arbetar med koordineringsinsatser!

Jag vet att flera regioner har information på sin webbsida och även på enskilda mottagningars egna webbsidor men det är när man söker på t ex rehabkoordinator eller rehabiliteringskoordinator.

Anledningen till att gjorde denna enkla sökning på alla regioners webbsidor var att jag just ville se vad de skrev om just begreppet ”koordineringsinsatser” då det är det som lagen heter och reglerar.

Lagen har precis börjat gälla och självklart ska alla regioner hinna lägga upp aktuell information. Jag hoppas dock att det inte dröjer allt för länge!

//Anna

Ett stort och viktigt steg i rätt riktning!

Idag hade regeringen presskonferens gällande sjukförsäkringen.

Jag följde den direkt då den sändes via webben.

Särskilde utredare Claes Jansson presenterade delbetänkande SOU 2002:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering.

Förslagen är riktigt riktigt bra och den tar definitivt sjukförsäkringen framåt i rätt riktning!

Det finns säkert många som vill har fler och större förändringar men av erfarenhet så vet jag att detta är en väldigt lång process. Så, om kan vi få till de förslag som presenterats här så tar ändå arbetet med socialförsäkringen ett stort kliv framåt och blir mer anpassat efter verkligheten istället för en teoretisk karta.

För den intresserade så finns presskonferensen att se i efterhand på YouTube.com.

Det bästa var nog det sista som utredare Claes Jansson sa, nämligen:

”- Tidsgränserna ska inte kväva rehabiliteringen”

Vad nästa steg blir återstår som sagt att se. Förslag som är lagändringar måste bli en proposition som sedan ska passera lagråd och riksdag. Vi får helt enkelt vänta och se.

Trycket från samhället när det gäller socialförsäkringen är stort så jag hoppas på att den fortsatta processen ska gå så snabbt som möjligt då föreslagna förändringar behövs!

Själv har jag beställt utredningen i tryckt version och ser så klart fram emot att få läsa den i sin helhet 😊

//Anna

 

PS. jag måste även citera Magnus Svartengren, professor vid Uppsala Universitet. 

Vid en öppen hearing i Riksdagen sa han nyligen:

”- Arbete för normalt förekommande människor

Vad sägs om LOK?

Det känns passande att avrunda 2019 med den sista detaljen gällande den nya lagen om koordineringsinsatser.

Alla lagar har en numerisk beteckning och nu har även denna lag fått sin så det fullständiga namnet är:

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Lagen finns nu även i Regeringskansliets databaser, klicka här ››

Det är en liten lag med bara 5 men ack så viktiga paragrafer.

Men, den har då fått ett väldigt långt namn 🙂

Vad sägs om förkortningen ”LOK”?

LOK, precis som rehabkoordinatorn som ser till att sjukskrivnings- & rehabprocessen hela tiden håller sig på spåret och arbetar sig framåt, oavsett hastighet. Ett lok med sina vagnar stannar vid olika hållplatser och ibland kan det vara bråte på spåret så det blir ett oväntat stopp innan man kan fortsätta. Ibland blir kan växlarna göra att man kommer in på ett helt nytt oväntat spår som kanske med facit i hand blir helt rätt!

Jag känner att det går att jobba vidare med just den liknelsen om att koordineringsinsatser går att likna vid ett lok och en tågresa, med allt vad det innebär…. jag ska spinna vidare på det till kommande utbildningar 😉

Så, med det så tackar jag ödmjukast för i år.

Tack alla kunder, samarbetspartners och kursdeltagare för ett inspirerande 2019! Vi ses igen på nya året!

//Anna

PS. Nu har Karolinska Institutet öppnat upp för ÄNNU EN kursstart av rehabkoordinatorkursen 7,5 hp våren 2020! Det är helt fantastiskt vilken efterfrågan det är på kursplatser!

Detta blir kursgrupp nr 40 (!) sedan starten 2010, så kursen firar 10-års jubileum 2020!

Klicka här för mer info om kursen och anmälan ››

BESLUT IDAG! Lag om koordineringsinsatser blir verklighet!

Nu idag, den 17 december, har votering skett i vår riksdag och det innebär att det är nu är klart med ”Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter”. 

1 år försenat blev det då det förra året tog lite längre än vanligt för Sverige att få en regering och därmed kunden inget förslag läggas fram 😉

Så, nu kan alla regioner (fd landsting) i skarpt läge lägga sista handen vid att verkställa detta då lagen träder i kraft 1 februari 2020.

Det ska bli väldigt intressant att följa detta och nu kan jag äntligen slutföra det nya utbildningsmaterialet för kommande rehabkoordinatorkurser!

Jag kommer även återkomma här på bloggen med reflektioner över vad jag ser att den nya lagen kommer innebära, i praktiken.

Tills dess, skål och grattis till nya lagen och här är lagens fem paragrafer:

Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. 

Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i en region. 

En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges hälso-och sjukvård enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

En region får erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en annan regions ansvar enligt första stycket, om regionerna kommer överens om det. 

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag. 

Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso-och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. 

Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659). 

//Anna

Andra nyckeln – Eget ansvar

Den första nyckeln handlande om ledarskap så vad är väl då mer rätt än att balansera upp det hela med Eget ansvar som nyckel 2.

Nyckel 2 – EGET ANSVAR

Som sjukskriven, och anställd, är du skyldig att sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Lagen reglerar inte hur utan det är upp till arbetsgivare att skapa rutin för.

Dessutom ska du, om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar, lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare som styrker att du är oförmögen att utföra dina arbetsuppgifter, pga sjukdom. Läkarintyg ska lämnas under hela frånvaron för att styrka orsak till frånvaro från arbetet.

Man har även ett eget ansvar att hålla kontakten med arbetsplatsen vid sjukfrånvaro. 

Enligt sjuklönelagen så är det arbetsgivaren som beviljar sjuklön för att man pga av medicinska orsaker inte kan utföra sitt ordinarie arbete. Arbetsgivaren kan ge dig som medarbetare tillfälligt andra arbetsuppgifter, istället för sjuklön, och då kan du inte välja sjuklön istället. Förutsättningen är att arbetsuppgifterna inte negativt påverkar ditt mående. Vid osäkerhet kan företagshälsovården konsulteras.

Socialförsäkringsbalken reglerar att du är skyldig att medverka i din egen rehabilitering.

Du ska själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan om du är sjukfrånvarande från jobbet i mer än 14 kalenderdagar. (Din arbetsgivare gör själv sjukanmälan till Försäkringskassan.)

Jag påminner än en gång om vikten av att hålla kontakten med din arbetsgivare vid sjukfrånvaro. 

Du kan när som helst ta hjälp av facklig eller annan stödresurs om du behöver hjälp eller om det är något du inte förstår. 

Om du inte känner förtroende för din chef, och inte vill ha kontakt med denne under din sjukfrånvaro, vem kan du då istället hålla kontakt med hos arbetsgivaren? HR? chefens chef? Du kan inte klippa banden med arbetsgivaren vid sjukfrånvaro. Har du otur kan det medföra att din förstärkta anställningsskydd försvinner.

Så, sammanfattningsvis:

 • Sjukanmäl dig enligt gällande rutin
 • Lämna in läkarintyg till din arbetsgivare, löpande under hela sjukfrånvaron
 • Håll kontakten med arbetsgivaren, under hela sjukfrånvaro
 • Medverka i din egen rehabilitering
 • Kom med egna förslag på insatser som kan få dig åter i arbete

Precis som med första nyckeln om ledaskap så finns det fler nycklar gällande eget ansvar. Fyll gärna på nedan i kommentarsfältet!

//Anna

 

Rehabexpert – jo jag tackar!

I senaste numret av tidningen Du & Jobbet, nr 5/2019,  så har jag fått möjligheten att på en helsida tipsa om vad arbetsgivare och arbetstagare ska tänkte på i samband med sjukskrivning och rehabilitering.

Jag har sedan många år ett samarbete med Du & Jobbet där jag ingår i deras expertpanel och idéråd. Ett hedrande uppdrag!

Tyvärr finns inte min artikel att läsa på webben (än) men kontakta redaktionen så kan du beställa tidningen!

Förövrigt en tidning som jag varmt rekommenderar för dig som jobbar med frågor inom arbetsmiljö.

//Anna

Första nyckeln – Ledarskap

Nycklar till framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen och återgång i arbete.

Jag vet inte än hur många nycklar det blir 😉 men vi börjar med den första – Ledarskap.

Nyckel 1 – LEDARSKAP

Sjukskriven medarbetares närmsta chef har många gånger en avgörande betydelse för arbetet kring återgång i arbete.

En chef som praktiserar ett ledarskap där denne står stabilt i processen, som litar på sitt eget ledarskap och som är tydlig i sitt förhållningssätt är en fantastisk tillgång!

Jag har flera gånger haft förmånen att ha med just denna typ av chef i rehabärenden och när vi sitter i sista rehabmötet där vi summerar resultatet så är jag lika tacksam varje gång jag får lyfta chefen i det ledarskap som denne har praktiserat i processen. Att det har spelat en väldigt stor, och ibland helt avgörande, roll.

Ofta blir chefen då väldigt förlägen och tackar ursäktande. Ofta blir även kinderna lite röda och blicken sänks något samtidigt som jag ser leendet växa 😊

Det är så härligt att få stärka även chefen i detta arbete, då annars fokus ofta är helt på den medarbetare som nu är åter i arbete, med gott resultat och god prognos.

Vad är då framgångsfaktorer i ledarskap när medarbetare är sjukskriven?

Min erfarenhet är följande: (inte på något sätt i kronologisk ordning, alla punkter är lika viktiga)

1.       Att chef håller regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare, från det att sjukfrånvaron startar.

2.       Att chef agerar så snart något avviker från planering.

3.       Att chef vid möten aktivt medverkar i planering för att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

4.       Att chef aktivt tar ställning till eventuella rekommendationer/önskemål om arbetsanpassningar och tydligt motiverar varför ibland dessa inte går att tillmötesgå.

5.       Att chef under tid för återgång i arbete har korta avstämningar med aktuell medarbetare, varje vecka. Detta för att direkt kunna fånga upp det som inte fungerar och stärka det som är framgångsfaktorer.

6.       Att chef tar hjälp när dennes egen kompetens inte räcker till. T ex av en rehabkoordinator hos sin företagshälsa.

7.       Att chef har ett förhållningssätt som ger förutsättningar för en öppen dialog med medarbetaren där medarbetaren vågar ta upp det som kan vara väldigt jobbigt och svårt.

8.       Att chef kliver åt sidan och låter annan resurs på arbetsplatsen kliva in, om chef är en del av orsak till ohälsa hos medarbetare, t ex vid konflikt chef-medarbetare.

Det finns många fler så du är välkommen att fylla på listan i kommentarsfält nedan!

//Anna

Finbesök på rehabkoordinator-utbildningen

Igår välkomnade vi den av regeringen utsedde nationella samordnaren för en välfungerade sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman.

Han berättade om sitt uppdrag och hur deras resonemang går i arbetsgruppen. Besöket var mycket intressant och väldigt uppskattat av alla deltagare. 

Uppdraget ska slutredovisas senare i vår och vi hoppas självklart att rehabkoordinatoruppdraget finns med som en framgångsfaktor i en välfungerande sjukskrivningsprocess.

Ett exempel som Mandus tog var just att Försäkringskassan har gjort ändringar i arbetssätt som är rätt i sig inom ramen för deras uppdrag, i stupröret Försäkringskassan.

Däremot så har dessa förändringar gett effekter och konsekvenser utanför Försäkringskassan, hos andra parter, och de har då inte beaktats, utan Försäkringskassan har endast fokuserat på sitt uppdrag.

Sammanfattningsvis är därmed problematiken att:

”Det finns ingen som förvaltar hela sjukskrivningsprocessen”
– Mandus Frykman 

Detta är bland det viktigaste som jag tar med från detta besök och samtidigt ställer jag mig frågan om vem som i framtiden ska ha uppdraget att förvalta HELA sjukskrivningsprocessen? Det är många parter, många åsikter, många lagar och regler, många erfarenheter, många myndighetsuppdrag osv.

Så, fortsättning följer 🙂

Än en gång – stort tack för ditt besök Mandus!

Det är en ära att såväl ministrar som ansvariga utredare, samordnare m fl besöker vår utbildning för rehabkoordinatorer på Karolinska Institutet.

Vem ska vi bjuda in härnäst?

//Anna 

 

Ska vi byta namn på rehabiliteringskedjan?

Det är ju faktiskt så att rehabiliteringskedjan inte har något som helt med rehabilitering att göra.

Har du tänkt på det?

Inget som helt faktiskt.

Rehabiliteringskedjan är Försäkringskassans verktyg i att bedöma rätt till ersättning (sjukpenning) för den som har en anställning.

Varför heter den då rehabiliteringskedjan?

I förarbeten till lagen, i departementspromemoria S2007/11032/SF Införande av en rehabiliteringskedja kan man läsa följande:

”Den nya sjukskrivningsprocessen ska ses som en kedja av insatser som tillsammans med övriga förslag från regeringen bidrar till den försäkrades rehabilitering.”

Det är det närmaste jag hittar till en förklaring till namnet Rehabiliteringskedjan.

Detta är något som jag talar om i alla kurser jag håller, och då senast idag.

Varje gång säger jag att den istället kanske borde heta ”Bedömning-av-rätten-till-sjukpenningskedja” 😉

Idag var det en deltagare som lyfte att handläggarna hos FK numera heter Försäkringsutredare.

Jag föreslog då att varför inte döpa om Rehabiliteringskedjan till Försäkringsutredningskedjan?

Väldigt bra förslag, eller hur?

Sedan sa jag att i sådana fall blir förkortningen FUK….

🙈😂

(FörsäkringsUtredningsKedjan)

Ja, så har vi det ibland på kurser jag håller!

//Anna

Insikter om försäkringskassans handläggare

I utbildningen för Rehabkoordinatorer som jag håller på Karolinska Institutet, så finns det en filmad intervju med en personlig handläggare (numera kallad Försäkringsutredare).

Det är en filmad intervju där jag intervjuar en handläggare om dennes arbete på Försäkringskassan.

Syftet är att kursdeltagarna ska få en personlig beskrivning och illustrering av handläggarens arbete med läkarintyg, samordning mm.

Filmen är ca 20 min och mina frågor är väldigt ledande, med syfte att just få fram det viktigaste 🙂

Detta är den andra intervjufilmen vi gjort, då den första blev inaktuell men har även den befintliga intervjufilmen blivit inaktuellt så det är dags att göra en ny igen.

När de sett filmen så ska de skriftligt redovisa sina reflektioner och allt som oftast skriver de t ex följande:

”ytterligare respekt för Försäkringskassans i vissa fall komplicerade uppdrag”

”ökad förståelse till hur de arbetar”

”Efter att ha sett filmen så förstår jag mer om hur komplext deras uppdrag är”

Detta är citat från några svar i aktuell kursgrupp. 

Vad deltagarna beskriver är att deras förståelse och empati för Försäkringskassan och handläggarnas uppdrag har ökat och därmed respekten för FK’s komplicerade uppdrag.

Jag tycker själv att det är väldigt fint att få läsa dessa reflektioner från deltagarna och det är samma beskrivningar från ena kursen till den andra.

Så, min reflektion över deltagarna svar är: Vilket fantastiskt härligt syfte en enkelt intervjufilm kan bidra med genom att, självklart öka kunskapen om uppdraget, men fram framför allt bidra till att skapa empati och respekt.

Det är rörande.

Tack alla fina deltagare!

//Anna