Kategoriarkiv: Framgångsnycklar

Andra nyckeln – Eget ansvar

Den första nyckeln handlande om ledarskap så vad är väl då mer rätt än att balansera upp det hela med Eget ansvar som nyckel 2.

Nyckel 2 – EGET ANSVAR

Som sjukskriven, och anställd, är du skyldig att sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Lagen reglerar inte hur utan det är upp till arbetsgivare att skapa rutin för.

Dessutom ska du, om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar, lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare som styrker att du är oförmögen att utföra dina arbetsuppgifter, pga sjukdom. Läkarintyg ska lämnas under hela frånvaron för att styrka orsak till frånvaro från arbetet.

Man har även ett eget ansvar att hålla kontakten med arbetsplatsen vid sjukfrånvaro. 

Enligt sjuklönelagen så är det arbetsgivaren som beviljar sjuklön för att man pga av medicinska orsaker inte kan utföra sitt ordinarie arbete. Arbetsgivaren kan ge dig som medarbetare tillfälligt andra arbetsuppgifter, istället för sjuklön, och då kan du inte välja sjuklön istället. Förutsättningen är att arbetsuppgifterna inte negativt påverkar ditt mående. Vid osäkerhet kan företagshälsovården konsulteras.

Socialförsäkringsbalken reglerar att du är skyldig att medverka i din egen rehabilitering.

Du ska själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan om du är sjukfrånvarande från jobbet i mer än 14 kalenderdagar. (Din arbetsgivare gör själv sjukanmälan till Försäkringskassan.)

Jag påminner än en gång om vikten av att hålla kontakten med din arbetsgivare vid sjukfrånvaro. 

Du kan när som helst ta hjälp av facklig eller annan stödresurs om du behöver hjälp eller om det är något du inte förstår. 

Om du inte känner förtroende för din chef, och inte vill ha kontakt med denne under din sjukfrånvaro, vem kan du då istället hålla kontakt med hos arbetsgivaren? HR? chefens chef? Du kan inte klippa banden med arbetsgivaren vid sjukfrånvaro. Har du otur kan det medföra att din förstärkta anställningsskydd försvinner.

Så, sammanfattningsvis:

  • Sjukanmäl dig enligt gällande rutin
  • Lämna in läkarintyg till din arbetsgivare, löpande under hela sjukfrånvaron
  • Håll kontakten med arbetsgivaren, under hela sjukfrånvaro
  • Medverka i din egen rehabilitering
  • Kom med egna förslag på insatser som kan få dig åter i arbete

Precis som med första nyckeln om ledaskap så finns det fler nycklar gällande eget ansvar. Fyll gärna på nedan i kommentarsfältet!

//Anna

 

Första nyckeln – Ledarskap

Nycklar till framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen och återgång i arbete.

Jag vet inte än hur många nycklar det blir 😉 men vi börjar med den första – Ledarskap.

Nyckel 1 – LEDARSKAP

Sjukskriven medarbetares närmsta chef har många gånger en avgörande betydelse för arbetet kring återgång i arbete.

En chef som praktiserar ett ledarskap där denne står stabilt i processen, som litar på sitt eget ledarskap och som är tydlig i sitt förhållningssätt är en fantastisk tillgång!

Jag har flera gånger haft förmånen att ha med just denna typ av chef i rehabärenden och när vi sitter i sista rehabmötet där vi summerar resultatet så är jag lika tacksam varje gång jag får lyfta chefen i det ledarskap som denne har praktiserat i processen. Att det har spelat en väldigt stor, och ibland helt avgörande, roll.

Ofta blir chefen då väldigt förlägen och tackar ursäktande. Ofta blir även kinderna lite röda och blicken sänks något samtidigt som jag ser leendet växa 😊

Det är så härligt att få stärka även chefen i detta arbete, då annars fokus ofta är helt på den medarbetare som nu är åter i arbete, med gott resultat och god prognos.

Vad är då framgångsfaktorer i ledarskap när medarbetare är sjukskriven?

Min erfarenhet är följande: (inte på något sätt i kronologisk ordning, alla punkter är lika viktiga)

1.       Att chef håller regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare, från det att sjukfrånvaron startar.

2.       Att chef agerar så snart något avviker från planering.

3.       Att chef vid möten aktivt medverkar i planering för att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

4.       Att chef aktivt tar ställning till eventuella rekommendationer/önskemål om arbetsanpassningar och tydligt motiverar varför ibland dessa inte går att tillmötesgå.

5.       Att chef under tid för återgång i arbete har korta avstämningar med aktuell medarbetare, varje vecka. Detta för att direkt kunna fånga upp det som inte fungerar och stärka det som är framgångsfaktorer.

6.       Att chef tar hjälp när dennes egen kompetens inte räcker till. T ex av en rehabkoordinator hos sin företagshälsa.

7.       Att chef har ett förhållningssätt som ger förutsättningar för en öppen dialog med medarbetaren där medarbetaren vågar ta upp det som kan vara väldigt jobbigt och svårt.

8.       Att chef kliver åt sidan och låter annan resurs på arbetsplatsen kliva in, om chef är en del av orsak till ohälsa hos medarbetare, t ex vid konflikt chef-medarbetare.

Det finns många fler så du är välkommen att fylla på listan i kommentarsfält nedan!

//Anna