Aktuellt om rehab

Sedan förra sommaren har sjuklönelagen varit ändrad så sjuka medarbetare har inte behövt lämna läkarintyg till sin arbetsgivare under sjuklöneperioden. Men nu avslutas den tillfälliga ändringen och lagen återställs. Från den 1 oktober ska anställda åter igen lämna läkarintyg till sin arbetsgivare efter 7 dagars sjukfrånvaro, vid fortsatt sjukfrånvaro. Lag om sjuklön återställs därmed och […]
Det känns passande att summera året idag, på årets sista dag. Ett år som av flera olika anledningar, inte varit likt något annat år. Rehabkoordinatorutbildningarna på KI har rullat på som planerat och det är tack vare att vi direkt i våras snabbt kunde ställa om och göra hela utbildningen digital via Zoom. Vi genomförde […]
Jobbar du som läkare? sköterska? fysioterapeut? arbetsterapeut? rehabkoordinator? eller är du chef? jobbar du på HR? jobbar du med människor? Jobbar du på en vårdcentral? på en specialistmottagning på ett sjukhus? på primärvårdsrehab? på en företagshälsovård? på en rehabmottagning? i liknande typ av verksamhet? Jobbar du på en arbetsplats där det finns anställda (om det […]
Karolinska Institutet har filmat en kort intervju med Kristian Borg som är professor i rehabiliteringsmedicin. Han är även ansvarig examinator i den rehabkoordinatorutbildning jag utbildar i på Karolinska Insitutet Uppdragsutbilndingar. Hör Kristian berätta mer i podden Medicinvetarna: https://ki.se/forskning/medicinvetarna-43-hur-mar-man-efter-corona //Anna
Jobbar du som rehabkoordinator? I sådana fall vill jag varmt rekommendera att du ser följande presentation från AFA Försäkring! Den gäller ett nyligen avslutat projekt med titel: ”Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa” Projektledare: Elisabeth Björk BrämbergHär kan du ladda […]
Jag sitter och läser Riksrevisionens rapport RIR 2020:12 Vägen till arbete efter nekad sjukpenning. Än så länge har jag bara läst sammanfattning och rekommendationer och jag är redan upprörd, men tyvärr inte förvånad. Jag är inte förvånad då det jag nu läser svart på vitt är den sanning som jag så länge har upplevt i […]
I en artikel som idag publiceras på svd.se så medverkar Kristian Borg, professor och överläkare samt ansvarig examinator för rehabkoordinatorkursen på Karolinska Institutet.
Lagar har ändrats och förordningar har ändrats och upprättats till följd av coronaviruset. Här är en sammanställning med länkar till respektive lag och förordning samt annan bakgrundsinformation som t ex promemoria. Försäkringskassan Rättsligt ställningstagande – Oskälighetsbedömning efter 180 dagar med anledning av corona » Försäkringskassan Nyhetsarkiv –Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan » Prop. […]
Idag tog jag tillfället i akt och ställde en fråga när socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi körde en live på Facebook. Min fråga: Finns det möjligheter att ”pausa” dagarna i rehabiliteringskedjan under dessa extraordinära omständigheter då pågående insatser för många har stoppats? T ex medicinska behandlingar och återgång i arbete. Han besvarar min fråga ca 7.30 in […]
Jag får nu frågor från olika håll om vad man som arbetsgivare, chef och HR, ska tänka på att göra med de medarbetare som är sjukskrivna, inte pga covid-19, utan den ”normala” sjukfrånvaron (smärta & värk, psykisk ohälsa mm). Vi har en helt ny vardag nu, ett nytt och okänt nuläge. Därför har jag nedan […]
PRENUMERERA PÅ INLÄGG

Ange din e-postadress för att få meddelanden om nya inlägg via e-post.