1/2-dag om upprepad korttidsfrånvaro

Praktisk chefskunskap i hantering av upprepad korttidsfrånvaro bland medarbetare

ÖPPEN 1/2-DAGS KURS

Många chefer och arbetsgivare som jag möter vittnar om att den upprepade korttidsfrånvaron har ökat bland medarbetarna. Den är dyr, både för arbetsgivare till följd av produktionsbortfall och även för medarbetarna med karensdagen.

Under en halvdag går vi igenom hur du som chef kan få stöd i hantering av upprepad korttidsfrånvaro bland dina medarbetare.

Även du som arbetar på en HR avdelning är hjärtligt välkommen att medverka.

Kommer ni både chefer och HR från samma arbetsgivare, vid samma tillfälle, så får ni maximal utdelning av innehållet.

AGENDA

 • Vad är upprepad korttidsfrånvaro?
 • Tidiga signaler
 • Vilket ansvar har vi som arbetsgivare?
 • Vilket ansvar har jag som chef?
 • Vilket ansvar har medarbetarna?
 • Karensdagar & sjuklönedagar – finns det något skydd för mig som arbetsgivare och/eller medarbetarna?
 • Organisatoriska konsekvenser av korttidsfrånvaro
 • Förebyggande åtgärder
 • Förstadagsintyg
 • Rutiner
 • Frekvens
 • Dokumentation

KURSMATERIAL
Alla deltagare erhåller komplett kursmaterial, fysiskt och elektroniskt samt förteckning med referens- och fördjupningsmaterial.

AKTUELLA DATUM

Kontakta Rehabpartner för aktuella datum

PRIS

2 900 kr/ deltagare exkl moms

PLATS
Centralt i Nacka eller Stockholm. Meddelas ca 1 vecka innan kursdag.

Kan även företagsanpassas och genomföras  i egna lokaler.  Begär offert. 


 

ANMÄLAN
Fyll i formuläret nedan.

Anmälningsvillkor: Anmälan är bindande. Fakturering av deltagaravgift sker i samband med anmälan med betalning före kursstart. Ev specialkost eller andra specialvillkor meddelas snarast innan första kursdag. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.  Vid förhinder kan plats överlåtas till annan deltagare från samma företag.

Välj kursdatum*

Företag*

Organisationsnummer*


Faktureringsadress:

Adress*

Adress 2

Post nr*

Ort*

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Antal anmälda deltagare á 2 900 kr exkl moms*

Bokningskod

Inom 24 timmar (vardagar) efter insänt anmälningsformulär kontaktas ni via mail för komplettering av uppgifter om samtliga anmälda kursdeltagare så som namn, kontaktinformation, befattning och ev specialkost vid fika.

Jag accepterar anmälningsvillkor enligt ovan*
Ja

* obligatorisk uppgift

återgång i arbete, rehabkoordinator utbildning, rehabiliteringskoordinator utbildning, koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen, rehabexpert, rehabstrateg, rehabcoach, rehabprocess, sjukskrivningsprocess, rehabiliteringsansvar, rehabplan, rehabmöte, avstämningsmöte, arbetsträning, arbetsprövning, rehabiliteringskunskap för chefer, rehabpartner blogg, blogg rehab, blogg rehabkoordinator, rehabkoordinator blogg