Fördjupningskurs för rehabkoordinatorer inom hälso- & sjukvården
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp


Nästa kursstart våren 2021Kursen ges av Karolinska Institutet Uppdragsutbildningar sedan 2018.

Ansvarig institution är Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus.

På begäran från tidigare kursdeltagare (
Rehabkoordinator 7,5 hp) så erbjuder nu Karolinska Institutet en fördjupningskurs för rehabkoordinatorer inom hälso- & sjukvården.
Kursen fokuserar på samverkan mellan hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Fakta & Innehåll


Utbildningen är på avancerad nivå om 3 hp.
Kursen fördjupar sig i uppdraget för dig som arbetar med koordineringsinsatser inom hälso- & sjukvården där vi speciellt fokuserar på de som står långt från arbetsmarknaden och som har psykisk ohälsa.
UPPLÄGG


Kursen startar med självstudier via webben för att följas av  kursträffar (2+1 dagar) med ca 4 veckor emellan.
Mellan kursträffarna sker självstudier via webben.
Praktisk information


Så snart nästa kursstart är fastställd så publiceras datum för kursstart och kursträffar.
Anmälan


Så snart nästa kursstart är öppen för anmälan aktiveras länken nedan.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning


Högskoleutbildning sedan 2010 för dig som arbetar som rehabkoordinator/ med koordineringsinsatser inom företagshälsa, hälso- & sjukvården, HR eller hos annan aktör.
Det är en grundutbildning och två fördjupningsutbildningar:
Koordineringsinsatser – att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp