Konsultativ handledning

10563631_m

Professionellt stöd för dig som t ex rehabkoordinator, chef eller HR-personal.

Rådfråga och bolla frågeställningar kring sjukskrivningar (sjukfrånvaro, sjuknärvaro, upprepad korttidsfrånvaro) och rehabilitering via mail och telefon.

Det kan gälla faktiska ärenden eller frågor av en mer generell karaktär.

Det här är en tjänst för dig som jobbar som rehabkoordinator på en företagshälsovård eller en vårdcentral eller kanske jobbar du på en HR-avdelning. Oavsett vilket som så är du välkommen att höra av dig.

Tid för telefonkonsultationen kan bokas via mail anna@rehabpartner.se så tid kan avsättas för båda parter att i lugn och ro fokusera på frågeställningen eller så ringer du när behov uppstår.

PRIS:

Startpris* om 375 kr för första 15 min, exkl moms

Startkostnad är 375 kr för 15 min, därefter 295 kr/påbörjad följande 15 minuters period vid ett och samma telefonsamtal.
Du får en samlingsfaktura varje månad över faktiskt nyttjad tid, specificerad med datum och namn på den hos er som nyttjat tjänsten.

Låter det intressant? Hör av dig till mig på anna@rehabpartner.se eller 070-428 43 20.

återgång i arbete, rehabkoordinator utbildning, rehabiliteringskoordinator utbildning, koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen, rehabexpert, rehabstrateg, rehabcoach, rehabprocess, sjukskrivningsprocess, rehabiliteringsansvar, rehabplan, rehabmöte, avstämningsmöte, arbetsträning, arbetsprövning, rehabiliteringskunskap för chefer, rehabpartner blogg, blogg rehab, blogg rehabkoordinator, rehabkoordinator blogg