UTBILDNING – Rehabkoordinator 7,5 hp

Kursstart #40 VT20
(STOCKHOLM)

2019-12-30
NY ÖPPNAR VI UPP FÖR YTTERLIGA EN KURSSTART VÅREN 2020 I STOCKHOLM!

Utbildningen genomförs hos Karolinska Institutet Uppdragsutbildning sedan 2010. 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med att koordinera rehabilitering inom rehabiliteringsprocessen. Du arbetar t ex på en vårdcentral, en företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.I kursen ingår bland annat:

  • Funktionen som rehabkoordinator
  • Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
  • Teori – begrepp inom socialförsäkringen
  • Sjukskrivningsprocessen
  • Teamarbete i arbetsförmågebedömning
  • Arbetsrätt – förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt
  • Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Klicka här för fördjupad kursinformation ››

Mål med utbildningen

Deltagarna ska kunna verka som rehabkoordinator inom t ex företagshälsovården eller på en vårdcentral. Deltagarna ska kunna planera och genomföra koordinerande insatser som aktivt främjar återgång i arbete i relation till rehabiliteringskedjan samt ha förmågan att i praktisk handling kunna medverka till att förbättra sjukskrivningsprocessen utifrån såväl individ, organisation som samhälle.

Upplägg

Kursen startar med självstudier via webben för att följas av 3 kursträffar med ca 4 veckor emellan. Mellan kursträffarna sker även självstudier via webben.  

Kursen kan även ges på andra orter – kontakta Uppdragsutbildningar på KI för mer information.

Kursen startar den 9 mars 2020 med självstudier via webben fram till första kursträffen. Kursträffarna sker i Stockholm
Kursträff 1: 15-16 april 2020
Kursträff 2: 13-14 maj 2020
Kursträff 3: 10 juni 2020

Pris 

14 500 SEK (exkl. moms) inklusive lunch och fika under kursdagarna. Kurslitteratur ingår inte.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Anmälningsformuläret nedan är en del  från ki.se.

Sista anmälningsdag är 2020-02-07
Så länge formuläret nedan är tillgängligt går det att anmäla sig.