Koordineringsinsatser – att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp

Kursstart #48 VT22 (STOCKHOLM)


Kursen ges av Karolinska Institutet Uppdragsutbildningar sedan 2010.
Ansvarig institution är Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- & sjukvården, företagshälsa, HR eller annan aktör som arbetar med arbetsanpassnings- , rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Kursens övergripande syfte är att du som kursdeltagare ska förstå och praktiskt kunna verka som rehabkoordinator/utföra koordineringsinsatser samt genom att koordinera, samordna och samverka inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för återgång i arbete
Fakta & Innehåll
Utbildningen är på avancerad nivå om 7,5 hp. Kursen behandlar uppdraget som rehabkoordinator/ arbete med koordineringsinsatser; att koordinera, samordna och samverka inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för återgång i arbete.
UPPLÄGG
Kursen startar med självstudier via webben för att följas av 3 kursträffar (2+2+1 dagar) med ca 4 veckor emellan. Mellan kursträffarna sker självstudier via webben.
Praktisk information
Kursen startar den 28 februari 2022 med access till kursens digitala utbildningsplattform.
Kursträff 1: 5-6 april 2022
Kursträff 2: 10-11 maj 2022
Kursträff 3: 14 juni 2022
Anmälan
Anmälan är öppen! Klicka på länken nedan.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Högskoleutbildning sedan 2010 för dig som arbetar som rehabkoordinator/ med koordineringsinsatser inom företagshälsa, hälso- & sjukvården, HR eller hos annan aktör. Det är en grundutbildning och två fördjupningsutbildningar:
Koordineringsinsatser – att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp