Koordineringsinsatser – att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp

Kursstart #45 VT21 (STOCKHOLM)


Kursen ges av Karolinska Institutet Uppdragsutbildningar sedan 2010.
Ansvarig institution är Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- & sjukvården, företagshälsa, HR eller annan aktör som arbetar med arbetsanpassnings- , rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Kursens övergripande syfte är att du som kursdeltagare ska förstå och praktiskt kunna verka som rehabkoordinator/utföra koordineringsinsatser samt genom att koordinera, samordna och samverka inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för återgång i arbete
Fakta & Innehåll
Utbildningen är på avancerad nivå om 7,5 hp. Kursen behandlar uppdraget som rehabkoordinator/ arbete med koordineringsinsatser; att koordinera, samordna och samverka inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för återgång i arbete.
UPPLÄGG
Kursen startar med självstudier via webben för att följas av 3 kursträffar (2+2+1 dagar) med ca 4 veckor emellan. Mellan kursträffarna sker självstudier via webben. Pga rådande pandemi är det stor sannolikhet att höstens kursträffar genomförs digitalt.
Praktisk information
Kursen startar den 22 mars 2021  med access till kursens digitala utbildningsplattform.
Kursträff 1: 21-22 april 2021
Kursträff 2: 19-20 maj 2021
Kursträff 3: 15 juni 2021
Anmälan
Anmälan är öppen! Klicka på länken nedan.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Högskoleutbildning sedan 2010 för dig som arbetar som rehabkoordinator/ med koordineringsinsatser inom företagshälsa, hälso- & sjukvården, HR eller hos annan aktör. Det är en grundutbildning och två fördjupningsutbildningar:
Koordineringsinsatser – att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp