UTBILDNING – Rehabkoordinator 7,5 hp

Kommande kursstart, #32 (STOCKHOLM)

Vill du få ett meddelande när nästa kursstart öppnar för anmälan?
Skicka då ett mail till anna@rehabpartner.se

Utbildningen genomförs hos Karolinska Institutet
Uppdragsutbildning sedan 2010. 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med att koordinera rehabilitering inom rehabiliteringsprocessen. Du arbetar t ex på en vårdcentral, en företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.I kursen ingår bland annat:

  • Funktionen som rehabkoordinator
  • Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
  • Teori – begrepp inom socialförsäkringen
  • Sjukskrivningsprocessen
  • Teamarbete i arbetsförmågebedömning
  • Arbetsrätt – förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt
  • Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Mål med utbildningen

Deltagarna ska kunna verka som rehabkoordinator inom t ex företagshälsovården eller på en vårdcentral. Deltagarna ska kunna planera och genomföra koordinerande insatser som aktivt främjar återgång i arbete i relation till rehabiliteringskedjan samt ha förmågan att i praktisk handling kunna medverka till att förbättra sjukskrivningsprocessen utifrån såväl individ, organisation som samhälle.

Upplägg

Kursen startar med självstudier via webben för att följas av 3 kursträffar med ca 4 veckor emellan. Mellan kursträffarna sker även självstudier via webben.

Kursen kan även ges på andra orter – kontakta Uppdragsutbildningar på KI för mer information.

Pris (Pris avser kurs #30)

13 900 SEK (exkl. moms) inklusive lunch och fika under kursdagarna. Kurslitteratur ingår inte.

återgång i arbete, rehabkoordinator utbildning, rehabiliteringskoordinator utbildning, koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen, rehabexpert, rehabstrateg, rehabcoach, rehabprocess, sjukskrivningsprocess, rehabiliteringsansvar, rehabplan, rehabmöte, avstämningsmöte, arbetsträning, arbetsprövning, rehabiliteringskunskap för chefer, rehabpartner blogg, blogg rehab, blogg rehabkoordinator, rehabkoordinator blogg