UTBILDNING – Rehabkoordinator 7,5 hp

Kursstart #40 VT20
(STOCKHOLM)

2020-02-12
I nuläget finns det endast 2 platser kvar där vi tar emot sen anmälan.

Utbildningen genomförs hos Karolinska Institutet Uppdragsutbildning sedan 2010. 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med att koordinera rehabilitering inom rehabiliteringsprocessen. Du arbetar t ex på en vårdcentral, en företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.

Kursen tar bland annat upp följande:

  • Funktionen som rehabkoordinator
  • Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
  • Teori – begrepp inom socialförsäkringen
  • Sjukskrivningsprocessen
  • Teamarbete i arbetsförmågebedömning
  • Arbetsrätt – förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt
  • Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Klicka här för fördjupad kursinformation ››

Mål med utbildningen

Deltagarna ska kunna verka som rehabkoordinator inom t ex företagshälsovården eller på en vårdcentral. Deltagarna ska kunna planera och genomföra koordinerande insatser som aktivt främjar återgång i arbete i relation till rehabiliteringskedjan samt ha förmågan att i praktisk handling kunna medverka till att förbättra sjukskrivningsprocessen utifrån såväl individ, organisation som samhälle.

Upplägg

Kursen startar med självstudier via webben för att följas av 3 kursträffar med ca 4 veckor emellan. Mellan kursträffarna sker även självstudier via webben.  

Kursen kan även ges på andra orter – kontakta Uppdragsutbildningar på KI för mer information.

Kursen startar den 9 mars 2020 med självstudier via webben fram till första kursträffen. Kursträffarna sker i Stockholm
Kursträff 1: 15-16 april 2020
Kursträff 2: 13-14 maj 2020
Kursträff 3: 10 juni 2020

Pris 

14 500 SEK (exkl. moms) inklusive lunch och fika under kursdagarna. Kurslitteratur ingår inte.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Anmälningsformuläret nedan är en del  från ki.se.

Så länge formuläret nedan är tillgängligt går det att anmäla sig.