Anna Sporrong

Konsultativ expertresurs i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Sedan början av 2000-talet är jag verksam som konsultativ expertresurs i sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen.

Bland mina uppdragsgivare finns såväl företagshälsor, regioner, arbetsgivare (privata och offentliga), utbildningsaktörer samt Karolinska Institutet.

  • Jag skapar och genomföra företagsanpassade rehabutbildningar för HR och chefer (t ex hantering av upprepad sjukfrånvaro)
  • Jag fungerar som en konsultativ expertresurs för arbetsgivare som vill skapa/utveckling/uppdatera sin process och policy kring sjukskrivning, rehabilitering, arbetsanpassning och återgång i arbete
  • Jag handleder personal inom HR, företagshälsa och hälso- & sjukvården inom sjukskrivnings- och rehabprocessen

Rehabpartner skapades utifrån mina egna erfarenheter om sjukskrivning kring millennieskiftet till följd av utmattning och utbrändhet. Brister och okunskap identifierades, både hos mig själv som sjuk som hos min arbetsgivare och Försäkringskassan.
Vi hade alla varit i behov av en specialist som kunde lotsa oss genom snårigheten med lagar och regler . Någon som hade kunnat koordinera hela processen

Idag använder jag mina erfarenheter och min kunskap till att vägleda, samordna, coacha, föreläsa och utbilda inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Men, historien tog inte slut där..

Augusti 2020 diagnosticerades jag med bröstcancer.

Samtidigt som pandemin pågick för fullt så gick jag i behandling; cellgifter (jag tappade allt mitt långa fina hår som du ser på bilden), operation och strålning och sedan efterbehandling. Sedan årsskiftet 2021/2022 har jag avslutat min efterbehandling och håret håller på att växa ut igen.

Tack vare pandemin, att ”allt” arbete skedde digitalt, så kunde jag fortsätta arbeta till en viss del under behandlingarna och sedan slutet på våren 2021 är jag 100 % tillbaka i arbete igen.

Så, än en gång har jag fått ta del av livet från den andra sidan, som patient och försäkrad. En lärdom även det som ger mig ytterligare en dimension i mitt yrke.

Tack för att jag fortfarande får vara med ett tag till 🙂

Välkommen till Sporrong Rehabpartner AB!

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 070-428 43 20

E-post: anna@rehabpartner.se