Konsultativ expertresurs i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Anna Sporrong, senior rehabkonsult

Jag stödjer arbetsgivare i att sänka sjukfrånvaro genom att utifrån ett praktiskt och konsultativt arbetssätt skapa förutsättningar för att bromsa inflöde av sjukfrånvaro på arbetsplatsen och parallellt få sjukskriven personal åter i arbete Jag utbildar och handleder professionella rehabkoordinatorer för såväl företagshälsa som hälso- & sjukvården. Bland mina uppdragsgivare finns såväl utbildningsföretag, arbetsgivare, företagshälsa och hälso- & sjukvård.

Välkommen att ta del av ett urval av mina tjänster

Nedan är ett urval av tjänster för mina vanligast förekommande kundgrupper. 
Välkommen att kontakta mig för mer information!

Arbetsgivare (HR och chefer)

Handledning i strategiska frågor och faktiska ärenden. Föreläsningar och utbildningar. Strategiskt processarbete med interna rutiner för arbetsanpassning, rehabilitering och sjukskrivning.

Utbildningsföretag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och andra 

Föreläsningar och utbildningar. Sammanställningar av faktatexter inom arbetsanpassning, rehabilitering och sjukskrivning.

Rehabkoordinatorer inom företagshälsa

Handledning och utbildning.

Rehabkoordinatorer inom
hälso- & sjukvården

Handledning och utbildning.

kontakta mig

social media

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Högskoleutbildning sedan 2010 för dig som arbetar som rehabkoordinator/ med koordineringsinsatser inom företagshälsa, hälso- & sjukvården, HR eller hos annan aktör. Det är en grundutbildning och två fördjupningsutbildningar:
Koordineringsinsatser
– att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp