VÄLKOMMEN TILL REHABPARTNER

Nu öppen för anmälan
– KURSSTART #39

Rehabkoordinator – att koordinera rehabiliteringsprocessen, 7,5 hp

Utbildningen ges av Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Klicka här för mer info ››


ARBETSPLATSNÄRA STÖD FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE

Rehabpartner arbetar konsultativt som expertresurs gällande sjukskrivnings- och rehabprocessen med arbetsgivare, företagshälsovårder och organisationer som uppdragsgivare.

Rehabpartner arbetar utifrån att ämnet bör genomsyra hela organisationen för att nå framgång och lönsamhet.

Rehabpartner kan erbjuda både koordinering av individuella rehabärenden, kompetensutveckling för chefer och strategiskt arbete gällande rehabprocessen på er arbetsplats.

19475251_m kopia

Ofta blir jag kontaktad när det är en pågående sjukskrivning där det behövs vägledning och koordinering omgående!

Det jag då strävar efter är att medverka till att starta ett förebyggande rehabiliteringsarbete där organisationen är rustad nästa gång – både gällande verktyg, resurser, rutiner och kompetens.

Välkommen till Sporrong Rehabpartner AB!
Anna Sporrong

 

återgång i arbete, rehabkoordinator utbildning, rehabiliteringskoordinator utbildning, koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen, rehabexpert, rehabstrateg, rehabcoach, rehabprocess, sjukskrivningsprocess, rehabiliteringsansvar, rehabplan, rehabmöte, avstämningsmöte, arbetsträning, arbetsprövning, rehabiliteringskunskap för chefer, rehabpartner blogg, blogg rehab, blogg rehabkoordinator, rehabkoordinator blogg