Att skapa nytt från en kris

Rehabpartner skapades utifrån mina egna erfarenheter om sjukskrivning kring millennieskiftet till följd av utmattning och utbrändhet. Brister och okunskap identifierades, både hos mig själv som sjuk, min arbetsgivare och Försäkringskassan.

Vi hade alla varit i behov av en specialist som kunde lotsa oss genom snårigheten med lagar och regler . Idag använder jag mina erfarenheter och min kunskap till att vägleda, samordna, coacha, föreläsa och utbilda inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2006 – 2007 var jag huvudlärare i ämnet rehab hos Sverigehälsan i utbildningen Diplomerad Rehabsamordnare, en ettårig yrkesutbildning. Idag är jag sedan 2010 kursansvarig och utbildare för Karolinska Insitutet Uppdragsutbildningar för kursen ”Rehabkoordinator – att koordinera rehabprocessen” 7,5hp

Välkommen!
Anna Sporrong