Handledning för rehabkoordinatorer

Den som arbetar med koordineringsinsatser inom företagshälsa, hälso- & sjukvård eller HR kan ha behov av handledning.

Rehabkoordinatorer är ofta ensamma i uppdraget på den enhet de arbetar. Då uppdraget fortfarande på många ställen är under uppbyggnad så finns ofta ett stort behov i vardagen att få bolla och rådgöra i t ex arbetssätt kring komplexa ärenden och samverkan med externa parter.

Handledning kan ske individuellt eller i mindre grupp om max 5-6 deltagare. När handledning sker i grupp skapar det även möjlighet för deltagarna att bygga nätverk mellan dem som rehabkoordinatorer.

Vanligt förekommande frågeställningar vid handledning brukar vara; utmaningar i uppdraget, hantering av krångliga ärenden, kontakt med arbetsgivare och Försäkringskassan, hur man som team på enheten skapar samsyn i ärenden, arbetssätt, lagar och regler mm.

Upplägget kan vara enskilt tillfälle eller en serie tillfällen över tid.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer!

anna@rehabpartner.se