rehabkoordinator

Rehabpartner koordinerar och medverkar i utredning och kartläggning av arbetslivsinriktad rehabilitering både för individer och organisationer och svarar för planering, samordning och även genomförande av de insatser som utredningen och kartläggningen visar behövs för återgång i arbete.

Att ta hjälp av en rehabkoordinator i rehabärenden är ofta en framgångsfaktor. Som arbetsgivare får du ett individuellt strukturerat arbetssätt inom ramen för arbetsgivaransvaret. Varje ärende får en individuellt behovsstyrd hantering för att då bli mest kostnadseffektiv.

Rehabpartner informerar dig som arbetsgivare och din sjukskrivna medarbetare, och ev andra berörda, om stegen i rehabiliteringsprocessen. Det sker bland annat genom att både du och din sjukskrivna medarbetare motiveras till att aktivt medverka i rehabiliteringsprocessen.


Kontakta Rehabpartner för mer information

Anna Sporrong

anna@rehabpartner.se

070 428 43 20