Rehabkoordinator – ett arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

rehabkoordinator

Rehabpartner koordinerar och medverkar i utredning och kartläggning av arbetslivsinriktad rehabilitering både för individer och organisationer och svarar för planering, samordning och även genomförande av de insatser som utredningen och kartläggningen visar behövs för återgång i arbete.

Att ta hjälp av en rehabkoordinator i rehabärenden är ofta en framgångsfaktor. Som arbetsgivare får du ett individuellt strukturerat arbetssätt inom ramen för arbetsgivaransvaret. Varje ärende får en individuellt behovsstyrd hantering för att då bli mest kostnadseffektiv.

Rehabpartner informerar dig som arbetsgivare och din sjukskrivna medarbetare, och ev andra berörda, om stegen i rehabiliteringsprocessen. Det sker bland annat genom att både du och din sjukskrivna medarbetare motiveras till att aktivt medverka i rehabiliteringsprocessen.

Metod

Arbetet inleds med en Inventering för att kartlägga bakgrund, nuläge och önskat mål med rehabiliteringen. Inventeringen genomförs separat, dels med dig som chef/arbetsgivare dels med sjukskriven medarbetare.

Efter Inventeringen erhåller uppdragsgivaren en handlingsplan med förslag på aktiviteter (individuella och organisatoriska) för rehabilitering till arbete.

Genomgående för föreslagna aktiviteter används FGU-metoden.


Kontakta Rehabpartner för mer information

Anna Sporrong

anna@rehabpartner.se

070 428 43 20

återgång i arbete, rehabkoordinator utbildning, rehabiliteringskoordinator utbildning, koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen, rehabexpert, rehabstrateg, rehabcoach, rehabprocess, sjukskrivningsprocess, rehabiliteringsansvar, rehabplan, rehabmöte, avstämningsmöte, arbetsträning, arbetsprövning, rehabiliteringskunskap för chefer, rehabpartner blogg, blogg rehab, blogg rehabkoordinator, rehabkoordinator blogg