1+1 DAG UTBILDNING
– Strategisk kompetensutveckling i rehabiliteringskunskap för chefer och HR

15064005_ml

Välkommen till en 2-dagars kurs för dig som är chef med personalansvar eller som jobbar på en HR-avdelning. En inspirerande kurs, som lyfter ett ämne som ofta uppfattas som svårt och komplicerat, till den nivå där du istället får praktisk kunskap som är tillämpbar i det faktiska arbetslivet och ansvaret.

I ditt ansvar ingår arbete med medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro så väl som långa utdragna sjukskrivningar. Medarbetare som har sjuknärvaro – kommer till jobbet trots att de är sjuka och borde vara hemma. Medarbetare med missbruk som t ex alkohol.

Du är väl medveten om ditt ansvar och uppdrag men känner dig inte riktigt bekväm eller uppdaterad på gällande regelverk och med det ett systematiskt arbetssätt i frågan.

Denna utbildning syftar till att du som kursdeltagare ska få praktisk kunskap som du direkt efter första kursdagen kan omsätta i praktisk handling.

Utöver kursmaterialet igår en checklista för snabb och aktiv hantering vid sjukfrånvaro och stöd i dokumentation från start. Du får även exempel på konkreta verktyg som stödjer dig i det faktiska arbetet.

Frågor besvaras av Anna Sporrong på tel 070 428 43 20 eller anna@rehabpartner.se

Innehåll:

Kursdag 1 – teoretiskt

 • Nuläge sjukfrånvaro
 • Ersättningar
 • Rehabiliteringskedjan
 • Läkarintyget – den faktiska betydelsen för individen, arbetsgivare och Försäkringskassan
 • Rehab- & avstämningsmöte
 • De huvudsakliga lagarna och arbetsrättsliga konsekvenser
 • Vem gör vad när?
 • Upprepad korttidsfrånvaro

Kursdag 2 – praktiskt

 • Strategiskt rehabarbete – policy & process
 • Koordinering av rehabåtgärder
 • Arbetsprövning & -träning
 • Återgång i arbete – förberedelse, genomförande, uppföljningar
 • Anpassning i praktiken
 • Tidiga signaler på ohälsa
 • Finns behov av företagshälsovård

Upplägg:
1+1 dagar med t ex 2 veckor mellan kursdagarna.
Upplägget främjar tid för reflektion mellan kursdagarna med syfte till långsiktigt lärande.

Föreläsare:
Anna Sporrong
Rehabexpert för tidningen Du&Jobbet, har utbildat ca 400 rehabkoordinatorer för företagshälsovård och landsting. Föreläser och jobbar även som rehabkoordinator med arbetsgivare som uppdragsgivare i individuella rehabärenden.
Anna har över 10 års yrkeserfarenhet i ämnet.

Kursavgift:
9 500 kr/deltagare
Förutom själva kursdagarna ingår lunch & kaffe samt utbildningsmaterial i form av föreläsarens ppt-presentation samt referenslista med fördjupnings- & referenslitteratur.
Vid 3 eller fler deltagare från samma företag ges 15 % rabatt på deltagaravgiften för samtliga deltagare då bokning sker vid samma tillfälle.

Datum:
Kontakta Rehabpartner för aktuella kursdatum eller företagsanpassad.

Tider:
Kl 09.30 – 16.00
Tiden är anpassad för att möjliggöra för kursdeltagare från andra delar av landet att kunna resa över dagen.

Plats:
Stockholms innerstad alt Nacka (10 min med buss från Slussen)
Exakt plats meddelas ca 1 vecka innan första kursdag.


 

Kursen kan göras företagsintern på plats hos dig som kund och kan då anpassas både gällande innehåll och upplägg. Exempel på upplägg kan vara 3 halvdagar, istället för 2 heldagar, utspridda över 2-4 veckor. Välkommen att kontakta Rehabpartner för mer information.

Alla priser är exkl moms.


 

ANMÄLAN TILL ÖPPEN KURS

Fyll i formuläret nedan för att anmälan till kursen.

Anmälningsvillkor öppen kurs: Anmälan är bindande. Fakturering av deltagaravgift sker i samband med anmälan med betalning före kursstart. Ev specialkost eller andra specialvillkor meddelas snarast innan första kursdag. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.  Vid förhinder kan plats överlåtas till annan deltagare från samma företag.

Välj kursdatum*

Företag*

Organisationsnummer*
Faktureringsadress:

Adress*

Adress 2

Post nr*

Ort*
Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Antal anmälda deltagare á 9 500 kr exkl moms*

Bokningskod

Inom 24 timmar (vardagar) efter insänt anmälningsformulär kontaktas ni via mail för komplettering av uppgifter om samtliga anmälda kursdeltagare så som namn, kontaktinformation, befattning och ev specialkost.

Jag accepterar anmälningsvillkor enligt ovan*
Ja

* obligatorisk uppgift

Varmt välkommen!

återgång i arbete, rehabkoordinator utbildning, rehabiliteringskoordinator utbildning, koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen, rehabexpert, rehabstrateg, rehabcoach, rehabprocess, sjukskrivningsprocess, rehabiliteringsansvar, rehabplan, rehabmöte, avstämningsmöte, arbetsträning, arbetsprövning, rehabiliteringskunskap för chefer, rehabpartner blogg, blogg rehab, blogg rehabkoordinator, rehabkoordinator blogg