15064005_ml

Utbildning för dig som är chef med personalansvar eller som jobbar på en HR-avdelning. En inspirerande kurs, som lyfter ett ämne som ofta uppfattas som svårt och komplicerat, till den nivå där du istället får praktisk kunskap som är tillämpbar i det faktiska arbetslivet och ansvaret.

I ditt ansvar ingår arbete med medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro så väl som långa utdragna sjukskrivningar. Medarbetare som har sjuknärvaro – kommer till jobbet trots att de är sjuka och borde vara hemma. Medarbetare med missbruk som t ex alkohol.

Du är väl medveten om ditt ansvar och uppdrag men känner dig inte riktigt bekväm eller uppdaterad på gällande regelverk och med det ett systematiskt arbetssätt i frågan.

Denna utbildning syftar till att du som kursdeltagare ska få praktisk kunskap som du direkt efter första kursdagen kan omsätta i praktisk handling.

Exempel på innehåll:

 • Strategiskt rehabarbete – policy & process
 • De huvudsakliga lagarna och arbetsrättsliga konsekvenser
 • Koordinering av rehabåtgärder
 • Anpassning i praktiken
 • Tidiga signaler på ohälsa
 • Finns behov av företagshälsovård
 • Rehabiliteringskedjan och ersättningar
 • Läkarintyget – den faktiska betydelsen för individen, arbetsgivare och Försäkringskassan
 • Återgång i arbete – från start till mål
 • Vem gör vad när?
 • Upprepad korttidsfrånvaro

Välkommen att kontakta mig för offert.

anna@rehabpartner.se