1+1 DAG UTBILDNING
– Strategisk kompetensutveckling i rehabiliteringskunskap för chefer och HR

15064005_ml

Välkommen till en 2-dagars kurs för dig som är chef med personalansvar eller som jobbar på en HR-avdelning. En inspirerande kurs, som lyfter ett ämne som ofta uppfattas som svårt och komplicerat, till den nivå där du istället får praktisk kunskap som är tillämpbar i det faktiska arbetslivet och ansvaret.

I ditt ansvar ingår arbete med medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro så väl som långa utdragna sjukskrivningar. Medarbetare som har sjuknärvaro – kommer till jobbet trots att de är sjuka och borde vara hemma. Medarbetare med missbruk som t ex alkohol.

Du är väl medveten om ditt ansvar och uppdrag men känner dig inte riktigt bekväm eller uppdaterad på gällande regelverk och med det ett systematiskt arbetssätt i frågan.

Denna utbildning syftar till att du som kursdeltagare ska få praktisk kunskap som du direkt efter första kursdagen kan omsätta i praktisk handling.

Utöver kursmaterialet igår en checklista för snabb och aktiv hantering vid sjukfrånvaro och stöd i dokumentation från start. Du får även exempel på konkreta verktyg som stödjer dig i det faktiska arbetet.

Frågor besvaras av Anna Sporrong på tel 070 428 43 20 eller anna@rehabpartner.se

Innehåll:

Kursdag 1 – teoretiskt

 • Nuläge sjukfrånvaro
 • Ersättningar
 • Rehabiliteringskedjan
 • Läkarintyget – den faktiska betydelsen för individen, arbetsgivare och Försäkringskassan
 • Rehab- & avstämningsmöte
 • De huvudsakliga lagarna och arbetsrättsliga konsekvenser
 • Vem gör vad när?
 • Upprepad korttidsfrånvaro

Kursdag 2 – praktiskt

 • Strategiskt rehabarbete – policy & process
 • Koordinering av rehabåtgärder
 • Arbetsprövning & -träning
 • Återgång i arbete – förberedelse, genomförande, uppföljningar
 • Anpassning i praktiken
 • Tidiga signaler på ohälsa
 • Finns behov av företagshälsovård

Upplägg:
1+1 dagar med t ex 2 veckor mellan kursdagarna.
Upplägget främjar tid för reflektion mellan kursdagarna med syfte till långsiktigt lärande.

Föreläsare:
Anna Sporrong
Rehabexpert för tidningen Du&Jobbet, har utbildat ca 400 rehabkoordinatorer för företagshälsovård och landsting. Föreläser och jobbar även som rehabkoordinator med arbetsgivare som uppdragsgivare i individuella rehabärenden.
Anna har över 10 års yrkeserfarenhet i ämnet.

Kursavgift:
9 500 kr/deltagare
Förutom själva kursdagarna ingår lunch & kaffe samt utbildningsmaterial i form av föreläsarens ppt-presentation samt referenslista med fördjupnings- & referenslitteratur.
Vid 3 eller fler deltagare från samma företag ges 15 % rabatt på deltagaravgiften för samtliga deltagare då bokning sker vid samma tillfälle.

Datum:
Kontakta Rehabpartner för aktuella kursdatum eller företagsanpassad.

Tider:
Kl 09.30 – 16.00
Tiden är anpassad för att möjliggöra för kursdeltagare från andra delar av landet att kunna resa över dagen.

Plats:
Stockholms innerstad alt Nacka (10 min med buss från Slussen)
Exakt plats meddelas ca 1 vecka innan första kursdag.


 

Kursen kan göras företagsintern på plats hos dig som kund och kan då anpassas både gällande innehåll och upplägg. Exempel på upplägg kan vara 3 halvdagar, istället för 2 heldagar, utspridda över 2-4 veckor. Välkommen att kontakta Rehabpartner för mer information.

Alla priser är exkl moms.


 

ANMÄLAN TILL ÖPPEN KURS

Fyll i formuläret nedan för att anmälan till kursen.

Anmälningsvillkor öppen kurs: Anmälan är bindande. Fakturering av deltagaravgift sker i samband med anmälan med betalning före kursstart. Ev specialkost eller andra specialvillkor meddelas snarast innan första kursdag. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.  Vid förhinder kan plats överlåtas till annan deltagare från samma företag.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Varmt välkommen!

återgång i arbete, rehabkoordinator utbildning, rehabiliteringskoordinator utbildning, koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen, rehabexpert, rehabstrateg, rehabcoach, rehabprocess, sjukskrivningsprocess, rehabiliteringsansvar, rehabplan, rehabmöte, avstämningsmöte, arbetsträning, arbetsprövning, rehabiliteringskunskap för chefer, rehabpartner blogg, blogg rehab, blogg rehabkoordinator, rehabkoordinator blogg