Praktisk arbetsgivarkunskap i hantering av upprepad korttidsfrånvaro bland medarbetare

Många inom HR, och även chefer, vittnar om att den upprepade korttidsfrånvaron bland medarbetare många gånger är svår att hantera och försöka dämpa. Den är dyr, både för arbetsgivare till följd av produktionsbortfall och även för medarbetarna med karensen.

Denna utbildning har fokus på hur du som arbetsgivare kan få stöd i hantering av upprepad korttidsfrånvaro bland dina medarbetare samt aktivt jobba för att dämpa frekvensen.

INNEHÅLL

 • Vad är upprepad korttidsfrånvaro?
 • Tidiga signaler
 • Vilket ansvar har vi som arbetsgivare?
 • Vilket ansvar har jag som chef?
 • Vilket ansvar har medarbetarna?
 • Karensdagar & sjuklönedagar – finns det något skydd för mig som arbetsgivare och/eller medarbetarna?
 • Organisatoriska konsekvenser av korttidsfrånvaro
 • Förebyggande åtgärder
 • Förstadagsintyg
 • Rutiner
 • Frekvens
 • Dokumentation

Välkommen att kontakta mig för offert.

anna@rehabpartner.se