Arbetsmiljö behöver bli sexigt!

Missförstår mig rätt med rubriken. Men det är faktiskt så att ämnet arbetsmiljö ses ofta som något stelt och tråkigt. Ett måste som kännetecknas av en genomgång av SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete varje år.

Jag var i förra veckan i en butik där man just höll på med årets genomgång. Då jag känner de som jobbar i butiken började vi tala om just detta och de visade mig listan som ska gås igenom (utskickad av huvudkontoret). En A4 sida med formuleringar med minsta möjliga teckenstorlek. Jag frågade och fick fota av en av de 6 A4 sidorna – se nedan.

IMG_9693

För mig är detta ett exempel på hur man gör ämnet arbetsmiljö svårtillgängligt och som ett nödvändigt ont, istället för något upplyftande och möjliggörande.

Hade jag haft mandat på det företaget hade jag skickat ut en  person med god kunskap om arbetsmiljö och SAM som åkt runt till alla butiker för att göra detta gemensamt med personalen. Som det var nu så förstod man inte ens varför man skulle svara på alla dessa frågor…

Som man frågar får man svar.

Jobbhälsoindex – ett sammanvägt mått på arbetsmiljö, hälsa och trivsel på jobbet

Om just arbetsmiljön på svenska arbetsplatser handlar den Jobbhälsoindex som idag presenteras av Sveriges Företagshälsor. Det är den tredje delrapporten i Jobbhälsobarometern 2013.

Skärmavbild 2014-03-17 kl. 09.46.19Källa: Sveriges Företagshälsor

Rapporten går, enligt mig, att sammanfatta väldigt enkelt:

Anställda rapporterar senaste åren, att de upplever att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på deras arbetsplats har försämrats.

Det här går helt i linje med de ökande sjukskrivningarna där det främst är bland de som har en anställning som sjukfrånvaron ökar.

Jobbhälsoindex tar upp följande delar:

Jobbhälsoindex 

  • Arbetsbelastningen. Det vill säga i vad mån du har lagom mycket att göra.
  • Möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras.
  • Den fysiska arbetsmiljön avseende ergonomi (arbetsställning för rygg, nacke etc).
  • Den fysiska arbetsmiljön i övrigt (belysning, damm, buller etc).
  • Hur ni på arbetsplatsen lyckas hantera konflikter.
  • Du känner dig motiverad i ditt arbete.
  • Du ser fram emot att gå till arbetet.
  • Du upplever att ni har låg sjukfrånvaro på er arbetsplats.
  • Den stress som förekommer i arbetet kan du hantera på ett tillfredsställande sätt.
  • Du har möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.

Jobbhälsoindex är alltså medelvärdet av bedömningarna på den tiogradiga skalan för varje påstående.

Klicka HÄR för att läsa hela rapporten.

Svenska Dagbladet har en helsida i dagens tidning om rapporten och lyfter fram arbetsmiljön i skolan ”Lärare upplever sig ha sämsta arbetsmiljön”. Klicka HÄR för att läsa artikeln.

Vad är min egen slutsats då? Jo, frågan om arbetsmiljö på arbetsplatsen ägs av såväl medarbetare som arbetsgivare där arbetsgivare har ett arbetsrättsligt ansvar. Utgångsläget är Arbetsmiljölagen och dess tillhörande föreskrifter (AFS’ar).

Men, i en tid på världsekonomin även påverkar oss i Sverige så har det inte varit de bästa förutsättningar senaste åren. Företagare i Sverige kämpar på, inte alltid i medvind. Som anställd håller du i din anställning och vill inte visa dig ”svag” som ibland ohälsa och sjukdom ses som, tyvärr.

Jag läste nyligen en artikel om kvinnan som inte var den som sjukskrev sig utan bet ihop och kämpade på tills det fullkomligt rasade för henne. Då blev vägen tillbaka till arbetslivet näst intill omöjlig. Att lyssna på kroppens signaler och agera på dem i tid sparar framtida sjukskrivning, kanske inte att den sker men hur länge den behöver pågå.

Frågan om arbetsplatsers arbetsmiljöarbete, fysiskt som psykosocialt, måste upp på agendan igen!

Det är en viktigt och prioriterad fråga för verkligen få företag att växa och vilja nyanställa.

Skärmavbild 2014-03-17 kl. 10.01.39

Korpen hälsodiplomerade arbetsplatser på löpande band och delade ut utmärkelser för arbetsplatser med god arbetsmiljö – vad hände där? När jag besöker korpen.se och söker mig fram till Hälsodiplomering kommer jag till en sida med väldigt kort info (egentligen ingen alls) och hänvisning till en kontaktperson.

Korpen anordnade konferenser i ämnet med inspirerande föreläsare – vad hände med dem?

Det var flera arrangörer som delade ut priser till arbetsgivare för deras goda arbetsmiljöarbete. Det skrevs om det i tidningarna och de lyftes fram som föregångare och goda exempel. Ett av dessa företag var Fresh AB i Gemla/Småland som fick utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplats” 2003 av Veckans Affärer.

Att sluta lyfta fram problemen och istället lyfta fram de goda exemplen som inspirerar andra. Lyfta fram små och medelstora företag (som Sverige huvudsakligen består av) som har lyckats och hur de gjort. Ett aktuellt exempel som behöver mer spridning är Företagshälsokollen.se

Så, hur gör vi arbetsmiljö sexigt?

//Anna

 

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.