Bemanningsföretagens ansvar för sjukskrivningar och rehabilitering #svpol

Jag har kikat lite närmare på branschen bemanningsföretag (företag som hyr ut personal till andra arbetsgivare) och deras ansvar och roll när det kommer till sjukskrivningar och (arbetslivsinriktad)rehabilitering.

En googling på ämnet var inte speciellt lyckosam. Jag hittade dock ett examensarbete från Linnéuniversitetet (våren 2011).

Ett examensarbete som mest resonerade utifrån gällande lagar och att det i lag eller praxis från AD inte finns några tydliga regleringar om vad som gäller för just bemanningsföretag och deras anställda som de hyr ut till andra arbetsgivare, om dessa (blir sjukskrivna och) är i behov av (arbetslivsinriktad)rehabilitering.

Man behöver ju inte vara sjukskriven för att vara i behov av rehabilitering.

Jag köper delar av resonemanget, men kan själv tycka att det egentligen är glasklart om var ansvaret ligger. Ur mitt perspektiv ligger ansvaret för (arbetslivsinriktade)rehabiliterande insatser på bemanningsföretaget. Det är ju arbetsgivaren.

Visserligen är det, som uppsatsskrivaren anger, ett trepartsförhållande med bemanningsföretag (arbetsgivare)-anställd-kundföretag. I vanliga fall är det bara anställd och arbetsgivare. Men fortfarande finns det bara en arbetsgivare och rehabiliteringsansvaret ligger på arbetsgivaren. Det kan vi läsa oss till i bl.a. Socialförsäkringsbalken (SFB), Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om anställningsskydd (LAS).

Ett annat sökresultat blev en uppsats från Lunds Universitet – ”Alkoholberoende och rehabilitering i bemanningsbranschen” – som kommer till liknande resultat.

Bemanningsföretag har en egen branschorganisation inom Almega som heter Bemanningsföretagen.

På deras webbsida hittar jag följande citat:

Andra fördelar med inhyrd personal är att man gör fasta kostnader till rörliga och att man inte har kostnader för sjukskrivningar och rehabiliteringar. Faktiskt inga indirekta personalkostnader över huvudtaget.

Detta citat skrämmer mig då det för en arbetsgivare aldrig får vara ett argument att inte anställa att det kostar pengar att ha personal. Det värde som personal har för ett företag är många gånger det som är själva företaget. Om företaget till stor del består av inhyrd personal – var finns då värdet?

Du som läser detta och jobbar i bemanningsbranschen (som anställd, på ett kundföretag eller på ett bemanningsföretag) hur jobbar ni med frågor kring sjukskrivning och rehabilitering?

//Anna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.