Varför vänta?

Jag sitter och läser igenom den nya rörskriften ”AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö”. I 10§ läser jag följande: Så, min reflektion är; Föreskriften börjar gälla 31 mars 2016 – men …