Redo? LOK har startat!

Då har första vardagen, efter att Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser (LOK) började gälla den 1 februari, passerat! Jag är väldigt nyfiken på om det är någon rehabkoordinator inom hälso- & …