Rehabpartner finns på Facebook

  Jag använder Facebook både för att länka upp inlägg från denna blogg men framför allt som en länkguide. Här publicerar jag länkar till intressanta och aktuella artiklar, rapporter, utredningar …

Å ena sidan…

Media har en stark och viktig röst i den allmänna debatten och rapporteringen kring arbetsmiljöfrågor och socialförsäkringen. Jag läser en stor del av det som skrivs då mitt intresse för …