Praktiska tips och råd om hantering av rehabärenden som startade innan corona

Jag får nu frågor från olika håll om vad man som arbetsgivare, chef och HR, ska tänka på att göra med de medarbetare som är sjukskrivna, inte pga covid-19, utan den ”normala” sjukfrånvaron (smärta & värk, psykisk ohälsa mm).

Vi har en helt ny vardag nu, ett nytt och okänt nuläge.

Därför har jag nedan sammanställt några rekommendationer gällande arbete med sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering för arbetsgivare, och arbetstagare, utifrån vårt nya, och förhoppningsvis tillfälliga, nuläge.

Bibehåll befintliga rutiner med sjukskrivna medarbetare och medarbetare som är i rehabilitering och/eller arbetsanpassning.

Det finns inga skäl i nuläget att ändra befintliga rutiner annat än att tillfällig anpassa till de stödåtgärder som regeringen aviserat:

  • Slopat karensavdrag
  • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden (från dag 8)
  • Ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader

Klicka här för aktuell information kring detta »

Håll kontakten med sjukfrånvarande medarbetare, t ex via telefon, SMS eller mail.

Vanligtvis rekommenderar jag att kontakt alltid hålls via telefon. I nuläget med covid-19 så får man dock självklart anpassa rutiner så de motsvarar resurser.

Kontakt via SMS eller mail fungerar då minst lika bra.

Kanske kan man ta hjälp av sin företagshälsa i att hålla kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. I sådana fall är det viktigt att säkra upp rutiner för informationsöverlämning efter lagar och regler, t ex sekretess och GDPR.

Det viktigaste är att kontakten mellan arbetsgivare och sjukfrånvarande medarbetare bibehålls

Dokumentera

Fortsätt att dokumentera alla händelser kring sjukskrivna medarbetare. Oavsett sjukskrivningsorsak.

Tappa inte arbetet med pågående återgång i arbete/start av återgång i arbete/arbetsträning

Har förutsättningarna förändrats på arbetsplatsen till följd av covid-19?

 Arbetsträning

Om en arbetsträning är planerad att starta, eller är pågående, och aktuella arbetsuppgifter inte finns längre (tillfälligt pausade i verksamheten) och det inte heller finns andra arbetsuppgifter att erbjuda den som arbetstränar – ta kontakt med Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som har beviljat arbetsträning med rehabiliteringsersättning och då måste de kontaktas för beslut om vad som ska ske nu.

Det är den rekommendation som Försäkringskassan ger efter att jag har stämt av med dem.

Partiell friskskrivning

Medarbetare som har startat återgång i arbete och som nu är tillbaka i arbete i t ex 25 % med lön och där det just nu under nuvarande extraordinära omständigheter inte längre finns arbetsuppgifter att göra, så kvarstår arbetsförmågan och därmed friskskrivning.

Grad av arbetsförmåga har inte förändrats. Grad av sjukskrivning har inte förändrats.

För att åter ansöka om 100 % sjukpenning så måste läkare på läkarintyg i sådana fall som alltid tydligt beskriva på vilket sätt det är sjukdom som har förvärrats och därmed åter reducerat arbetsförmågan. Att arbetsuppgifter inte finns att tillgå hos arbetsgivaren är något helt annat. Då har inte det medicinska måendet förändrats, utan situationen hos arbetsgivaren.

Min enkla analys

Historiskt sett så sjunker oftast sjukfrånvaro när det är dåliga tider. När ekonomin sedan vänder uppåt igen så tenderar sjukskrivningarna att öka. Mer om detta kan man läsa i en analysrapport från Försäkringskassan.

Det som händer nu, att det är sjukdom, virus, som orsakar att hela världsekonomin har stannat, är något helt annat.

Det gör att sjukfrånvaron istället ökar när ekonomi rasar!

De som inte än är sjuka jobbar och sliter allt vad de kan.

Min enkla analys är att det finns en väldigt stor risk för en ökad sjukfrånvaro över hela linjen, när ekonomin börjar vända uppåt. Detta då 1. vårt nuläge medför isolering för många och då risk för ökad psykisk ohälsa och 2. de som nu ändå jobbar får jobba för fler och därmed med kraftigt ökad fysisk och psykisk påfrestning som på sikt kan leda till ohälsa om de inte får tillgång till återhämtning.

Denna framtid oroar mig som arbetar med att utbilda och stödja arbetsgivare i hantering av sjukskrivning, rehabilitering och arbetsanpassning.

Behöver du hjälp?

Om jag i dessa extraordinära tider kan avlasta dig som arbetsgivare, chef eller HR, i praktiska frågor gällande sjukfrånvaro samt pågående och planerad rehabilitering och arbetsanpassning så är du varmt välkommen att höra av dig!

Anna Sporrong

SPORRONG REHABPARTNER AB
Telefon: 070-428 43 20
anna@rehabpartner.se  
www.rehabpartner.se

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.