Etikettarkiv: rehabiliteringskedjan

Vad händer med arbetslivsintroduktion?

Då har vi fått veta att nya regeringen kommer föreslå att den bortre tidsgränsen i rehabiliteringskedjan tas bort från 1 juli 2015.

Det innebär att man i obegränsad tid kan erhålla sjukpenning, så länge man har läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga.

Vad som händer med de olika tidsgränserna (90, 180 & 365 dgr) vet vi inte än.

Men, detta torde innebära att insatsen hos Arbetsförmedlingen, som heter arbetslivsintroduktion (ALI) kommer försvinna helt.

Känns på ett sätt synd så jag hoppas att den istället blir tillgänglig tidigare i sjukskrivningsprocessen. Vi får helt enkelt vänta och se.

Nyheten om borttagandet av bortre gränsen i rehabkedjan presenterades igår söndag och det generade en febril aktivitet på twitter med hurrarop från organisationer och andra som nu äntligen känner att de har rätt att vara sjukskrivna hur länge som helst.

Det viktiga här är att betona att det inte är den stora massan av sjukskrivna som är sjukskrivna i TVÅ OCH ETT HALVT ÅR, som är väldigt lång tid att vara sjukskriven. Det är inte den stora massan som berörs av detta utan det är en mindre grupp allvarligt sjuka.

Oavsett tidsgränser eller ej så är min åsikt den att:

 

Rehabilitering till arbete under tiden i rehabiliteringskedjan

Skärmavbild 2013-03-13 kl. 20.16.33

Så länge den bortre gränsen i sjukförsäkringen finns kvar bör alla som behöver det få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete i god tid innan de når den bortre gränsen. Det anser socialförsäkringsutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör i 2013 års ekonomiska vårproposition meddela att den har för avsikt att återkomma till riksdagen i höstens budgetproposition med ett förslag som kan börja gälla den 1 januari 2014.

Idag har det debatterats i Riksdagen kring betänkande 2012/13:SfU6 Rehabilitering tillbaka till arbete. Jag hade själv bara möjlighet att lyssna bitvis via webben men har nu laddat ner hela debatten från Riksdagens hemsida och ska lyssna igenom det hela.

Frågeställningen som tas upp är mycket mycket viktig. Det handlar om tillgång till faktiska rehabiliteringsinsatser under tiden i rehabiliteringskedjan. För namnet till trots – rehabiliteringskedjan har ingenting med rehabilitering att göra. Det är ett verktyg för Försäkringskassan att bedöma rätten till sjukpenning.

Så snart jag har haft möjlighet att ta del av hela debatten kommer jag att kommentera den här i ett nytt inlägg. Du som är intresserad av att se den i efterhand kan göra det via denna länk >>

Här kan du hämta och läsa betänkandet från socialförsäkringsutskottet >>

Imorgon, den 14 mars, sker beslut i kammaren.

//Anna