Etikettarkiv: riksdagen

Riksdagen har idag fattat rätt beslut! #svpol

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 18.23.15

Idag debatterades socialförsäkringsutskottets förslag i riksdagen om att regeringen ska göra en utvärdering av verktyget Aktivitetsförmågeutredning (AFU) innan försöket utvidgas till fler landsting.

Nästa steg blir nu att ser hur regeringen väljer att hantera det vidare.

Du kan i efterhand se hela debatten i riksdagen – klicka här >>

Klicka här för att läsa mer om ärendet >>

Personligen tycker jag att detta är helt rätt! Så många ändringar i socialförsäkringen har senaste åren införts med kort varsel och med mindre bra konsekvenser som hade kunnat förebyggas. Självklart ska socialförsäkringen utvecklas men det måste vara väl genomtänkta förändringar där också tiden finns att införa dem på ett rättssäkert sätt för alla involverade.

En sak är säker – sista ordet i detta är inte sagt. Vare sig av riksdag, regering eller försäkringskassan.

//Anna

Socialförsäkringsutskottet bromsar utökat försök med aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

Skärmavbild 2013-06-12 kl. 09.55.42

Socialförsäkringsutskottet bromsar den tidigare meddelade utvidgningen av försöket med Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

I ett pressmeddelande igår (2013-06-11) från Socialförsäkringsutskottet i Riksdagen meddelar man att ett enigt utskott vill se en utvärdering av de försök som genomförts hittills innan det utvidgas till fler landsting.

Vid en utfrågning den 23 maj möttes försöket med kritik.

På torsdag den 13 juni debatteras detta i Riksdagen.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet >>

Läs betänkande 2012/13:SfU10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga >>

Jag har tidigare skrivit om detta – se relaterade inlägg nedan.

Personligen tycker jag att socialförsäkringsutskottets förslag om en utvärdering innan utvidgning låter mycket klokt då jag själv är skeptisk till verktyget.

//Anna

 

Rehabilitering till arbete under tiden i rehabiliteringskedjan

Skärmavbild 2013-03-13 kl. 20.16.33

Så länge den bortre gränsen i sjukförsäkringen finns kvar bör alla som behöver det få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete i god tid innan de når den bortre gränsen. Det anser socialförsäkringsutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör i 2013 års ekonomiska vårproposition meddela att den har för avsikt att återkomma till riksdagen i höstens budgetproposition med ett förslag som kan börja gälla den 1 januari 2014.

Idag har det debatterats i Riksdagen kring betänkande 2012/13:SfU6 Rehabilitering tillbaka till arbete. Jag hade själv bara möjlighet att lyssna bitvis via webben men har nu laddat ner hela debatten från Riksdagens hemsida och ska lyssna igenom det hela.

Frågeställningen som tas upp är mycket mycket viktig. Det handlar om tillgång till faktiska rehabiliteringsinsatser under tiden i rehabiliteringskedjan. För namnet till trots – rehabiliteringskedjan har ingenting med rehabilitering att göra. Det är ett verktyg för Försäkringskassan att bedöma rätten till sjukpenning.

Så snart jag har haft möjlighet att ta del av hela debatten kommer jag att kommentera den här i ett nytt inlägg. Du som är intresserad av att se den i efterhand kan göra det via denna länk >>

Här kan du hämta och läsa betänkandet från socialförsäkringsutskottet >>

Imorgon, den 14 mars, sker beslut i kammaren.

//Anna