Kategoriarkiv: arbetsskada

Arbetsskada – fysiska OCH psykiska!

Skärmavbild 2013-09-25 kl. 10.09.33

DN skriver idag att arbetsskador ökar hos unga. Hela artikeln fokuserar på fysiska arbetsskador. När någon skadar sig i en maskin eller ramlar från en stege etc.

Det som inte finns med i artikeln är  arbetsskador av psykosocial karaktär.

Psykisk ohälsa.

Vid en snabb sökning på Google hittar jag följande artikel från 2007 i Sydsvenska ”Utmattning kan klassas som arbetsskada” som baseras på en riktlinjer från länsrätten.

Utmattningssyndrom kan vara en arbetsskada. Så lyder länsrättens nya riktlinjer. Men är du sjuk måste du själv bevisa att det är en arbetsskada.

Nästa artikel i träfflistan är från LO-TCO rättsskydd 2012 ”Utmattningssyndrom hos personalhandläggare godkänt som arbetsskada”.

Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 26 mars 2012 bedömt att faktorer som hög arbetsbelastning, stress och bristande kontroll över det egna arbetet är omständigheter som kan orsaka psykisk ohälsa. Kammarrätten ansåg att hög grad av sannolikhet förelåg för att arbetet kunnat framkalla besvären och att livränta skulle beviljas.

En tredje artikel i ämnet hittar jag hos arbetarskydd.se ”Hoppas domen kan hjälpa andra

Max Gauffin hade gått in i väggen tidigare när han anställdes på lönebidrag 2001, men ingen hindrade honom från att upprepa sitt ”allt-eller-inget-beteende”. Efter att ha fått nej i två instanser fick han i höstas rätt i kammarrätten. Hans utmattningssyndrom godkändes som arbetsskada.

Unionen har tagit fram en handbok ”Arbetsskadehandboken – att förebygga och hantera arbetsskador”. Där hittar jag följande citat på en av de första sidorna:

Detta är en arbetsskada

Alla fysiska eller psykiska skador eller hälsostörningar som uppkommer i arbetet eller till följd av arbetsförhållandena ska kunna godtas som arbetsskada. Det är dock först när Försäkringskassan, försäkringsbolag eller domstol beslutat att godkänna en arbetsskada som den är formellt accepterad som arbetsskada och ekonomisk ersättning kan beviljas. Bevisningen är många gånger svår och det måste finnas ett vetenskapligt stöd för att det verkligen finns samband mellan den typ av skada som den försäkrade har och någon faktor i dennes arbete.

Har du fler bra exempel på när psykisk ohälsa har blivit klassad som arbetsskada? Dela gärna via kommentarsfältet nedan.

//Anna