Kategoriarkiv: begreppsförvirring

Har debatten i politiken spårat ur?

”Det är arbetsförmågan det handlar om; det ska inte handla om huruvida man lever eller är död.”

Citatet ovan är sagt av Hillevi Larsson (S) vid interpellation 2013/14:336 den 18 mars i år i riksdagen.

När jag hörde Hillevi Larsson säga detta så hajade jag till. Hörde jag verkligen rätt? Jag spolade tillbaka och lyssnade igen. Dessutom gick jag in i protokollet och läste. Jo, jag hörde rätt.

Vad jag frågar mig är – har debatten om sjukskrivningar och arbetsförmåga någonsin handlat om om man lever eller är död?

Har inte debatten i politiken om sjukskrivning och arbetsförmåga ändå spårat ur när man hamnar här?

//Anna

 

 

Vilseledande bild med slafsiga begrepp?

IMG_9755

I lördagens DN har Hanne Kjöller skrivit en väldigt tänkvärd ledare.

”I de politiska myternas värld”

Jag har läst den flera gånger.

Efter varje gång landar jag i samma fråga: Har hon rätt? Har det blivit vandringssägen av några exempel som med tiden fått ”nya” eller mer ”allvarliga” diagnoser och dessutom får nya ”namn” när de publiceras i nya medier?

Om fallet är så är det väldigt allvarligt!

Inte undra på att bilden och debatten blir så skev som den faktiskt många gånger är.

Jag är aktiv på Twitter och följer även personer & organisationer som vanligtvis har väldigt heta känslor om detta ämne, men nu under helgen har det knappt varit ett ljud från dessa på Twitter. Det förvånar mig då den här ledaren om någon borde ha satt vatten på deras kvarn i debatten.

Kanske behöver de några dagar att smälta vad Hanne skrivit och hur det ska bemöta detta?

Jag själv konstaterar än en gång att det är så viktigt att se förbi tidningarnas löpsedlar och stora rubriker i ämnet och faktiskt ta reda på historien bakom rubrikerna. Jag har flera gånger ringt upp journalister för att få höra det om inte stod i artikeln, och då blir det hela i sitt sammanhang något helt annorlunda, men ingen kioskvältare som säljer lösnummer.

Tidigare i veckan skickade Försäkringskassan ut ett pressmeddelande om att ”Mediebilden om Försäkringskassan påverkar allmänhetens förståelse av regelverket”.

Någon som är förvånad?

Inte jag.

Pressmeddelande inleds med följande stycke:

Mediernas rapportering om Försäkringskassan och socialförsäkringssystemet 2003-2012 bidrog inte till förståelse för regelverket eller viktiga aktörer. Det är en av slutsatserna i en studie som Malmö högskola genomfört åt Försäkringskassan.

Medier med journalisterna i spetsen har ett väldigt stor ansvar för hur debatten går. Det är klart att det för Försäkringskassan blir ett näst intill omöjligt uppdrag att försöka skapa en bild av förståelse för individen när media konsekvent lyfter fram det motsatta.

Vi är nu i ett pågående valår. Då brukar alltid debatten i ämnet nå sin kulmen. Jag är säker på att även om inte sjukskrivningsfrågan är en valfråga i skrivande stund så kommer den säkert att bli det ju närmre den tredje söndagen i september 2014 som vi kommer.

//Anna

 

 

 

 

Aktivitetsförmåga = Arbetsförmåga?? #svpol

Mina senaste inlägg har handlat om Försäkringskassans nya verktyg AFU – Aktivitetsförmågeutredning.
När jag nu sitter och läser dokumentationen från det öppna sammanträdet i andra kammaren i riksdagen den 23 maj så läser jag:
”Detta handlar dagens utfrågning om – det nya verktyget för bedömning av arbetsförmåga”
Men… verktyget heter ju AKTIVITETSförmågebedömning.
Aktivitet, inte arbetsförmåga.
Är verkligen förmåga till aktivitet samma sak som förmåga att kunna arbeta? Arbetsrättsligt? Socialförsäkringsmässigt?

Regelverket är fyllt med olika begrepp och ytterligare ett som Försäkringskassan använder sig av i samband med AFU är  ”medicinska förutsättningar för arbete” – är det att likställa med arbetsförmåga och/eller aktivitetsförmåga?

På läkarintyget är det en av uppgifterna som läkaren ska fylla i – fält 5 – ”aktivitetsbegränsning” som FK behöver för att ta ställning till om arbetsförmåga finns eller inte i relation till sjukdom/skada.

Det gör det ju hela inte lättare med alla dessa begrepp som används om egentligen en och samma sak. Kanske är det dags att renodla begreppen och definiera dem en gång för alla?

Så, är aktivitetsförmåga = arbetsförmåga?

Snurrig är det!

//Anna