Välkomna kursgrupp 37! #rehabkoordinatorer!

Idag går solen upp över första kursträffen för kursgrupp nr 37 (!) i utbildningen ”Rehabkoordinator – att koordinera rehabiliteringsprocessen” 7,5 hp som ges av Karolinska Institutet Uppdragsutbildningar, sedan starten 2010! …

Blir det en lag eller ej? #rehabkoordinator

Idag har övergångsregeringen presenterat höstbudgeten. I den, under utgiftsområde 10, kan man läsa: Min tolkning av ovanstående är att det i nuläget inte blir en ny lag om koordinatorfunktionen inom …