Den första rapporten om hur det nya bidraget till arbetsgivare nyttjas har nu kommit från Försäkringskassan. Med siffrorna ovan så […]
Hej Svenska Dagbladet! Är inte nyheten om att arbetsgivare från och med imorgon, 1 april, kan söka ett bidrag på […]
Nu finns äntligen Försäkringskassans föreskrift FKFS 2014:1 om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete […]
Nu har då äntligen ”Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete” publicerats. […]
Nästan klart i alla fall 😉 Idag har regeringen fattat beslutet som jag och många andra har väntat på! Eller […]
PRENUMERERA PÅ INLÄGG

Ange din e-postadress för att få meddelanden om nya inlägg via e-post.