Etikett: arbetsförmågeutredning

Mina senaste inlägg har handlat om Försäkringskassans nya verktyg AFU – Aktivitetsförmågeutredning. När jag nu sitter och läser dokumentationen från det öppna sammanträdet i andra kammaren i riksdagen den 23 maj så läser jag: ”Detta handlar dagens utfrågning om – det nya verktyget för bedömning av arbetsförmåga” Men… verktyget heter ju AKTIVITETSförmågebedömning. Aktivitet, inte arbetsförmåga. […]
Idag debatterades socialförsäkringsutskottets förslag i riksdagen om att regeringen ska göra en utvärdering av verktyget Aktivitetsförmågeutredning (AFU) innan försöket utvidgas till fler landsting. Nästa steg blir nu att ser hur regeringen väljer att hantera det vidare. Du kan i efterhand se hela debatten i riksdagen – klicka här >> Klicka här för att läsa mer […]
Dagens läsning, för mig, är Försäkringskassans slutrapport kring arbetet med ett nytt instrument för att bedöma arbetsförmåga i relation till villkoren i socialförsäkringen och rehabiliteringskedjan – ”Metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen” – de kallar verktyget för ”Aktivitetsförmågeutredning (AFU). Rapporten redovisar ett projekt. Ett projekt med ett verktyg som har testats i två utvalda […]
Försäkringskassan håller på och tar fram en metod för sina handläggare för att bli bättre på att bedöma arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden för dem som uppnått dag 180 i rehabiliteringskedjan. Metoden heter Arbetsförmågeutredning (AFU). Verktyget är under utveckling och ansvarig projektledare är Jan Larsson som tidigare var vid Socialstyrelsen och […]
PRENUMERERA PÅ INLÄGG

Ange din e-postadress för att få meddelanden om nya inlägg via e-post.