Kategoriarkiv: rehabkoordinator

ANMÄLAN HAR ÖPPNAT TILL VÅRENS KURS! #rehabkoordinator

Nu har vårens kurs för rehabkoordinatorer på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning öppnat för anmälan!

Det har under hösten varit ett stort intresse och många förfrågningar om när vårens kurs startar och man kan börja anmäla sig, så har du funderingar på att gå kursen – vänta inte för länge med att anmäla dig!

Klicka här för mer information om kursen och anmälan >>

Vi ses väl till våren?

//Anna

 

Äntligen är vårens kurs i Stockholm igång! #rehabkoordinator

IMG_0747

De två första kursdagarna är precis avslutade. Salen är tömd på 29 st kunskapshungriga deltagare!

 

Det är kursen i Stockholm som har haft sina två första kurdagar i vårens kurs. Vi håller till på KI campus i Solna.

Vi har även en kurs i Varberg som startade för några veckor sedan så det är 2 kursgrupper som går parallellt i olika städer.

I Stockholm är 29 deltagare som utmanar mig som kursledare med sina kluriga frågor! Och trots att detta är kursstart nr 24 sedan starten 2010, med ca 30 deltagare i varje kurs, då får jag frågor jag aldrig fått tidigare!

Jag är inför varje kursstart väldigt ödmjuk i det fantastisk uppdrag jag har i att få medverka till att kompetensutveckla individer för att ska kunna bidra till att sänka sjukfrånvaron i Sverige.

Nästa kursstart är efter sommaren – mer information finns om du klickar här >>

//Anna

Nästa kursstart är redan i december! #rehabkoordinator

I förra veckan hade höstens första kursgrupp sin första kursträff på Karolinska Institutet i Solna.

Full kursgrupp med 30 hungriga kursdeltagare! Det är så givande för mig som utbildare och kursansvarig att få leda denna kurs och deltagarna i intressanta resonemang och fördjupa deras kunskap i ämnet!

Gunnar Axén gästföreläser.
Gunnar Axén gästföreläser.

Vid första kursträffen hade vi även besök av Gunnar Axén som var ordförande för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som lämnade sitt slutbetänkande i början på året. Den koordinerande funktionen lyfts även där fram som en nyckelresurs i arbetet med sjukskrivningsprocessen!

Det är ett stort intresse för kursen så nästa kursstart är redan nu i december! Klicka här för mer info och anmälan ››

Vänta inte för länge då sista anmälningsdag är den 4 november.

Ses vi vid första kursträffen 8-9 december?

//Anna

Fantastiska nyheter – det blir ytterligare en kursstart i höst! #rehabkoordinator

Jag är så fanatiskt stolt över denna kurs!

Den började som en riktad utbildning till företagshälsovården 2010 på uppdrag av FHV-delegationen.

Deras uppdrag med att finansiera utbildningar för företagshälsovården löpte ut december 2011 så sedan januari 2012 har denna kurs fortlevt på egna meriter.

Sedan 2012 är denna kurs även öppen för deltagare från t ex vårdcentraler.

Nu startar vi för första gången en kurs som löper över ett årsskifte!

Det här blir vår 23:e kursstart sedan januari 2010!

Efterfrågan på kursplatserna har i höst varit stor och den planerade kursen fylldes snabbt och nu igång. Vi har därför valt att öppna upp för ännu en kursstart redan i höst!

Varmt välkommen med din anmälan – klicka här för mer information om datum, pris mm ››

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor om kursen!

Hoppas vi ses!

//Anna

Efterlysning! #rehabkoordinator

29043737_m WEBJag får med jämna mellanrum förfrågan om jag har någon lämplig rehabkoordinator i mitt nätverk som söker nya utmaningar.
Just nu har jag den förfrågan från en större företagshälsovård här i Stockholm.
Det är en tjänst på 75%.

Låter det intressant? Skicka i sådana fall ett mail till anna@rehabpartner.se med info om dig själv, dina erfarenheter och kompetens i ämnet samt varför du söker nytt jobb så vidarebefordrar jag dessa till ansvarig hos aktuell företagshälsovård.

//Anna

 

 

Ska Försäkringskassan vara en rehabiliteringsaktör?

I dagens Svenska Dagbladet (2015-04-06) så är ämnet på SvD Opinion ”Otydligt ansvar för rehabilitering”.

svd_150406

Jag ska inleda med att jag själv ännu inte haft möjlighet att läsa igenom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen men har tagit del av delar av den i andra sammanhang.

När jag läser ovan nämnda artikel blir jag förvånad, fler gånger än en.

1. Hela artikeln utgår från att alla har en anställning. Vad jag känner till finns det många som är arbetslösa och därmed inte har tillgång till t ex en företagshälsovård. Att det därför är hälso- & sjukvården som har ett samordnande ansvar för rehabiliterande åtgärder känns därmed naturligt då färre riskerar att ramla mellan stolarna.

2. ”All sjukfrånvaro, som berör anställda, börjar på en arbetsplats”
Jasså?? Här skulle jag gärna vilja ha en källhänvisning. Sjukfrånvaro kan, oavsett om det berör anställda eller arbetslösa, kan ha sin orsak i orsaker som är rent medicinska och inte har något alls med arbetsplats (befintlig eller tidigare) att göra, det kan vara en kombination av privata och arbetsrelaterade orsaker och det kan vara rent arbetsrelaterade orsaker.

3. Vem behöver vilken rehabilitering?
Artikelns skribent skriver om ”selektering” av rehabiliteringsbehov och vem som ska göra detta och hur och pekar då gärna på arbetsplatsen som den enda källan.
Informationen för ”selektering” finns inte bara på arbetsplatsen, det är en kombination av privata orsaker, medicinska, arbetsrelaterade, sociala mm. Det är helhetsgrepp som skapar möjligheter, inte att ”selektera”.

Min åsikt är – Innan man kan fastställa vem som behöver vilken typ av rehabilitering så behöver orsak till den nedsatta arbetsförmågan klarläggas. Annars blir det som att skjuta med hagel och hoppas på att kanske något träffar rätt! 

2881546_1200_370

4. ”Försäkringskassan är en rehabiliteringsaktör men ingen rehabiliteringsleverantör!”
I mina ögon är Försäkringskassan en aktör i sammanhanget (eller snarare en ”part”), men jag skulle nog inte sätta ”rehabiliterings” framför ”aktör”. Deras uppgift är att ta ställning till rätten till ekonomisk ersättning i samband med sjukfrånvaro och under tid med rehabiliterande insatser.

5. ”Min åsikt är att åtgärder i första hand skall sättas in för att få dagens lagstiftning att fungera”
Helt klart är, för de flesta av oss som arbetar med dessa frågor idag och har gjort så i många år, att dagens lagstiftning inte fungerar utan behöver förändras. Den är byggd på stuprör med olika lagar som inte samspelar. Min (Anna Sporrong’s) åsikt är att man först och främst behöver se till vad man vill uppnå. Är det en möjlighet att kunna återgå/vara kvar i arbete? I sådana fall behöver lagstiftningarna vara koordinerade och samordnade för att främja det perspektivet. Så är det INTE idag. Lagstiftning är inte konstant. Lagstiftning behöver följa med i utvecklingen och därmed förändras. Vi ska inte skapa åtgärder för att behålla en skev befintlig lagstiftning. Vi ska uppdatera lagarna så de främjar rehabiliteringsarbetet.

6. ”Så skrota utredningens förslag om samordningsansvar för hälso- och sjukvården! Satsa i stället på Försäkringskassan och/eller Arbetsmarknadens parter.”
Ja, låt oss gå tillbaka i utvecklingen! OBS! ironi
Jag är den första i att instämma i ett samordningsansvar utifrån såväl hälsa- och sjukvården som företagshälsovården.

Efter att ha arbetat med koordinering och samordning av rehabilitering i snart 15 år och att sedan 2010 utbildat över 500 rehabkoordinatorer på uppdrag av Karolinska Insitutet så anser jag mig ha tillräckligt med kunskap i ämnet att faktiskt kunna uttala mig konstruktivt.

Kommittén för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har bl a 3 tydliga förslag i ämnet. Klicka här för att ta del av förslagen i sin helhet ››

13.1 Krav på samverkan införs i hälso- och sjukvårdslagen

Kommitténs förslag: När det är nödvändigt för att en patient så snart som möjligt ska kunna återgå i arbete ska landstinget, om patienten medger det, samverka med patientens arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkansskyldigheten gäller även i de fall en sjukskrivning kan undvikas genom samverkan.

13.2 Krav på behandlings- och rehabiliteringsplanering införs i hälso- och sjukvårdslagen

Kommitténs förslag: När en patient är i behov av samordnade behandlings- och rehabiliteringsinsatser inom hälso- och sjukvården, för att så snart som möjligt kunna återgå i arbete, ska landstinget göra en rehabiliteringsplanering för återgång i arbete. Rehabiliteringsplaneringen ska omfatta planerade vårdinsatser och, om möjligt, en tidsplan för dessa.

13.3 Ekonomiskt stöd för koordineringsfunktioner inom hälso- och sjukvården

Kommitténs förslag: Ett permanent statsbidrag införs för koordineringsfunktioner inom hälso- och sjukvården. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om villkor för att ta del av statsbidraget.

Det finns mycket att säga och skriva i ämnet. Men för nu, rundar jag av.

//Anna

PS. Att det är ett otydligt ansvar för rehabilitering – som rubriken på SvD Opinion ovan anger – instämmer jag i till 100 %

 

 

Workshop i Sörmland – kontakt med arbetsgivare

IMG_2238

Igår var jag inbjuden av Landstinget Sörmland att hålla en workshop i kontakten med arbetsgivare för deras rehabkoordinatorer.

33 härliga deltagare mötte mig och vi hade en eftermiddag med fokus på deras relativt nya uppdrag att kontakta patienters arbetsgivare, när det finns behov av det. Detta enligt överenskommelsen i sjukskrivningsmiljarden.

Jag har även varit i bl a Landstinget i Jönköping och hållit samma workshop och flera andra landsting har visat intresse för upplägget.

För mig som arbetat med kontakten med arbetsgivare i snart 15 år, när det gäller behov av rehabilitering och anpassning så är det fantastiskt spännande att få dela med mig till rehabkoordinatorer inom landstinget som inte haft uppdraget tidigare.

Upplägget är enkelt, jag inleder med de bakomliggande ansvaret för arbetsgivare att arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering och binder ihop det med villkor i sjukskrivningsmiljarden för att sedan övergå i att deltagarna får några frågeställningar att resonera om i bikupa.

IMG_2237

Så, än en gång, tack för en härligt dag igår på Yxtaholms slott!

//Anna

 

 

Rehabkoord 7,5 hp – höstens kurs snart full!

22503137_m

Jag fick precis besked från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning (som ger kursen) att höstens kursstart för kursen ”Rehabkoordinator – att koordinera rehabprocessen 7,5 hp” börjar bli fulltecknad!

Kursstart är den 22 september.

Sista dag för anmälan är den 4 september.

Om du har funderat på att gå kursen i höst – vänta inte för länga med att anmäla dig då det nu endast är ett fåtal platser kvar!

Antagning till kursen sker i den ordning som ansökningar kommer in.

Klicka här för att läsa mer om kursen >>

Ses vi i höst?

//Anna