Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp

Nästa kursstart 2021


Kursen ges av Karolinska Institutet Uppdragsutbildningar sedan 2019.
Ansvarig institution är Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus.
På begäran från tidigare kursdeltagare ( Rehabkoordinator 7,5 hp) så erbjuder nu Karolinska Institutet en fördjupningskurs för rehabkoordinatorer inom företagshälsa. Kursen fokuserar på samverkan mellan företagshälsa och kunden (arbetsgivare).
Fakta & Innehåll
Utbildningen är på avancerad nivå om 3 hp. Kursen har ett stort fokus på koordinering av mer komplicerade ärenden, genomförande av och hinder vid återgång i arbete, arbetsrätt och gränsdragning mellan företagshälsans uppdrag och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
UPPLÄGG
Kursen startar med självstudier via webben för att följas av  kursträffar (2+1 dagar) med ca 4 veckor emellan. Mellan kursträffarna sker självstudier via webben.
Praktisk information
Så snart nästa kursstart är fastställd så publiceras datum för kursstart och kursträffar.
Anmälan
Så snart nästa kursstart är öppen för anmälan aktiveras länken nedan.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Högskoleutbildning sedan 2010 för dig som arbetar som rehabkoordinator/ med koordineringsinsatser inom företagshälsa, hälso- & sjukvården, HR eller hos annan aktör. Det är en grundutbildning och två fördjupningsutbildningar:
Koordineringsinsatser – att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen 7,5 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården 3 hp
Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp