Fördjupning i rehabiliteringsprocessen för rehabkoordinatorer inom företagshälsa 3 hp

2019-11-11
Kursgrupp #1 har startat.
Inom kort öppnas anmälan upp för kursgrupp #2.

Fördjupningskurs för rehabkoordinatorer inom företagshälsa

Unik kurs som fokuserar på koordinering inom företagshälsa, samordning med kunder och samverkan med Försäkringskassa och hälso- och sjukvård.

Kursen har ett stort fokus på koordinering av mer komplicerade ärenden, genomförande av och hinder vid återgång i arbete, arbetsrätt och gränsdragning mellan företagshälsans uppdrag och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.I kursen ingår bland annat:

  • rehabkoordinatorns uppdrag på en företagshälsovård
  • fördjupning i återgång i arbete
  • fördjupning i arbetsrätt
  • försäkringskassans samordningsansvar
  • mångfald och emotionella faktorer såsom t. ex. genus, kultur och språk

Ansvarig institution för kursen är Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Kursen syfte

Kursens övergripande syfte är att deltagarna i praktiken ska kunna agera som en oberoende expertresurs utifrån ett konsultativt arbetssätt genom att

  • i praktiken kunna koordinera insatser i mer komplicerade ärenden
  • strategiskt praktisera en högre diversitet av ärenden som uppstår inom företagshälsa
  • kritiskt granska, värdera, identifiera och praktisera de komplicerande faktorer som har betydelse för återgång till arbete

Deltagarna ska även kunna redogöra för och förstå betydelsen av mångfald (genus, kultur och språk) och emotionella faktorer som påverkar rehabiliteringsprocessen

Upplägg

Kursen inleds ca fyra veckor före första kursträff med inläsning av obligatorisk kurslitteratur. Kursen bedrivs som campus och distansutbildning på deltid. Undervisningen bygger på självstyrt lärande där viktiga delar i kursen är att träna aktivt kunskapssökande och kritisk reflektion. Kursen kommer att innehålla t.ex. föreläsningar, seminarier, gruppövningar, etc. Kursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatorisk närvaro vid kursseminarier. 

Kursen kan även ges på andra orter – kontakta Uppdragsutbildningar på KI för mer information.

Målgrupp 

Yrkesverksamma rehabkoordinatorer inom företagshälsa

Kommande kursstart

Nästa kursstart blir under 2020. Inom kort kommer mer information! 

Är du intresserad och inte vill missa information om kommande kursstart? Skicka mig ett mail till anna@rehabpartner.se