Läkare som skriver undermåliga läkarintyg svartlistas hos Försäkringskassan!

23569807_mDagens Medicin skriver idag att 2 läkare från Stockholm nu svartlistas av Försäkringskassan. Deras läkarintyg är så undermåliga att de inte duger för Försäkringskassan att bedöma rätten till sjukpenning. Läkarna kommer även anmälas till IVO – Inspektionen för vård och omsorg.

Fler läkares läkarintyg är under granskning av Försäkringskassan så nästa år kan det bli aktuellt med fler läkare som svartlistas av Försäkringskassan.

Personligen tycker jag att det är bra av Försäkringskassan att tydligt markera läkarens ansvar att utfärda korrekta läkarintyg för oss medborgare. Självklart alltid utifrån realistiska förutsättningar.

Färskt i minnet har jag samtalet med en läkare, tidigare i år, som beklagade sig över högen med begäran från Försäkringskassan av kompletteringar på läkarintyg som bara växte. Han var så trött på att behöva skriva kompletteringar som Försäkringskassan vill ha…. Tänk om han tog till sig den feedback han fick från Försäkringskassan och började göra rätt från början – då skulle begäran om kompletteringar troligtvis drastiskt minska… Dessutom skulle hans patienter få en mer korrekt och snabb hantering av rätten till sjukpenning, hos Försäkringskassan.

2009 kom två oberoende utredningar som visade att endast 25 % av läkarintygen var rättssäkra i sin utformning för Försäkringskassan att bedöma rätten till ersättning. Sedan dess pågår ett omfattande arbete med att höja kvalitén på läkarintygen. Idag är snittsiffran för riket ca 50 %.

Viktigt här att komma ihåg att detta avser innehåll i de läkarintyg som Försäkringskassan behöver för att ta ställning till rätten till sjukpenning. Det handlar inte om vad arbetsgivaren har behov av för att ta ställning till möjligheter till anpassning och rehabilitering. Målsättningen är så klart att läkarintyget ska ha kvalité på innehåll som stödjer både Försäkringskassans behov likväl som arbetsgivarens – men det kvalitetsarbete som nu görs handlar framför allt om vad Försäkringskassan behöver för att ta ställning till rätten till sjukpenning.

Hos skl.se kan du läsa mer om arbetet med läkarintygens kvalité.

Karolinska Institutet har 2004, 2008 och nu senast 2012 studerat läkarnas arbete med sjukskrivningar. Klicka här för mer information.

I rapporten för 2012 kan man b la läsa följande:

  • En tredjedel svarade att sjukskrivningsärenden innebär ett arbetsmiljöproblem i stor eller i ganska stor utsträckning, och sjutton procent svarade att de upplevde detta minst en gång i veckan. Andelen läkare som upplevde detta var störst bland vårdcentralsläkare.
  • År 2012 angav 38 procent att Försäkringskassan ‘begär onödiga kompletteringar av intyg’ och en fjärdedel (27 %) upplevde brister i handläggarnas kompetens. Det var en större andel 2012 jämfört med tidigare som upplevde sig/sina bedömningar ifrågasatta av handläggare, samt som upplevde att man ’talar olika språk’.

//Anna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.