Ny rapport – ”Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen”

Ny rapport från ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) gällande ”15-procentaren” som gällde för några år sedan.

Jag läste nyligen i en intervju med socialförsäkringsministern att man övervägde att det kunde vara aktuellt igen med att se över alternativ för medfinansiering i sjukförsäkringen när anställda är (heltids)sjukskrivna.

Min egen erfarenhet från tiden med 15procentaren är att det inte var någon större succé och det är precis det som denna rapport bekräftar.

2103_framsida_rapport-2015-4_webKälla: Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – Inspektionen för socialförsäkringen

Det som är bra med rapporterna från ISF är att de antingen kan laddas ner som en pdf-file eller att man kan beställa dem tryckta och att de då är gratis!

Jag själv beställer dem i tryckt form när de släpps. Det är väldigt behändigt.

Vad tycker du att ISF ska granska i kommande rapporter?

//Anna