Etikettarkiv: arbetsmiljöverket

Spännande kampanj – Företagshälsokollen.se!

Idag lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan gemensamt en spännande kampanj med fokus på företagshälsovårdens roll och betydelse för arbetsgivare.

Skärmavbild 2014-01-28 kl. 13.24.25

Kampanjen har en hemsida, företagshälsokollen.se.

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket

Ny kampanj för friskare medarbetare och företag

Hur kan arbetsgivare arbeta för att medarbetarna ska bli ”långtidsfriska”, och företaget därigenom välmående och framgångsrikt? Det visar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i en ny, gemensam kampanj.

Statistik från flera håll visar på en ökad ohälsa i arbetslivet. Sjukskrivningarna går upp enligt Försäkringskassans statistik, inte minst på grund av fler psykiska diagnoser. Sedan flera år tillbaka ökar också anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det som kallas ”sociala och organisatoriska orsaker”, som stress och problem i relationer på arbetsplatser, ligger bakom en allt större andel av arbetssjukdomarna.

Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill myndigheterna inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet.

– Egentligen är det ganska enkelt. Människor som mår bra, är friska och trivs på sitt arbete är mer effektiva, lojala och produktiva. Företaget mår som personalen mår, säger Agneta Sunder, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Basen i kampanjen är fyra ”nycklar” till friska företag, som tagits fram av forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”. Forskningsprojektet har identifierat dessa fyra faktorer som viktigast för att skapa friskare arbetsplatser:

– Ledarskap och kompetensförsörjning. Exempelvis att välja ledare som visar tillit till personalen och att ge stöd till chefer.
– Delaktighet. Exempelvis att ge medarbetarna handlingsutrymme och att förankra visioner.
– Kommunikation. Exempelvis att vara öppen med information och ha högt i tak för åsikter.
– Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

Städenheten på Piteå kommun är ett av inspirationsexemplen i kampanjen. Där har arbetsgivaren medvetet satsat på bland annat synen på hälsa och sjukfrånvaro. Slutresultatet blev att sjukskrivningstalen gick ner, från 20 procent till 5 procent.

– Vår kampanj handlar om det som traditionellt kanske betraktas som ”mjuka” frågor, som inte självklart associeras med ökad lönsamhet och sänkta kostnader för sjukfrånvaro. Men exemplet från Piteå kommun och många därtill visar på just sådana resultat, säger Agneta Sunder.

I informationskampanjen ingår en ny webbplats, www.foretagshalsokollen.se. Där finns ett test för att ta reda på hur arbetsplatsen mår. Det finns också fyra inspirationsfilmer från företag som arbetat med ”nycklarna”, bl.a. Lisebergs restauranger, den digitala desginbyrån Doberman och Scania.

Kontakt: Agneta Sunder, projektansvarig, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 90 38. Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan, telefon 010 116 91 05.

Jag själv talar alltid om hur viktigt det är för arbetsgivare och medarbetare att hålla kontakten med varandra vid sjukfrånvaro och att det är ett av det enklaste och billigaste sätten att arbeta konkret med att sänka sjukfrånvaro. Senast tar jag upp det i aktuell artikel i nvp.se.

Besök företagshälsokollen.se, gör deras test, läs informationen och kontakta sedan er företagshälsovård för dialog om hur ni gemensamt kan arbeta med frågor gällande medarbetarnas hälsa.

//Anna

PS. Jag inledde dagens arbetsdag med ett gäng härliga rehabkoordinatorer hos en företagshälsovård här i Stockholm. Ämnet var ”HR och FHV i samverkan” där jag ledde dem i samtal och resonemang kring utmaningar och möjligheter. Efter att nu ha tittat i genom ovan nämnda kampanj kommer jag framöver tacksamt använda den vid nästa tillfälle jag samtalar om HR och FHV i samverkan.

 

 

Bristande arbetsmiljöarbete ger bakläxa.

8476445_m

I Svenska Dagbladet Näringsliv är det idag en intressant artikel kring arbetsmiljö, arbetsskador och sjukskrivningar.

Arbetsmiljöverket har mellan september 2012 och januari 2013 genomfört 710 arbetsplatsinspektioner. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket behöver öka kunskapen om riskerna med vissa arbetsmoment inom utsatta yrkesgrupper. Det handlar om riskerna för belastningsskador som tillsammans med stressrelaterade sjukdomar är den varligaste orsaken till att kvinnor sjukskrivs.

Resultatet av inspektionerna är att nästan 7 av 10 inspektioner ledde till krav på åtgärder.

I snitt 3 krav per inspektion.

Detta uppdrag hänger ihop med det regeringsuppdrag som finns om att utreda varför kvinnor (efter att de fått sitt första barn) är i betydligt högre grad är sjukskrivna än män.

Tisdag och onsdag denna vecka har jag kört igång en interna kurs för en arbetsgivare och dennes personal kring rehabiliteringskunskap och socialförsäkringen. Ämnet arbetsskador kom då tidigt på tal och då just psykisk ohälsa och arbetsskador. Vi ska beröra detta mer vid kommande kursdagar men det och dagens artikel i SvD har nu inspirerat mig att samla ihop aktuell information i ämnet.

Det är fortfarande vanligare att det är arbetsolyckor/skador till följd av fysiska orsaker som anmäls som arbetsskada snarare än psykisk ohälsa. Men det händer och jag har googlat fram lite aktuell information kring det. Det för att samla ihop vad som finns och är relevant men också för att uppdatera mig själv i ämnet arbetsskada och psykisk ohälsa.

I tidningen Du&Jobbet hittar jag en artikel från juni 2011 där en kvinna anmälde mobbning och kränkande särbehandling som arbetsskada och först fick avslag av Försäkringskassan men Förvaltningsrätten gav sedan kvinnan rätt. Läs artikeln här >>

När jag söker vidare hittar jag en dom från Regeringsrätten som efter överklagande på överklagande tillslut fastställer att en kvinna som var anställd vid Arbetsförmedlingen inte hade skäl för arbetsskada till följd av sjukskrivning för utmattningssyndrom.

Hela den sammanfattande text som finns på lagen.nu är en läsning som alla som arbetar med sjukskrivning/rehab/arbetsskada bör läsa och diskutera på sina respektive arbetsplatser. Det finns många frågeställningar i den texten som visar på orsak och verkan och hur viktigt det är att löpande säkerställa en skriftlig dokumentation – både som individ och arbetsgivare.

Klicka här för sammanfattningen kring ärendet ovan >>

Frågan är komplex och varje ärende är unikt.

Här är ett annat ärende från Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 21 september 2012 bedömt att den arbetsbelastning en man haft i arbetet som alkohol- och drogterapeut varit extrem och att detta orsakat hans psykiska ohälsa. Han har därför rätt till livränta.

forsakringskassan_arbetsskada_480x250

Hos Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om arbetsskada. Det finns till och med en speciell sida – anmalarbetsskada.se – med all information där du även gör anmälan av arbetsskada.

Regeringen har den 18 feb 2013 gett i uppdrag till Försäkringskassan att genomföra en studie kring sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

Studien ska innehålla dels en beskrivning av karaktäristika för de personer som uppbär ersättning från sjukförsäkringen i psykiska diagnoser, dels en analys av diagnos- panoramats sammansättning.

Behovet av mer kunskap om psykisk ohälsa är stort – både för Försäkringskassan i bedömning av rätten till ersättning, arbetsskada, arbetsgivare, individer, forskare, behandlare m fl.

Det förebyggande arbetet om hur vi undviker arbetsskador – fysiska som psykiska – behöver varje arbetsgivare ha en plan för. Har du?

//Anna