Kategoriarkiv: företagshälsovård

Vad är nyttan med företagshälsovård?

Jag märker i mitt arbete sedan 15 år att det finns många åsikter, tyckanden och erfarenheter när det kommer till företagshälsovården.

Arbetsgivare som undrar vad de ska ha företagshälsovården till – det kostar ju bara pengar. Personal på vårdcentraler som inte kan förstå varför inte ”företagshälsovården tar ansvar för att hantera det här ärendet som tydligt har med jobbet att göra” och även företagshälsovården själv som består en bred resursstark profession men som kanske inte alltid är lika duktiga på att förklara nyttan för sina kunder…

”Vad är egentligen nyttan med företagshälsovård?” ”De gör väl vara hälsoundersökningar? eller?”

I mina ögon är företagshälsovården en otroligt intressant och spännande bransch med så många dimensioner och åsikter.

Det finns så mycket möjligheter!

Så – vi måste se till att lära oss mer om vad det hela handlar om så vi kan ha konstruktiva dialoger och lönsamma samarbeten!

Nu har jag i dagarna läst 3 dokument som bidrar till att förtydliga företagshälsovårdens uppdrag, utifrån såväl branschens eget perspektiv men framför allt kundens – arbetsgivares – perspektiv.

Dokumenten är:

  1. Doktorsavhandling ”Samarbete mellan kund och företagshälsovård: Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete” av Lisa Schmidt

2 och 3. Upphandlingsguide av företagshälsovård för privat resepktive offentlig sektor utgivet av Sveriges Företagshälsor

Bonus är en illustrativ film från Sveriges Företagshälsor

//Anna

PS. Bonus nr 2 är alla riktlinjer som är framtagna för företagshälsovården av Företagshälsans riktlinjegrupp. Material som är till nytta för såväl företagshälsovårdens egen personal som arbetsgivare som personal inom hälso- & sjukvården.

Stimulerande företagshälsovård?

IMG_2003

I december var jag på en presentation av rapporten ovan, och då fick jag bekräftelse på bekräftelse på det jag och andra länge trott.

Nu har den skriftliga rapporten publicerats (klicka här för rapporten) och jag har läst den från början till slut. Följande delar tar jag med ur den:

  • Avtal mellan FHV och kund ska stimulera till ett samarbete som genererar hälsosamma arbetsplatser.
  • Formuleringar i FHV avtal har en begränsad betydelse för vilka tjänster som verkligen används och därmed vilka resultat som uppnås.
  • FHV har kunskapen om sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa.
  • FHV är en resurs för såväl arbetstagare som arbetsgivare
  • Arbetsgivare ser inte FHV som en självklar strategisk samarbetspartner i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Vem får beställa tjänster från FHV?
  • Slutsats – Upphandling har sällan föregåtts av någon djupare analys inom verksamheten kring de behov och mål man vill uppnå med sitt samarbete med FHV. Det kan då vara svårt att prioritera bland leverantörerna på annat sätt än via prisskillnader, kompetensgrad och tillgänglighet.

Dessutom var det en bilaga till Svenska Dagbladet igår lördag. Bilagan hade fått namnet ”Vår nya företagshälsovård”.

IMG_0700

Då branschen företagshälsovård (FHV) har ett väldigt stort behov av att profilera sig utifrån sin kompetens och nytta mot sina kunder hade jag höga förhoppningar på innehållet.

Trevligt var att inledningsvis få ta del av några ord från Svensk Företagshäls’s nya VD Peter Munck af Rosenschöld som jag ännu haft möjligheten att träffa närmare. Han lyfter definitivt fram viktiga delar i nyttan och behovet av FHV.

Däremot blir jag sedan besviken på resten av innehållet. Om den här bilagan ska ge en representativ bild av nyttan med FHV så förstår jag att gemene man och kunderna blir förvirrade och känner att det är otydligt.

På sid 8, på 1/6-del av sidan finns en text som ska besvara ”Vad innebär företagshälsovård?”. Varför gömmer och nedprioriterar man det absolut viktigaste i hela tidningen på den lilla ytan?

Tydligt blir att bilagan handlar mer om att få sälja annonser än redaktionellt innehåll som faktiskt hade kunnat vara ett fantastiskt tillfälle att förflytta branschen företagshälsovård från sin icke existerande profilering av kundnytta till ett stort steg framåt.

Så otroligt synd!

Vill du läsa bilagan? Klicka här ››

Min egen erfarenhet av företagshälsovården i Sverige är att branschen har medverkat till att tappa i trovärdighet och nytta mot sina kundföretag. FHV har en gigantisk potential att göra en förflyttning där man skapar kundnytta och friska arbetsplatser. Där den strategiska dialogen mellan FHV och kundföretaget skapar arbetssätt och lönsamhet med arbetsmiljöarbetet. FHV är en otroligt spännande bransch med enorma möjligheter och på intet sätt mättad marknad. Idag arbetar jag en stor del av min tid på en FHV här i Stockholm. Jag får där arbeta på det sätt, som jag i många år har hävdat att man kan arbeta lönsamt med rehabilitering hos arbetsgivare. Visst låter det spännande?! Det finns en fantastisk potential hos den breda kompetens inom arbetshälsa som FHV kan erbjuda. Dock kan jag se att branschen saknar affärsmannaskap och förmåga att beskriva nyttan med sina tjänster och ibland sin existens. Det är dags för FHV att visa framfötterna!

//Anna

 

 

Spännande kampanj – Företagshälsokollen.se!

Idag lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan gemensamt en spännande kampanj med fokus på företagshälsovårdens roll och betydelse för arbetsgivare.

Skärmavbild 2014-01-28 kl. 13.24.25

Kampanjen har en hemsida, företagshälsokollen.se.

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket

Ny kampanj för friskare medarbetare och företag

Hur kan arbetsgivare arbeta för att medarbetarna ska bli ”långtidsfriska”, och företaget därigenom välmående och framgångsrikt? Det visar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i en ny, gemensam kampanj.

Statistik från flera håll visar på en ökad ohälsa i arbetslivet. Sjukskrivningarna går upp enligt Försäkringskassans statistik, inte minst på grund av fler psykiska diagnoser. Sedan flera år tillbaka ökar också anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det som kallas ”sociala och organisatoriska orsaker”, som stress och problem i relationer på arbetsplatser, ligger bakom en allt större andel av arbetssjukdomarna.

Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill myndigheterna inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet.

– Egentligen är det ganska enkelt. Människor som mår bra, är friska och trivs på sitt arbete är mer effektiva, lojala och produktiva. Företaget mår som personalen mår, säger Agneta Sunder, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Basen i kampanjen är fyra ”nycklar” till friska företag, som tagits fram av forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”. Forskningsprojektet har identifierat dessa fyra faktorer som viktigast för att skapa friskare arbetsplatser:

– Ledarskap och kompetensförsörjning. Exempelvis att välja ledare som visar tillit till personalen och att ge stöd till chefer.
– Delaktighet. Exempelvis att ge medarbetarna handlingsutrymme och att förankra visioner.
– Kommunikation. Exempelvis att vara öppen med information och ha högt i tak för åsikter.
– Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

Städenheten på Piteå kommun är ett av inspirationsexemplen i kampanjen. Där har arbetsgivaren medvetet satsat på bland annat synen på hälsa och sjukfrånvaro. Slutresultatet blev att sjukskrivningstalen gick ner, från 20 procent till 5 procent.

– Vår kampanj handlar om det som traditionellt kanske betraktas som ”mjuka” frågor, som inte självklart associeras med ökad lönsamhet och sänkta kostnader för sjukfrånvaro. Men exemplet från Piteå kommun och många därtill visar på just sådana resultat, säger Agneta Sunder.

I informationskampanjen ingår en ny webbplats, www.foretagshalsokollen.se. Där finns ett test för att ta reda på hur arbetsplatsen mår. Det finns också fyra inspirationsfilmer från företag som arbetat med ”nycklarna”, bl.a. Lisebergs restauranger, den digitala desginbyrån Doberman och Scania.

Kontakt: Agneta Sunder, projektansvarig, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 90 38. Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan, telefon 010 116 91 05.

Jag själv talar alltid om hur viktigt det är för arbetsgivare och medarbetare att hålla kontakten med varandra vid sjukfrånvaro och att det är ett av det enklaste och billigaste sätten att arbeta konkret med att sänka sjukfrånvaro. Senast tar jag upp det i aktuell artikel i nvp.se.

Besök företagshälsokollen.se, gör deras test, läs informationen och kontakta sedan er företagshälsovård för dialog om hur ni gemensamt kan arbeta med frågor gällande medarbetarnas hälsa.

//Anna

PS. Jag inledde dagens arbetsdag med ett gäng härliga rehabkoordinatorer hos en företagshälsovård här i Stockholm. Ämnet var ”HR och FHV i samverkan” där jag ledde dem i samtal och resonemang kring utmaningar och möjligheter. Efter att nu ha tittat i genom ovan nämnda kampanj kommer jag framöver tacksamt använda den vid nästa tillfälle jag samtalar om HR och FHV i samverkan.