Kategoriarkiv: arbetshälsa

Ledarskapet HAR betydelse för arbetshälsan

Idag kan vi läsa följande i Svenska Dagbladet – ”Satsning ska ge vården bättre chefer”

Vi har i studie efter studie läst att ledarskapet har betydelse för hur medarbetare mår och därmed sjukskrivningstalen. Äntligen har det nått fram till hälso- & sjukvården!

Jag möter alldeles för många som vittnar om att det är just ledarskapet som är den faktor som är svårast att påverka när det handlar om en god arbetshälsa.

Ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa är självklart lika viktigt inom alla typer av organisationer och verksamheter.

Jag hoppas dock att det inte tar för lågt tid att ta fram ”förslaget” som det skrivs om i artikeln. Organisationerna behöver skapa förändringar NU – inte om några år.

Ledarskapet och chefernas roll ska stärkas inom sjukvården. Regeringen uppdrar nu åt både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att ta fram förslag som kan hjälpa landstingen att få bättre chefer.

Källa: Satsning ska ge vården bättre chefer

Varför vänta?

Jag sitter och läser igenom den nya rörskriften ”AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

I 10§ läser jag följande:

10§

Så, min reflektion är; Föreskriften börjar gälla 31 mars 2016 – men varför vänta tills dess innan man som arbetsgivare och arbetstagare börjar praktisera paragraferna?

Börja arbeta med 10§ redan nu och sätt på så sätt igång ett förebyggande arbete när det gäller sjukfrånvaro och även att skapa förutsättningar för återgång i arbete för medarbetare som redan idag är helt eller delvis sjukskrivna.

Varför vänta?

//Anna

Stimulerande företagshälsovård?

IMG_2003

I december var jag på en presentation av rapporten ovan, och då fick jag bekräftelse på bekräftelse på det jag och andra länge trott.

Nu har den skriftliga rapporten publicerats (klicka här för rapporten) och jag har läst den från början till slut. Följande delar tar jag med ur den:

  • Avtal mellan FHV och kund ska stimulera till ett samarbete som genererar hälsosamma arbetsplatser.
  • Formuleringar i FHV avtal har en begränsad betydelse för vilka tjänster som verkligen används och därmed vilka resultat som uppnås.
  • FHV har kunskapen om sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa.
  • FHV är en resurs för såväl arbetstagare som arbetsgivare
  • Arbetsgivare ser inte FHV som en självklar strategisk samarbetspartner i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Vem får beställa tjänster från FHV?
  • Slutsats – Upphandling har sällan föregåtts av någon djupare analys inom verksamheten kring de behov och mål man vill uppnå med sitt samarbete med FHV. Det kan då vara svårt att prioritera bland leverantörerna på annat sätt än via prisskillnader, kompetensgrad och tillgänglighet.

Dessutom var det en bilaga till Svenska Dagbladet igår lördag. Bilagan hade fått namnet ”Vår nya företagshälsovård”.

IMG_0700

Då branschen företagshälsovård (FHV) har ett väldigt stort behov av att profilera sig utifrån sin kompetens och nytta mot sina kunder hade jag höga förhoppningar på innehållet.

Trevligt var att inledningsvis få ta del av några ord från Svensk Företagshäls’s nya VD Peter Munck af Rosenschöld som jag ännu haft möjligheten att träffa närmare. Han lyfter definitivt fram viktiga delar i nyttan och behovet av FHV.

Däremot blir jag sedan besviken på resten av innehållet. Om den här bilagan ska ge en representativ bild av nyttan med FHV så förstår jag att gemene man och kunderna blir förvirrade och känner att det är otydligt.

På sid 8, på 1/6-del av sidan finns en text som ska besvara ”Vad innebär företagshälsovård?”. Varför gömmer och nedprioriterar man det absolut viktigaste i hela tidningen på den lilla ytan?

Tydligt blir att bilagan handlar mer om att få sälja annonser än redaktionellt innehåll som faktiskt hade kunnat vara ett fantastiskt tillfälle att förflytta branschen företagshälsovård från sin icke existerande profilering av kundnytta till ett stort steg framåt.

Så otroligt synd!

Vill du läsa bilagan? Klicka här ››

Min egen erfarenhet av företagshälsovården i Sverige är att branschen har medverkat till att tappa i trovärdighet och nytta mot sina kundföretag. FHV har en gigantisk potential att göra en förflyttning där man skapar kundnytta och friska arbetsplatser. Där den strategiska dialogen mellan FHV och kundföretaget skapar arbetssätt och lönsamhet med arbetsmiljöarbetet. FHV är en otroligt spännande bransch med enorma möjligheter och på intet sätt mättad marknad. Idag arbetar jag en stor del av min tid på en FHV här i Stockholm. Jag får där arbeta på det sätt, som jag i många år har hävdat att man kan arbeta lönsamt med rehabilitering hos arbetsgivare. Visst låter det spännande?! Det finns en fantastisk potential hos den breda kompetens inom arbetshälsa som FHV kan erbjuda. Dock kan jag se att branschen saknar affärsmannaskap och förmåga att beskriva nyttan med sina tjänster och ibland sin existens. Det är dags för FHV att visa framfötterna!

//Anna

 

 

Dags att gå från rapporter till handling! #psykiskohälsa

(H)järnkoll

Nu kommer den ena rapporten efter den andra som att psykisk ohälsa ökar!

Senast idag i Svd kan vi läsa att ”Allt fler läggs in på psykisk klinik”.

Nyligen presenterade Arbetsmiljöverket den nya föreskriften, AFS’en, som nu är ute på remiss. Den går under namnet ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Dessutom presenterade de i dagarna rapporten ”Arbetsorsakade besvär 2014” och även där ligger den psykiska ohälsan i topp.

Hur många rapporter och analyser ska vi egentligen vänta in innan något faktiskt görs, rent konkret?

Hur tänkte nya regeringen hantera detta?

Sjukfrånvaron ökar faktiskt, fortfarande.

Dags för nya regeringen att visa handlingskraft!

//Anna