Kategoriarkiv: arbetsmiljö

Vad är nyttan med företagshälsovård?

Jag märker i mitt arbete sedan 15 år att det finns många åsikter, tyckanden och erfarenheter när det kommer till företagshälsovården.

Arbetsgivare som undrar vad de ska ha företagshälsovården till – det kostar ju bara pengar. Personal på vårdcentraler som inte kan förstå varför inte ”företagshälsovården tar ansvar för att hantera det här ärendet som tydligt har med jobbet att göra” och även företagshälsovården själv som består en bred resursstark profession men som kanske inte alltid är lika duktiga på att förklara nyttan för sina kunder…

”Vad är egentligen nyttan med företagshälsovård?” ”De gör väl vara hälsoundersökningar? eller?”

I mina ögon är företagshälsovården en otroligt intressant och spännande bransch med så många dimensioner och åsikter.

Det finns så mycket möjligheter!

Så – vi måste se till att lära oss mer om vad det hela handlar om så vi kan ha konstruktiva dialoger och lönsamma samarbeten!

Nu har jag i dagarna läst 3 dokument som bidrar till att förtydliga företagshälsovårdens uppdrag, utifrån såväl branschens eget perspektiv men framför allt kundens – arbetsgivares – perspektiv.

Dokumenten är:

 1. Doktorsavhandling ”Samarbete mellan kund och företagshälsovård: Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete” av Lisa Schmidt

2 och 3. Upphandlingsguide av företagshälsovård för privat resepktive offentlig sektor utgivet av Sveriges Företagshälsor

Bonus är en illustrativ film från Sveriges Företagshälsor

//Anna

PS. Bonus nr 2 är alla riktlinjer som är framtagna för företagshälsovården av Företagshälsans riktlinjegrupp. Material som är till nytta för såväl företagshälsovårdens egen personal som arbetsgivare som personal inom hälso- & sjukvården.

Dags att gå från rapporter till handling! #psykiskohälsa

(H)järnkoll

Nu kommer den ena rapporten efter den andra som att psykisk ohälsa ökar!

Senast idag i Svd kan vi läsa att ”Allt fler läggs in på psykisk klinik”.

Nyligen presenterade Arbetsmiljöverket den nya föreskriften, AFS’en, som nu är ute på remiss. Den går under namnet ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Dessutom presenterade de i dagarna rapporten ”Arbetsorsakade besvär 2014” och även där ligger den psykiska ohälsan i topp.

Hur många rapporter och analyser ska vi egentligen vänta in innan något faktiskt görs, rent konkret?

Hur tänkte nya regeringen hantera detta?

Sjukfrånvaron ökar faktiskt, fortfarande.

Dags för nya regeringen att visa handlingskraft!

//Anna

Arbetsmiljö för häxor och påskkärringar!

Arbetsmiljöupplysningen.se har snällt nog sammanställt tips för alla häxor och påskkärringar som så här i påsktider reser till Blåkulla på kvast och de arbetsmiljörisker som kan finnas där när de väl kommer fram.

Klicka här för informationen och läs den noggrant innan avfärd ››

paskkarring-2

Så, jag önskar er alla en säker resa och vistelse!

//Anna

PS. Detta inlägg görs med glimten i ögat 😉

 

Sjukpenningtalet fortsätter att stiga…

Dagens pressmeddelande från Försäkringskassan redovisar en fortsatt uppgång i sjukpenningtalet.

I februari 2014 var det 165 840 personer som fick sjukpenning eller rehabpenning.

Jämfört med februari 2013 har det stigit med 0,71 dagar.

Eller i procent + 8,5 %!

Även nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar ökar.

Tidigare redovisade förklaring av bl a Försäkringskassan till vilka det är som står för ökning är de som har en arbetsgivare och som har en sjukskrivning upp till 180 dagar. Denna information i kombination med jobbhälsoindex som presenterades av Sveriges Företagshälsor i förra veckan där det var en tydligt nedåtgående trend i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser kan ha ett samband, utifrån mitt perspektiv.

Skärmavbild 2014-03-17 kl. 09.46.19

Mitt fokus är därför fortsatt i att stödja arbetsgivare i ert arbetsmiljöarbete när det kommer till sjukfrånvaro, sjuknärvaro, frisknärvaro och friskfrånvaro.

Att sätta frågan högt upp på agendan igen. Att hjälpa till med att hantera den puckel av t ex upprepad korttidsfrånvaro som samlat på sig för att paralleller skapa bästa förutsättningar med rutiner, ansvar och mandat i fortsatt hantering löpande i den dagliga verksamheten.

//Anna

 

 

Arbetsmiljö behöver bli sexigt!

Missförstår mig rätt med rubriken. Men det är faktiskt så att ämnet arbetsmiljö ses ofta som något stelt och tråkigt. Ett måste som kännetecknas av en genomgång av SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete varje år.

Jag var i förra veckan i en butik där man just höll på med årets genomgång. Då jag känner de som jobbar i butiken började vi tala om just detta och de visade mig listan som ska gås igenom (utskickad av huvudkontoret). En A4 sida med formuleringar med minsta möjliga teckenstorlek. Jag frågade och fick fota av en av de 6 A4 sidorna – se nedan.

IMG_9693

För mig är detta ett exempel på hur man gör ämnet arbetsmiljö svårtillgängligt och som ett nödvändigt ont, istället för något upplyftande och möjliggörande.

Hade jag haft mandat på det företaget hade jag skickat ut en  person med god kunskap om arbetsmiljö och SAM som åkt runt till alla butiker för att göra detta gemensamt med personalen. Som det var nu så förstod man inte ens varför man skulle svara på alla dessa frågor…

Som man frågar får man svar.

Jobbhälsoindex – ett sammanvägt mått på arbetsmiljö, hälsa och trivsel på jobbet

Om just arbetsmiljön på svenska arbetsplatser handlar den Jobbhälsoindex som idag presenteras av Sveriges Företagshälsor. Det är den tredje delrapporten i Jobbhälsobarometern 2013.

Skärmavbild 2014-03-17 kl. 09.46.19Källa: Sveriges Företagshälsor

Rapporten går, enligt mig, att sammanfatta väldigt enkelt:

Anställda rapporterar senaste åren, att de upplever att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på deras arbetsplats har försämrats.

Det här går helt i linje med de ökande sjukskrivningarna där det främst är bland de som har en anställning som sjukfrånvaron ökar.

Jobbhälsoindex tar upp följande delar:

Jobbhälsoindex 

 • Arbetsbelastningen. Det vill säga i vad mån du har lagom mycket att göra.
 • Möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras.
 • Den fysiska arbetsmiljön avseende ergonomi (arbetsställning för rygg, nacke etc).
 • Den fysiska arbetsmiljön i övrigt (belysning, damm, buller etc).
 • Hur ni på arbetsplatsen lyckas hantera konflikter.
 • Du känner dig motiverad i ditt arbete.
 • Du ser fram emot att gå till arbetet.
 • Du upplever att ni har låg sjukfrånvaro på er arbetsplats.
 • Den stress som förekommer i arbetet kan du hantera på ett tillfredsställande sätt.
 • Du har möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.

Jobbhälsoindex är alltså medelvärdet av bedömningarna på den tiogradiga skalan för varje påstående.

Klicka HÄR för att läsa hela rapporten.

Svenska Dagbladet har en helsida i dagens tidning om rapporten och lyfter fram arbetsmiljön i skolan ”Lärare upplever sig ha sämsta arbetsmiljön”. Klicka HÄR för att läsa artikeln.

Vad är min egen slutsats då? Jo, frågan om arbetsmiljö på arbetsplatsen ägs av såväl medarbetare som arbetsgivare där arbetsgivare har ett arbetsrättsligt ansvar. Utgångsläget är Arbetsmiljölagen och dess tillhörande föreskrifter (AFS’ar).

Men, i en tid på världsekonomin även påverkar oss i Sverige så har det inte varit de bästa förutsättningar senaste åren. Företagare i Sverige kämpar på, inte alltid i medvind. Som anställd håller du i din anställning och vill inte visa dig ”svag” som ibland ohälsa och sjukdom ses som, tyvärr.

Jag läste nyligen en artikel om kvinnan som inte var den som sjukskrev sig utan bet ihop och kämpade på tills det fullkomligt rasade för henne. Då blev vägen tillbaka till arbetslivet näst intill omöjlig. Att lyssna på kroppens signaler och agera på dem i tid sparar framtida sjukskrivning, kanske inte att den sker men hur länge den behöver pågå.

Frågan om arbetsplatsers arbetsmiljöarbete, fysiskt som psykosocialt, måste upp på agendan igen!

Det är en viktigt och prioriterad fråga för verkligen få företag att växa och vilja nyanställa.

Skärmavbild 2014-03-17 kl. 10.01.39

Korpen hälsodiplomerade arbetsplatser på löpande band och delade ut utmärkelser för arbetsplatser med god arbetsmiljö – vad hände där? När jag besöker korpen.se och söker mig fram till Hälsodiplomering kommer jag till en sida med väldigt kort info (egentligen ingen alls) och hänvisning till en kontaktperson.

Korpen anordnade konferenser i ämnet med inspirerande föreläsare – vad hände med dem?

Det var flera arrangörer som delade ut priser till arbetsgivare för deras goda arbetsmiljöarbete. Det skrevs om det i tidningarna och de lyftes fram som föregångare och goda exempel. Ett av dessa företag var Fresh AB i Gemla/Småland som fick utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplats” 2003 av Veckans Affärer.

Att sluta lyfta fram problemen och istället lyfta fram de goda exemplen som inspirerar andra. Lyfta fram små och medelstora företag (som Sverige huvudsakligen består av) som har lyckats och hur de gjort. Ett aktuellt exempel som behöver mer spridning är Företagshälsokollen.se

Så, hur gör vi arbetsmiljö sexigt?

//Anna

 

 

Är flexkontor oflexibla?

Idag på TV4 Nyheterna sätter jag nästan morgonkaffet i halsen vid nyheten om att flexkontor skapar stress och psykisk ohälsa.

Efter att ha sett inslaget letar jag upp det på tv4play.se för att se det igen.

Hörde jag verkligen rätt?

Ja, det gjorde jag. När jag dessutom ser klippet ovan, hur medarbetaren står och håller i tangentbord mm börjar jag genast fundera över framtida belastningsskador…

Du som jag har säkert läst om både flexkontor och aktivitetsbaserat kontor. Det senare är just den typen av kontor som Försäkringskassan har skapat sitt nya huvudkontor vid Telefonplan i Stockholm. Generaldirektören var inte sen att hylla de nya kontoren!

I nr 6/2013 i tidningen Arbetsliv läser jag en väldigt intressant krönika i ämnet – ”Farväl till arbetsrummet” som tar upp ämnet men då ur perspektivet hur musik och att många sitter med hörlurar och jobbar skapar andra typer av ”rum” på arbetsplatsen.

Jag googlar lite på flexkontor och hittar då en artikel – även den från tidningen Arbetsliv – från mars 2010 – med rubriken ”På flexkontor mår man bäst”.

Samtidigt som en artikeln i tidningen Vision fångar mig med rubriken ”Personal i Nacka sågar flexkontor” som publicerades för ett år sedan, januari 2013. Där ges liknande berättelse som i reportaget från TV4 som ovan.

Även en aktuell konferens dyker upp bland träffarna ”Framtidens kontor och arbetssätt  – Så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt”.

Annex - Chaplin, Charlie (Modern Times)_01

Dessa kontorsformer hyllas regelbundet av arbetsgivare, arkitekter och även forskare. Själv har jag hela tiden varit mer tveksam…

Min egen uppfattning är att eftersom vi alla är olika så passar inte en kontorstyp alla. Vad vi arbetar med har även det betydelse.

Jag tror att det är väldigt viktigt att involvera personalen när det handlar om att utforma ett kontor. Att lyssna till medarbetares olika behov.  Att skapa förutsättningarna för en god arbetsmiljö – fysisk som psykosocial.

Att som i inlaget ovan från TV4 Nyheterna höra om medarbetaren som hamnar utanför gemenskapen med sina kollegor för att det inte finns plats kvar för henne när hon kommer till jobbet är hjärtskärande att höra. Då måste väl ändå något ha blivit snett? Jag hoppas på att Värmdö kommun kommer med en kommentar under dagen kring detta.

Det är olyckligt när trender inledningsvis dras till sin spets innan det landar i en balans.

Själv sitter jag just nu hemma i vardagsrummet och skriver detta med ett fantastiskt vårljus som flödar in genom fönstren. Snart sitter jag på mitt kontor vid mitt skrivbord för att där efter senare i eftermiddag förflytta mig in till stan där jag jobbar vid insläppet för 1000 härliga körsångare i Du kan sjunga gospel och min arbetsmiljö för kvällen är att få vara mitt i körsången!

Variation. Rätt förutsättning vid olika behov. Jag vet att det för mig som egen är en lyx att kunna välja. Men, visst borde det väl gå att föra in den tanken i det större kontorssammanhanget? Eller?

//Anna