Kategoriarkiv: sjukfrånvaro

Vem tar vem? #val2018

I detta val så har fram till nu sjukfrånvaron i Sverige inte varit en huvudsaklig valfråga för något parti, utan det är mera något som nämns i förbifarten. Det oroar mig.

2012 träffade jag dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i samband med ett seminarium om socialförsäkringen.

2016 lyckades jag bjuda in nuvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, att besöka rehabkoordinatorsutbildningen på KI.

Två ministrar. Två olika partier. Två helt olika block. 

Om en vecka finns det ett resultat från Val 2018. 

Ulf Kristersson är idag partiledare för Moderaterna och har i sitt valmanifest uttalat att man vill återinföra bortre tidsgräns i rehabiliteringskedjan. Tidsgränsen fungerade inte som den var förut så om den ska återinföras måste man se över vad som händer under tiden då den tickar på. Min åsikt är att rätt till rehabilitering för återgång i arbete ska göras tillgänglig, utredas och erbjudas med samma struktur som Försäkringskassan tar ställning till rätten till sjukpenning vid olika tidsgränser.

Avsaknad av rätt insats i rätt tid av rätt resurs är enligt mig orsaken varför vårt socialförsäkringssystem inte fungerar i praktiken.

Annika Strandhäll är en fantastisk talesperson för rehabkoordinatorer. Hon har drivit frågan och arbetet i regeringen, om att förstärka uppdraget med rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården. Nu finns ett förslag om lag om rehabkoordinatorer från 2 jan 2019. Lagrådsremiss lämnades i slutet av förra veckan till lagrådet.

Jag är inte helt enig med hur denna lag har utformats då jag ser stora risker med hur den inte kommer fungera i praktiken. Mer om det i ett kommande inlägg.

Så, har du fått ett röstkort, använd det! Vad du än väljer! Använd din röst!

//Anna

Allt (?) du behöver veta om ”plan för återgång i arbete” & mallen

Sedan igår, söndag den 1 juli 2018, så finns nu en ny lag för arbetsgivare att upprätta ”Plan för återgång i arbete”.

Lagen regleras i Socialförsäkringsbalken 30 kap. 6§.

Lagen säger, kortfattat, att du som arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete, helst i samråd med sjukskriven arbetstagare, när denne varit sjukskriven i 30 dagar och prognosen är att hen ska vara så i minst 60 dagar.

Det finns undantag och om dem kan ni läsa i mallen, se nedan.

De arbetsgivare som jag har talat med senaste halvåret, stora som små, har alla kommit fram till samma sak; oftast vet man inte om en medarbetare kommer vara sjukskriven 60 dagar så de har bestämt att rutinen som upprättas är att alla medarbetare som är sjukskrivna 30 dagar ska ansvarig chef upprätta en plan för.

”Bättre med en plan för mycket en än för lite” har alla varit eniga om.

”Utlåtande från arbetsgivare” tas bort

Den nya lagen innebär att det underlag som Försäkringskassan fram till nu har kunnat begära in från arbetsgivare, ”Utlåtande från arbetsgivare” nu är borttagen sedan 30 juni 2018. Försäkringskassan kommer istället, från arbetsgivare, begära in ”Plan för återgång i arbete” när de har behov av informationen.

I budgetpropositionen 2018, utgiftsområden 10 kan vi läsa om såväl syfte som vad planen ska innehålla;

Syfte med planen

 • Planens främsta uppgift är att vara ett stöd i det arbete som genomförs på arbetsplatsen för att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete.
 • Det är därför viktigt att planen utformas på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp för dem som är berörda (arbetsgivare, arbetstagare, facklig organisation).
 • Planen kan också utgöra ett viktigt underlag i Försäkringskassans bedömning av den enskildes behov av rehabilitering och rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Frågor som kan bli aktuella att ta ställning till

 • Möjlighet till att arbeta viss tid (deltidssjukskrivning).
 • Anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter.
 • Omplacering, tillfällig eller permanent.
 • Behov av arbetstekniska hjälpmedel.
 • Behov av utbildning/omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.
 • Behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser som företagshälsovården eller annan leverantör av rehabiliteringstjänster kan tillhandahålla.
 • Hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under pågående sjukskrivning.
 • Vid vilka tider som insatser ska göras och hur arbetsgivare och arbetstagare ska följa upp planen.

Mall

Försäkringskassan har tidigare aviserat att de ska ta fram en mall. Den mallen är nu klar och finns ute på Försäkringskassan.se.

Observera att det är just en mall. ”Det finns inte något krav på hur planen ska utformas eller var du ska dokumentera den.”

Klicka här för att öppna mallen ››

Uppföljning

Ingen plan är starkare än att den regelbundet följs upp och revideras så den hela tiden är aktuell. Det bidrar till att skapa goda förutsättningar för att chef och sjukfrånvarande medarbetare har en regelbunden kontakt och att återgång i arbete kan starta så snart det är medicinskt möjligt.

Övergångsregel

Hur gör man då med de som redan är i en pågående sjukskrivning den 1 juli 2018, ska det även göras en plan för dem?

Ja, här har du som arbetsgivare på dig fram till den 30 september att upprätta planer för redan pågående sjukfall.

Tips!

Några tips så det blir en bra plan:

 • Hur lång tid tar den att fylla i? Min rekommendation är att avsätta 60 min så du som chef och du som medarbetare hinner prata igenom varje frågeställning i lugn och ro.
 • Som chef, maila mallen för planen till medarbetaren, så medarbetaren hinner förbereda sig, innan ni sitter ner och fyller i den tillsammans.
 • När planen är ifylld, bestäm hur och när den ska följas upp. Max, tid skulle jag säga är efter 4 veckor. Vi vill att en sjukskrivning ska vara en aktiv process, även om den har perioder av 100 % sjukskrivning.
 • Planen ska upprättas, oavsett sjukskrivningsgrad (25, 50, 75 eller 100 %)
 • Ta hjälp om det känns svårt. Du kan som chef vända dig till din HR-avdelning eller kontakta rehabkoordinator på er företagshälsovård. Som medarbetare har du rätt att ha med dig en stödperson, t ex facklig eller annan.

Har du som läser detta tips som kan hjälpa andra? Hör av dig till mig med dem så lägger jag ut dem här!

Frågor?

Välkommen att höra av dig!

//Anna

 

Vabba när hunden är sjuk?

Hittade denna artikel i Expressen i fredags.

Klipp från Expressen

 

Ska man kunna vara hemma, med ersättning, när husdjuren är sjuka? Skulle det bara gälla hundar eller även katter, hamster mm?

Det är alltså inte att Försäkringskassan skulle stå för ersättningen, utan som en del i en djurförsäkring.

Kanske är en idé för t ex Agria att titta på.

Jag vet t ex många som sjukskriver sig till följd av sorg när ett husdjur har avlidit. Sorg i sig är inte en sjukdom utan en del av den naturliga livsprocessen och är sig inte grund för sjukfrånvaro. Det här är ofta ett dilemma för arbetsgivare som betalar sjuklön dag 2-14 (dag 1 är karensdag, helt utan ersättning).

Något säger mig att det bara är en tidsfråga innan detta finns med som ett tillägg i djurförsäkringar.

//Anna

Min underbara borderterrier Charlie 2001-2011
Min underbara borderterrier Charlie 2001-2011

 

Ökningen av sjukfrånvaron har tagit ny oroväckande fart!

Namnlös

Uppgången nu visar stor likhet med den kraftiga uppgång vi hade i slutet av 1990-talet.

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister

TV4 Nyheterna rapporterade igår kväll om hur sjukfrånvaron nu ökar, i alla yrken och alla branscher, och att det är just inflödet (ny ärenden) som har ökat under just nov-dec 2014. Kostnaderna har ökat med 10 miljarder de senaste 3 åren. Försäkringskassan svarar i dag att det inte vet orsak till detta än, men samtidigt att den största sjukskrivningsorsaken är psykisk ohälsa som dessutom tenderar att bli långa sjukskrivningar.

Socialförsäkringsministern pratar sig även varm om förebyggande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser. Vad detta innebär in praktiken är jag väldigt nyfiken på och ser fram emot när det presenteras. När det nu blir.

I ett pressmeddelande från Försäkringskassan kunde vi ta del av lite mer detaljerad information igår. Klicka här för att ta del av pressmeddelandet ››

Prognosen höjs med 1 miljard kronor 2015 och 1,5 miljarder kronor 2016. Detta beror på att antal startade sjukfall har blivit och förväntas bli fler än som prognostiserades i november 2014.

Källa: Försäkringskassan

På Expressens ledarsida kan vi idag läsa en konstruktiv sammanfattning av nuläget i frågan, när det gäller det politiska läget i frågan. Klicka här ››

 

dn

DN 2015-01-22

Det här är självklart allvarligt! Det får mig att återkomma till min ständiga frågeställning – hur kan vi, var och en, där vi är i vårt liv och arbetsliv, påverka vår egen och andras (arbets)hälsa för att bidra till att bromsa utvecklingen av den ökande sjukfrånvaron?

Har du något bra förslag?

Jag vet vad jag skulle göra…

//Anna

Sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan kom med en första rapport om sjukfrånvarons utveckling, i juni i år. Den andra kom nu 1 december.

Klicka här för rapport Sjukfrånvarons utveckling del 1 ››

Klicka här för rapport Sjukfrånvarons utveckling del 2 ››

Jag tycker det här med sjukfrånvarons utveckling är väldigt intressant! Att orsakerna spänner från allt till vår individuella egna inställning till vår egen hälsa och vilket ansvar vi tar för den till hur vårt samhälle påverkas av världsekonomin.

Jag var tidigare i veckan på ett intressant seminarium, arrangerat av Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, där Lena Hartman från Försäkringskassan hade ett anförande och visade bilden nedan.

IMG_1661

Här sträcker sig sjukfrånvarons utveckling från 1955 fram till 2014!

I skrivande stund sitter jag då och läser den andra delrapporten från Försäkringskassan om sjukfrånvarons utveckling och läser följande intressanta beskrivningar:

 • Reformen med avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen har genererat ca 25 000 fler personer med sjukpenning istället.
 • Det är en allt större del av nya sjukskrivningar, till följd av psykisk ohälsa, framför allt hos kvinnor, som i genomsnitt är längre än andra sjukskrivningar.
 • Ökningstakten för inflödet med sjukskrivningar pga psykisk ohälsa är 3-4 gånger så stort som för alla andra diagnoser sammantaget.
 • När det gäller anställda kontra arbetslösa så står anställda för ökning i antalet sjukfall medan de arbetslösa är sjukskrivna längre. Nu ökar dock även längden på sjukskrivningana för de anställda.

Rehabiliteringskedjan har stor betydelse och håller tillbaka den nuvarande uppgången i sjukfrånvaron. Om den kan kompletteras med insatser som förändrar och förstärker arbetet på arbetsplatserna med att förebygga sjukskrivningar, att få tillbaka sjukskrivna i arbete och sänka trösklarna att anställa personer med sämre hälsa, så ökar chansen att den nuvarande uppgången begränsas.

Källa: Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2014:18

Dessutom har Försäkringskassan i en särskild rapport granskat de stora upp och nergångarna i sjukfrånvaron. Klicka här för att ta del av den rapporten ››

Den 22 mars 2015 är det nyval – kommer socialförsäkringen och de ökande sjukskrivningarna bli en het valfråga i detta val?

//Anna

 

 

Varför gör ni på detta viset?

Om det nu är så, som det står i artikeln i Aftonbladet, så blir jag heligt förbannad.

Det här är andra gången på kort tid som nyheten om en arbetsgivare med orimliga krav på sina sjuka anställda.

Skärmavbild 2014-11-19 kl. 21.33.18

 

Först var det Stormberg i Norge där chefen spelat in ett meddelande till de anställda och lagt ut på youtube.com

Nu är det dags för nästa geni – Scandlines. Jag ser med spänning fram emot fortsättningen på detta.

IMG_1574

 

Kortfattat gäller följande:

Dag 1-7 är det den anställde själv som vid sjukdom bedömer sin arbetsförmåga och om denna är så pass sjuk att den inte kan arbeta och därmed sjukanmäler sig. Sedan är det upp till arbetsgivaren att ta ställning till om det som medarbetare meddelar är orsaken till sjukfrånvaro medför att denne behöver vara hemma sjukanmäld eller om det finns andra lämpliga arbetsuppgifter att göra tillfälligt.

Dag 8-14 ska anställda alltid uppvisa ett läkarintyg för sin arbetsgivare för att denne ska kunna ta ställning till rätten till fortsatt sjuklön vid sjukdom och därmed arbetsoförmåga.

Om medarbetaren har fått läkarintyg av sin husläkare så kan även arbetsgivaren ”anvisa” läkare t ex företagshälsovården om man vill ha ett andra utlåtande. Det är då arbetsgivaren som får betala det läkarbesöket. Regleras i kollektivavtal och Lag om sjuklön.

Dag 15 — ska anställ alltid styrka sin nedsatta arbetsförmåga till följd av sjukdom med ett läkarintyg. Detta kräver Försäkringskassan som då ska ta ställning till rätten till sjukpenning. Även här kan arbetsgivare ”anvisa” läkare, t ex hos företagshälsovården, för att få ett andra utlåtande och kanska även ett fylligare utlåtande om förmåga till arbete eller inte i relation till arbetsgivarens verksamhet.

Läkarintyg från första sjukdagen:

Sedan har arbetsgivare rätt att begära läkarintyg redan från första sjukskrivningsdagen, men då ska det föregås av ”särskilda skäl” som t ex misstanke om missbruk eller en högre upprepad sjukfrånvaro senaste året. Beslutet ska göras skriftligen och gäller max ett år.

Regleras i kollektivavtal och Lag om sjuklön.

Varför ska detta alltid röras ihop och krånglas till? Skärp er arbetsgivare!

Det flesta arbetsgivare sköter detta föredömligt, det är det som inte gör det som ställer till det för alla andra!

//Anna Sporrong

 

 

 

18 dagar till val – total tystnad om fortsatt ökad sjukfrånvaro

Japp, sjukskrivningarna fortsätter att öka.

Nop, det är inte en valfråga.

Igår tisdag presenterade Försäkringskassan den senaste statistiken kring sjukskrivningar. De använder ett mått som heter sjukpenningtalet*.

I juli 2014 är det 8,92.

Samma månad 2013 var det 8,08.

Det har alltså stigit med 0,84 dagar.

* Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade. Det är alltså så länge som en genomsnittsperson i arbetsför ålder haft sjuk- eller rehabiliteringspenning under ett år.

Personligen säger den siffran mig inte speciellt mycket. Det känns rent spontant som en ganska liten ökning.

Men.

Om vi istället tittar på faktiska ärenden så blir det lite mer konkret och betydligt ytligare hur sjukfrånvaron faktiskt har ökat senaste 12 månaderna.

Juli 2013 fick 154 184 personer sjukpenning

Juli 2014 fick 172 521 personer sjukpenning

Det är en ökning med 18 330 personer!

Denna ökning har pågått sedan 2010. Månad för månad. Sjukpenningtalet

Källa statistik ovan, Försäkringskassan. Klicka här för alla siffror ››

Idag när jag läser tidningarna, och då kikar lite extra om de på något sätt belyst detta, så har DN en liiiiten notis…

IMG_0737

Svenska Dagbladet gav nyheten aningen större utrymme.

IMG_0736

I Aftonbladet hittar jag inget alls.

Men, i Expressen hittar jag Ledaren som lyfter just det jag själv tänkte skriva, så jag låter den få tala istället.

IMG_0734

Så, den öppna frågan är då om de ökande sjukskrivningarna blir en valfråga eller ej.

Läget är allvarligt.

//Anna

 

 

Ny statistik – Yrke och sjukfrånvaro!

7317271_m

Idag redovisar Försäkringskassan statistik kring sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper.

Jag vill direkt lyfta från några intressanta data och citat.

Kvinnor 2013

Psykiska sjukdomar stod för 26 % av sjukfallen över 14 dagar.
Rörelseorganens sjukdomar stod för 24 % av sjukfallen över 14 dagar.

Män 2013

Psykiska sjukdomar stod för 18 % av sjukfallen över 14 dagar.
Rörelseorganens sjukdomar stod för 29 % av sjukfallen över 14 dagar.

Utdrag ur rapporten

 • En viktig utgångspunkt för hur villkoren i arbetet kan påverka sjukfrånvaron är att olika yrken har olika grad av sjukflexibilitet som påverkar hur en individ kan hantera en nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom. I vissa yrken är det möjligt att välja mindre krävande arbetsuppgifter eller att arbeta på annan plats eller vid annan tidpunkt. Denna flexibilitet finns i högre grad för individer med tjänstemannayrken och i chefsposition än för lägre tjänstemän eller individer inom arbetaryrken. I vissa yrken, t.ex. inom sjukvården eller vid livsmedelshantering, är det inte heller tillåtet att vistas på arbetsplatsen vid smittsam sjukdom, vilket ger en högre sjukfrånvaro i vissa yrken.
 • Fysisk arbetsmiljö har stor betydelse för både arbetsolyckor och sjukfrånvaro. Utöver den uppenbara betydelsen för hälsan som fysiska faror och exponering för hälsovådliga ämnen utgör finns också en mer utdragen och på sikt mer bekymmersam exponering när det gäller ergonomisk belastning. Tunga lyft, obekväma arbetsställningar och upprepade rörelser ökar risken för sjukdomar i framförallt rörelseorganen. Denna typ av belastning är vanlig inom mansdominerade arbetaryrken, t.ex. bland byggnadshantverkare och andra bygg‐ och anläggningsarbetare. Ergonomiska belastningar finns också inom de kvinnodominerade delarna av arbetsmarknaden: inom hälso‐ och sjukvården samt inom äldre‐ och barnomsorgen.
 • I takt med att den fysiska arbetsmiljön förbättrats, och många arbeten med dåliga arbetsmiljöer försvunnit från svensk arbetsmarknad samt att olika typer av tjänstenäringar ökat i omfång har den psykosociala arbetsmiljön fått en större relativ betydelse. Det finns fler mer abstrakta förklaringsmodeller för psykosocial arbetsmiljö och här kommer de mest etablerade kort beskrivas. Det kan dock nämnas att det också finns mer konkreta aspekter av den psykosociala arbetsmiljön som visat sig öka risken för sjukfrånvaro. Här kan nämnas mobbning, hot och olika former av trakasserier på arbetsplatsen som har en stark koppling till framförallt psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. God kontroll över arbetstider och en känsla av att bli rättvist behandlad på arbetet har däremot visat sig leda till lägre sjukfrånvaro. Likaså är ett gott socialt stöd på arbetet en skyddande faktor som minskar sjukfrånvaron.
 • När det gäller mer abstrakta modeller för psykosocial arbetsmiljö är krav och kontrollmodellen den mest beprövade. Grundtanken är att det bör vara en balans mellan arbetets psykologiska krav  och de möjligheter som individen har att styra eller påverka sin arbetssituation. För den som har höga krav och små påverkansmöjligheter ökar risken avsevärt för både fysisk (t.ex. hjärtkärlsjukdom) och psykisk sjukdom och sjukfrånvaro. En ytterligare modell är ansträngnings och belöningsmodellen som innebär att det bör finnas en balans mellan den ansträngning som krävs i arbetet och den belöning arbetet ger. Belöning handlar inte enbart om lön utan också om status och erkännande, anställningstrygghet och utvecklingsmöjligheter. Obalans mellan ansträngning och belöning ökar risken för fysisk‐ och psykisk sjukdom samt sjukfrånvaro, i synnerhet bland överengagerade individer med prestationsbaserad självkänsla.
 • Enligt den svenska arbetsmiljöundersökningen, vars uppgifter om psykosocial arbetsmiljö främst bygger på krav och kontrollmodellen, är det främst individider som arbetar inom välfärdstjänsteyrken inom vård, skola och omsorg som i hög grad upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön. Detta innebär också högre sjukfrånvaro i synnerhet för psykiska sjukdomar såsom ångestsjukdomar och depressioner.

Klicka här för att ta del av hela rapporten från Försäkringskassan ››

Klicka här för att läsa nyheten i dagens DN ››

//Anna

Löneavdrag för karensdag och sjuklön gäller tydligen inte alla…

Om man läser Dagens Nyheter idag är det svårt att missa den stora nyheten…

dn

DN har granskat lönespecar gällande våra statsråd och huruvida de sjukanmält sig och därmed fått löneavdrag för sjukfrånvaro (karensdag och sjuklön).

Nu visat det sig att trots att de uppgett att de inte kunnat närvara vid olika uppdrag pga sjukdom har de inte sjukanmält sig och därmed inte heller fått löneavdrag som karensdag och sjuklön.

Statsrådsberedningens rättschef Christina Weihe hänvisar till praxis om att detta inte görs då statsråd är i tjänst året runt, dygnet runt. Detta trots att det står i villkoren att de ska sjukanmäla sig och därmed erhålla löneavdrag vid sjukdom.

Min personliga och professionella åsikt är helt enkelt:
Om statsministern (eller annan minister) ligger hemma i influensa och är magsjuk och därmed inte kan utföra sina arbetsuppgifter ska denne sjukanmäla sig och därmed belastas med karensdag och sjuklön.
Här måste statsråden föregå med gott exempel för medborgarna.
Med en månadslön på 144 000 kr har statsministern råd med en karensdag….

Detta i jämförelse med kvinna inom omvårdnaden yrke som har betydligt lägre lön och inte har något annat väl än löneavdrag för karensdag vid första dag sjukfrånvaro!

Så, jag ser nu fram emot en ny ”praxis” på regeringskansliet för våra statsråd – nämligen att de följer sjuklönelagen precis som resten av Sveriges medborgare.

Eller vad tycker du?

//Anna

Klicka här för att läsa artikeln på dn.se ››

Även Svenska Dagbladet har fångat upp nyheten ››

 

 

Sjukskrivningarna fortsätter att öka – ”enligt plan”

IMG_0064

Försäkringskassan meddelar idag att sjukskrivningarna fortsätter att öka – enligt plan. Klicka här för att läsa mer ››

Enligt plan kommer de även att fortsätta öka framöver.

Frågan är då – hur kan vi bryta planen? Hur kan vi få sjukskrivningarna att först sluta öka för att sedan sakta börja sjunka?

Vilka insatser behövs av vilka aktörer?

Frågan har inte bara ett svar utan det är en komplex fråga med ett brett spektrum av åtgärder från ett flertal aktörer

 • arbetsgivare
 • medarbetare
 • försäkringskassan
 • arbetsförmedlingen
 • företagshälsovården
 • hälso- & sjukvården
 • politiken
 • samhället
 • socialtjänsten
 • kollegor

Alla behöver vi göra vår del i det stora för att åstadkomma förändring. Det är ett långsiktigt arbete. Det är inget som görs på en månad eller två.

Så, vad kan DU göra idag för att påverka sjukfrånvaron?

//Anna