Kategoriarkiv: sjukfrånvaro

Vabba när hunden är sjuk?

Hittade denna artikel i Expressen i fredags.

Klipp från Expressen

 

Ska man kunna vara hemma, med ersättning, när husdjuren är sjuka? Skulle det bara gälla hundar eller även katter, hamster mm?

Det är alltså inte att Försäkringskassan skulle stå för ersättningen, utan som en del i en djurförsäkring.

Kanske är en idé för t ex Agria att titta på.

Jag vet t ex många som sjukskriver sig till följd av sorg när ett husdjur har avlidit. Sorg i sig är inte en sjukdom utan en del av den naturliga livsprocessen och är sig inte grund för sjukfrånvaro. Det här är ofta ett dilemma för arbetsgivare som betalar sjuklön dag 2-14 (dag 1 är karensdag, helt utan ersättning).

Något säger mig att det bara är en tidsfråga innan detta finns med som ett tillägg i djurförsäkringar.

//Anna

Min underbara borderterrier Charlie 2001-2011
Min underbara borderterrier Charlie 2001-2011

 

Ökningen av sjukfrånvaron har tagit ny oroväckande fart!

Namnlös

Uppgången nu visar stor likhet med den kraftiga uppgång vi hade i slutet av 1990-talet.

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister

TV4 Nyheterna rapporterade igår kväll om hur sjukfrånvaron nu ökar, i alla yrken och alla branscher, och att det är just inflödet (ny ärenden) som har ökat under just nov-dec 2014. Kostnaderna har ökat med 10 miljarder de senaste 3 åren. Försäkringskassan svarar i dag att det inte vet orsak till detta än, men samtidigt att den största sjukskrivningsorsaken är psykisk ohälsa som dessutom tenderar att bli långa sjukskrivningar.

Socialförsäkringsministern pratar sig även varm om förebyggande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser. Vad detta innebär in praktiken är jag väldigt nyfiken på och ser fram emot när det presenteras. När det nu blir.

I ett pressmeddelande från Försäkringskassan kunde vi ta del av lite mer detaljerad information igår. Klicka här för att ta del av pressmeddelandet ››

Prognosen höjs med 1 miljard kronor 2015 och 1,5 miljarder kronor 2016. Detta beror på att antal startade sjukfall har blivit och förväntas bli fler än som prognostiserades i november 2014.

Källa: Försäkringskassan

På Expressens ledarsida kan vi idag läsa en konstruktiv sammanfattning av nuläget i frågan, när det gäller det politiska läget i frågan. Klicka här ››

 

dn

DN 2015-01-22

Det här är självklart allvarligt! Det får mig att återkomma till min ständiga frågeställning – hur kan vi, var och en, där vi är i vårt liv och arbetsliv, påverka vår egen och andras (arbets)hälsa för att bidra till att bromsa utvecklingen av den ökande sjukfrånvaron?

Har du något bra förslag?

Jag vet vad jag skulle göra…

//Anna

Sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan kom med en första rapport om sjukfrånvarons utveckling, i juni i år. Den andra kom nu 1 december.

Klicka här för rapport Sjukfrånvarons utveckling del 1 ››

Klicka här för rapport Sjukfrånvarons utveckling del 2 ››

Jag tycker det här med sjukfrånvarons utveckling är väldigt intressant! Att orsakerna spänner från allt till vår individuella egna inställning till vår egen hälsa och vilket ansvar vi tar för den till hur vårt samhälle påverkas av världsekonomin.

Jag var tidigare i veckan på ett intressant seminarium, arrangerat av Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, där Lena Hartman från Försäkringskassan hade ett anförande och visade bilden nedan.

IMG_1661

Här sträcker sig sjukfrånvarons utveckling från 1955 fram till 2014!

I skrivande stund sitter jag då och läser den andra delrapporten från Försäkringskassan om sjukfrånvarons utveckling och läser följande intressanta beskrivningar:

 • Reformen med avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen har genererat ca 25 000 fler personer med sjukpenning istället.
 • Det är en allt större del av nya sjukskrivningar, till följd av psykisk ohälsa, framför allt hos kvinnor, som i genomsnitt är längre än andra sjukskrivningar.
 • Ökningstakten för inflödet med sjukskrivningar pga psykisk ohälsa är 3-4 gånger så stort som för alla andra diagnoser sammantaget.
 • När det gäller anställda kontra arbetslösa så står anställda för ökning i antalet sjukfall medan de arbetslösa är sjukskrivna längre. Nu ökar dock även längden på sjukskrivningana för de anställda.

Rehabiliteringskedjan har stor betydelse och håller tillbaka den nuvarande uppgången i sjukfrånvaron. Om den kan kompletteras med insatser som förändrar och förstärker arbetet på arbetsplatserna med att förebygga sjukskrivningar, att få tillbaka sjukskrivna i arbete och sänka trösklarna att anställa personer med sämre hälsa, så ökar chansen att den nuvarande uppgången begränsas.

Källa: Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2014:18

Dessutom har Försäkringskassan i en särskild rapport granskat de stora upp och nergångarna i sjukfrånvaron. Klicka här för att ta del av den rapporten ››

Den 22 mars 2015 är det nyval – kommer socialförsäkringen och de ökande sjukskrivningarna bli en het valfråga i detta val?

//Anna

 

 

Varför gör ni på detta viset?

Om det nu är så, som det står i artikeln i Aftonbladet, så blir jag heligt förbannad.

Det här är andra gången på kort tid som nyheten om en arbetsgivare med orimliga krav på sina sjuka anställda.

Skärmavbild 2014-11-19 kl. 21.33.18

 

Först var det Stormberg i Norge där chefen spelat in ett meddelande till de anställda och lagt ut på youtube.com

Nu är det dags för nästa geni – Scandlines. Jag ser med spänning fram emot fortsättningen på detta.

IMG_1574

 

Kortfattat gäller följande:

Dag 1-7 är det den anställde själv som vid sjukdom bedömer sin arbetsförmåga och om denna är så pass sjuk att den inte kan arbeta och därmed sjukanmäler sig. Sedan är det upp till arbetsgivaren att ta ställning till om det som medarbetare meddelar är orsaken till sjukfrånvaro medför att denne behöver vara hemma sjukanmäld eller om det finns andra lämpliga arbetsuppgifter att göra tillfälligt.

Dag 8-14 ska anställda alltid uppvisa ett läkarintyg för sin arbetsgivare för att denne ska kunna ta ställning till rätten till fortsatt sjuklön vid sjukdom och därmed arbetsoförmåga.

Om medarbetaren har fått läkarintyg av sin husläkare så kan även arbetsgivaren ”anvisa” läkare t ex företagshälsovården om man vill ha ett andra utlåtande. Det är då arbetsgivaren som får betala det läkarbesöket. Regleras i kollektivavtal och Lag om sjuklön.

Dag 15 — ska anställ alltid styrka sin nedsatta arbetsförmåga till följd av sjukdom med ett läkarintyg. Detta kräver Försäkringskassan som då ska ta ställning till rätten till sjukpenning. Även här kan arbetsgivare ”anvisa” läkare, t ex hos företagshälsovården, för att få ett andra utlåtande och kanska även ett fylligare utlåtande om förmåga till arbete eller inte i relation till arbetsgivarens verksamhet.

Läkarintyg från första sjukdagen:

Sedan har arbetsgivare rätt att begära läkarintyg redan från första sjukskrivningsdagen, men då ska det föregås av ”särskilda skäl” som t ex misstanke om missbruk eller en högre upprepad sjukfrånvaro senaste året. Beslutet ska göras skriftligen och gäller max ett år.

Regleras i kollektivavtal och Lag om sjuklön.

Varför ska detta alltid röras ihop och krånglas till? Skärp er arbetsgivare!

Det flesta arbetsgivare sköter detta föredömligt, det är det som inte gör det som ställer till det för alla andra!

//Anna Sporrong

 

 

 

18 dagar till val – total tystnad om fortsatt ökad sjukfrånvaro

Japp, sjukskrivningarna fortsätter att öka.

Nop, det är inte en valfråga.

Igår tisdag presenterade Försäkringskassan den senaste statistiken kring sjukskrivningar. De använder ett mått som heter sjukpenningtalet*.

I juli 2014 är det 8,92.

Samma månad 2013 var det 8,08.

Det har alltså stigit med 0,84 dagar.

* Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade. Det är alltså så länge som en genomsnittsperson i arbetsför ålder haft sjuk- eller rehabiliteringspenning under ett år.

Personligen säger den siffran mig inte speciellt mycket. Det känns rent spontant som en ganska liten ökning.

Men.

Om vi istället tittar på faktiska ärenden så blir det lite mer konkret och betydligt ytligare hur sjukfrånvaron faktiskt har ökat senaste 12 månaderna.

Juli 2013 fick 154 184 personer sjukpenning

Juli 2014 fick 172 521 personer sjukpenning

Det är en ökning med 18 330 personer!

Denna ökning har pågått sedan 2010. Månad för månad. Sjukpenningtalet

Källa statistik ovan, Försäkringskassan. Klicka här för alla siffror ››

Idag när jag läser tidningarna, och då kikar lite extra om de på något sätt belyst detta, så har DN en liiiiten notis…

IMG_0737

Svenska Dagbladet gav nyheten aningen större utrymme.

IMG_0736

I Aftonbladet hittar jag inget alls.

Men, i Expressen hittar jag Ledaren som lyfter just det jag själv tänkte skriva, så jag låter den få tala istället.

IMG_0734

Så, den öppna frågan är då om de ökande sjukskrivningarna blir en valfråga eller ej.

Läget är allvarligt.

//Anna

 

 

Ny statistik – Yrke och sjukfrånvaro!

7317271_m

Idag redovisar Försäkringskassan statistik kring sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper.

Jag vill direkt lyfta från några intressanta data och citat.

Kvinnor 2013

Psykiska sjukdomar stod för 26 % av sjukfallen över 14 dagar.
Rörelseorganens sjukdomar stod för 24 % av sjukfallen över 14 dagar.

Män 2013

Psykiska sjukdomar stod för 18 % av sjukfallen över 14 dagar.
Rörelseorganens sjukdomar stod för 29 % av sjukfallen över 14 dagar.

Utdrag ur rapporten

 • En viktig utgångspunkt för hur villkoren i arbetet kan påverka sjukfrånvaron är att olika yrken har olika grad av sjukflexibilitet som påverkar hur en individ kan hantera en nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom. I vissa yrken är det möjligt att välja mindre krävande arbetsuppgifter eller att arbeta på annan plats eller vid annan tidpunkt. Denna flexibilitet finns i högre grad för individer med tjänstemannayrken och i chefsposition än för lägre tjänstemän eller individer inom arbetaryrken. I vissa yrken, t.ex. inom sjukvården eller vid livsmedelshantering, är det inte heller tillåtet att vistas på arbetsplatsen vid smittsam sjukdom, vilket ger en högre sjukfrånvaro i vissa yrken.
 • Fysisk arbetsmiljö har stor betydelse för både arbetsolyckor och sjukfrånvaro. Utöver den uppenbara betydelsen för hälsan som fysiska faror och exponering för hälsovådliga ämnen utgör finns också en mer utdragen och på sikt mer bekymmersam exponering när det gäller ergonomisk belastning. Tunga lyft, obekväma arbetsställningar och upprepade rörelser ökar risken för sjukdomar i framförallt rörelseorganen. Denna typ av belastning är vanlig inom mansdominerade arbetaryrken, t.ex. bland byggnadshantverkare och andra bygg‐ och anläggningsarbetare. Ergonomiska belastningar finns också inom de kvinnodominerade delarna av arbetsmarknaden: inom hälso‐ och sjukvården samt inom äldre‐ och barnomsorgen.
 • I takt med att den fysiska arbetsmiljön förbättrats, och många arbeten med dåliga arbetsmiljöer försvunnit från svensk arbetsmarknad samt att olika typer av tjänstenäringar ökat i omfång har den psykosociala arbetsmiljön fått en större relativ betydelse. Det finns fler mer abstrakta förklaringsmodeller för psykosocial arbetsmiljö och här kommer de mest etablerade kort beskrivas. Det kan dock nämnas att det också finns mer konkreta aspekter av den psykosociala arbetsmiljön som visat sig öka risken för sjukfrånvaro. Här kan nämnas mobbning, hot och olika former av trakasserier på arbetsplatsen som har en stark koppling till framförallt psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. God kontroll över arbetstider och en känsla av att bli rättvist behandlad på arbetet har däremot visat sig leda till lägre sjukfrånvaro. Likaså är ett gott socialt stöd på arbetet en skyddande faktor som minskar sjukfrånvaron.
 • När det gäller mer abstrakta modeller för psykosocial arbetsmiljö är krav och kontrollmodellen den mest beprövade. Grundtanken är att det bör vara en balans mellan arbetets psykologiska krav  och de möjligheter som individen har att styra eller påverka sin arbetssituation. För den som har höga krav och små påverkansmöjligheter ökar risken avsevärt för både fysisk (t.ex. hjärtkärlsjukdom) och psykisk sjukdom och sjukfrånvaro. En ytterligare modell är ansträngnings och belöningsmodellen som innebär att det bör finnas en balans mellan den ansträngning som krävs i arbetet och den belöning arbetet ger. Belöning handlar inte enbart om lön utan också om status och erkännande, anställningstrygghet och utvecklingsmöjligheter. Obalans mellan ansträngning och belöning ökar risken för fysisk‐ och psykisk sjukdom samt sjukfrånvaro, i synnerhet bland överengagerade individer med prestationsbaserad självkänsla.
 • Enligt den svenska arbetsmiljöundersökningen, vars uppgifter om psykosocial arbetsmiljö främst bygger på krav och kontrollmodellen, är det främst individider som arbetar inom välfärdstjänsteyrken inom vård, skola och omsorg som i hög grad upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön. Detta innebär också högre sjukfrånvaro i synnerhet för psykiska sjukdomar såsom ångestsjukdomar och depressioner.

Klicka här för att ta del av hela rapporten från Försäkringskassan ››

Klicka här för att läsa nyheten i dagens DN ››

//Anna

Löneavdrag för karensdag och sjuklön gäller tydligen inte alla…

Om man läser Dagens Nyheter idag är det svårt att missa den stora nyheten…

dn

DN har granskat lönespecar gällande våra statsråd och huruvida de sjukanmält sig och därmed fått löneavdrag för sjukfrånvaro (karensdag och sjuklön).

Nu visat det sig att trots att de uppgett att de inte kunnat närvara vid olika uppdrag pga sjukdom har de inte sjukanmält sig och därmed inte heller fått löneavdrag som karensdag och sjuklön.

Statsrådsberedningens rättschef Christina Weihe hänvisar till praxis om att detta inte görs då statsråd är i tjänst året runt, dygnet runt. Detta trots att det står i villkoren att de ska sjukanmäla sig och därmed erhålla löneavdrag vid sjukdom.

Min personliga och professionella åsikt är helt enkelt:
Om statsministern (eller annan minister) ligger hemma i influensa och är magsjuk och därmed inte kan utföra sina arbetsuppgifter ska denne sjukanmäla sig och därmed belastas med karensdag och sjuklön.
Här måste statsråden föregå med gott exempel för medborgarna.
Med en månadslön på 144 000 kr har statsministern råd med en karensdag….

Detta i jämförelse med kvinna inom omvårdnaden yrke som har betydligt lägre lön och inte har något annat väl än löneavdrag för karensdag vid första dag sjukfrånvaro!

Så, jag ser nu fram emot en ny ”praxis” på regeringskansliet för våra statsråd – nämligen att de följer sjuklönelagen precis som resten av Sveriges medborgare.

Eller vad tycker du?

//Anna

Klicka här för att läsa artikeln på dn.se ››

Även Svenska Dagbladet har fångat upp nyheten ››

 

 

Sjukskrivningarna fortsätter att öka – ”enligt plan”

IMG_0064

Försäkringskassan meddelar idag att sjukskrivningarna fortsätter att öka – enligt plan. Klicka här för att läsa mer ››

Enligt plan kommer de även att fortsätta öka framöver.

Frågan är då – hur kan vi bryta planen? Hur kan vi få sjukskrivningarna att först sluta öka för att sedan sakta börja sjunka?

Vilka insatser behövs av vilka aktörer?

Frågan har inte bara ett svar utan det är en komplex fråga med ett brett spektrum av åtgärder från ett flertal aktörer

 • arbetsgivare
 • medarbetare
 • försäkringskassan
 • arbetsförmedlingen
 • företagshälsovården
 • hälso- & sjukvården
 • politiken
 • samhället
 • socialtjänsten
 • kollegor

Alla behöver vi göra vår del i det stora för att åstadkomma förändring. Det är ett långsiktigt arbete. Det är inget som görs på en månad eller två.

Så, vad kan DU göra idag för att påverka sjukfrånvaron?

//Anna

 

Sjukpenningtalet fortsätter att stiga…

Dagens pressmeddelande från Försäkringskassan redovisar en fortsatt uppgång i sjukpenningtalet.

I februari 2014 var det 165 840 personer som fick sjukpenning eller rehabpenning.

Jämfört med februari 2013 har det stigit med 0,71 dagar.

Eller i procent + 8,5 %!

Även nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar ökar.

Tidigare redovisade förklaring av bl a Försäkringskassan till vilka det är som står för ökning är de som har en arbetsgivare och som har en sjukskrivning upp till 180 dagar. Denna information i kombination med jobbhälsoindex som presenterades av Sveriges Företagshälsor i förra veckan där det var en tydligt nedåtgående trend i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser kan ha ett samband, utifrån mitt perspektiv.

Skärmavbild 2014-03-17 kl. 09.46.19

Mitt fokus är därför fortsatt i att stödja arbetsgivare i ert arbetsmiljöarbete när det kommer till sjukfrånvaro, sjuknärvaro, frisknärvaro och friskfrånvaro.

Att sätta frågan högt upp på agendan igen. Att hjälpa till med att hantera den puckel av t ex upprepad korttidsfrånvaro som samlat på sig för att paralleller skapa bästa förutsättningar med rutiner, ansvar och mandat i fortsatt hantering löpande i den dagliga verksamheten.

//Anna

 

 

Inventerar rehabärenden denna vecka!

19142022_m

Den här veckan håller jag på med inventering av rehabärenden hos en arbetsgivare. Jag åker runt på deras olika enheter och besöker cheferna för att under 2 timmar med respektive chef gå igenom vilka ärenden som finns och att det finns en plan framåt som vi kan jobba vidare med.

I begreppet rehabärenden ingår här

 • medarbetare med upprepad korttid med fler än 4 tillfällen senaste 6 månaderna
 • medarbetare som är i en pågående sjukskrivning
 • medarbetare som är i behov av förebyggande rehabilitering för att undvika ev sjukfrånvaro framöver

Det är så underbart när cheferna möter mig med en stor hög pärmar i högsta hugg! Fyllda av läkarintyg och dokumentation som vi kan räta ut och hitta vägen fram genom!

All information läggs in i en excel-modell där de sedan kan följa ärendet och plocka ut statistik till höger och vänster!

Tänk vilket härligt jobb jag har!

//Anna