Vabba när hunden är sjuk?

Hittade denna artikel i Expressen i fredags.   Ska man kunna vara hemma, med ersättning, när husdjuren är sjuka? Skulle det bara gälla hundar eller även katter, hamster mm? Det …

Ny statistik – Yrke och sjukfrånvaro!

Idag redovisar Försäkringskassan statistik kring sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper. Jag vill direkt lyfta från några intressanta data och citat. Kvinnor 2013 Psykiska sjukdomar stod för 26 % av sjukfallen över …