Bristande arbetsmiljöarbete ger bakläxa.

8476445_m

I Svenska Dagbladet Näringsliv är det idag en intressant artikel kring arbetsmiljö, arbetsskador och sjukskrivningar.

Arbetsmiljöverket har mellan september 2012 och januari 2013 genomfört 710 arbetsplatsinspektioner. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket behöver öka kunskapen om riskerna med vissa arbetsmoment inom utsatta yrkesgrupper. Det handlar om riskerna för belastningsskador som tillsammans med stressrelaterade sjukdomar är den varligaste orsaken till att kvinnor sjukskrivs.

Resultatet av inspektionerna är att nästan 7 av 10 inspektioner ledde till krav på åtgärder.

I snitt 3 krav per inspektion.

Detta uppdrag hänger ihop med det regeringsuppdrag som finns om att utreda varför kvinnor (efter att de fått sitt första barn) är i betydligt högre grad är sjukskrivna än män.

Tisdag och onsdag denna vecka har jag kört igång en interna kurs för en arbetsgivare och dennes personal kring rehabiliteringskunskap och socialförsäkringen. Ämnet arbetsskador kom då tidigt på tal och då just psykisk ohälsa och arbetsskador. Vi ska beröra detta mer vid kommande kursdagar men det och dagens artikel i SvD har nu inspirerat mig att samla ihop aktuell information i ämnet.

Det är fortfarande vanligare att det är arbetsolyckor/skador till följd av fysiska orsaker som anmäls som arbetsskada snarare än psykisk ohälsa. Men det händer och jag har googlat fram lite aktuell information kring det. Det för att samla ihop vad som finns och är relevant men också för att uppdatera mig själv i ämnet arbetsskada och psykisk ohälsa.

I tidningen Du&Jobbet hittar jag en artikel från juni 2011 där en kvinna anmälde mobbning och kränkande särbehandling som arbetsskada och först fick avslag av Försäkringskassan men Förvaltningsrätten gav sedan kvinnan rätt. Läs artikeln här >>

När jag söker vidare hittar jag en dom från Regeringsrätten som efter överklagande på överklagande tillslut fastställer att en kvinna som var anställd vid Arbetsförmedlingen inte hade skäl för arbetsskada till följd av sjukskrivning för utmattningssyndrom.

Hela den sammanfattande text som finns på lagen.nu är en läsning som alla som arbetar med sjukskrivning/rehab/arbetsskada bör läsa och diskutera på sina respektive arbetsplatser. Det finns många frågeställningar i den texten som visar på orsak och verkan och hur viktigt det är att löpande säkerställa en skriftlig dokumentation – både som individ och arbetsgivare.

Klicka här för sammanfattningen kring ärendet ovan >>

Frågan är komplex och varje ärende är unikt.

Här är ett annat ärende från Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 21 september 2012 bedömt att den arbetsbelastning en man haft i arbetet som alkohol- och drogterapeut varit extrem och att detta orsakat hans psykiska ohälsa. Han har därför rätt till livränta.

forsakringskassan_arbetsskada_480x250

Hos Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om arbetsskada. Det finns till och med en speciell sida – anmalarbetsskada.se – med all information där du även gör anmälan av arbetsskada.

Regeringen har den 18 feb 2013 gett i uppdrag till Försäkringskassan att genomföra en studie kring sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

Studien ska innehålla dels en beskrivning av karaktäristika för de personer som uppbär ersättning från sjukförsäkringen i psykiska diagnoser, dels en analys av diagnos- panoramats sammansättning.

Behovet av mer kunskap om psykisk ohälsa är stort – både för Försäkringskassan i bedömning av rätten till ersättning, arbetsskada, arbetsgivare, individer, forskare, behandlare m fl.

Det förebyggande arbetet om hur vi undviker arbetsskador – fysiska som psykiska – behöver varje arbetsgivare ha en plan för. Har du?

//Anna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.