Etikettarkiv: Försäkringskassan

Insikter om försäkringskassans handläggare

I utbildningen för Rehabkoordinatorer som jag håller på Karolinska Institutet, så finns det en filmad intervju med en personlig handläggare (numera kallad Försäkringsutredare).

Det är en filmad intervju där jag intervjuar en handläggare om dennes arbete på Försäkringskassan.

Syftet är att kursdeltagarna ska få en personlig beskrivning och illustrering av handläggarens arbete med läkarintyg, samordning mm.

Filmen är ca 20 min och mina frågor är väldigt ledande, med syfte att just få fram det viktigaste 🙂

Detta är den andra intervjufilmen vi gjort, då den första blev inaktuell men har även den befintliga intervjufilmen blivit inaktuellt så det är dags att göra en ny igen.

När de sett filmen så ska de skriftligt redovisa sina reflektioner och allt som oftast skriver de t ex följande:

”ytterligare respekt för Försäkringskassans i vissa fall komplicerade uppdrag”

”ökad förståelse till hur de arbetar”

”Efter att ha sett filmen så förstår jag mer om hur komplext deras uppdrag är”

Detta är citat från några svar i aktuell kursgrupp. 

Vad deltagarna beskriver är att deras förståelse och empati för Försäkringskassan och handläggarnas uppdrag har ökat och därmed respekten för FK’s komplicerade uppdrag.

Jag tycker själv att det är väldigt fint att få läsa dessa reflektioner från deltagarna och det är samma beskrivningar från ena kursen till den andra.

Så, min reflektion över deltagarna svar är: Vilket fantastiskt härligt syfte en enkelt intervjufilm kan bidra med genom att, självklart öka kunskapen om uppdraget, men fram framför allt bidra till att skapa empati och respekt.

Det är rörande.

Tack alla fina deltagare!

//Anna

 

Rehabsamordnare – Intressant tillbakablick till 2003

Jag läser Socialmedicinsk tidskrift, nr 2/2003.

Den är 15 år gammal.

Temat för skriften är ”Rehabiliteringssamordnaren – en blivande profession”

Temat syftar till att Försäkringskassan hade rehabiliteringssamordnare.

Det är väldigt kul (och lite nördigt) att läsa om uppdraget som då fanns hos Försäkringskassan!

En av artiklarna i skriften har titeln ”Officiella och inofficiella bilder av en yrkesroll – den tysta kunskapens villkor”. Skrivet av Susanne Ekblad. Avsnittet utgörs av en empirisk undersökning med kvalitativ ansats vars syfte är att beskriva yrkesrollens villkor [rehabiliteringssamordnare hos Försäkringskassan] genom att ställa en officiell och en inofficiell bild av yrket mot varandra.

Tyvärr finns artikeln inte att tillgå i sin helhet på nätet, utan då får man beställa den i tryckt version.

Det är som att kliva in i en tidsmaskin, att åka tillbaka till 2003, en beskrivning av uppdraget som på sätt och vis håller än idag – konstigt nog.

Titeln rehabiliteringssamordnare finns idag 2018 inte hos Försäkringskassan, däremot har vi nu för tiden rehabkoordinatorer inom såväl hälso- & sjukvården som företagshälsovården.

Jag ska här nedan redovisa några citat från kapitlet med en egen kommentar i anslutning till dem.

”Bland alla olika ärendeslag som Försäkringskassan sköter skiljer sig rehabiliteringen så till vida att arbetet syftar till förändring av individers livssituation snarare än beviljandet av olika bidrag.”

Idag, 2018, har Försäkringskassans handläggare ett samordningsansvar, som regleras i Socialförsäkringsbalken. Det är ett tudelat uppdrag där, för att citera ovan ”beviljandet av olika bidrag” i praktiken tyvärr alltid går före samordningsansvaret.

Därför behövs koordinatorer inom hälso- & sjukvården och företagshälsovården idag. Koordinatorer som har som uppdrag att koordinera och samordna sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

”Tyst kunskap är ett begrepp som visat sig användbart för att förstå rehabiliteringssamordnarnas situation inom Försäkringskassan, och därmed villkoren för rehabiliteringsarbetet. Ett grundtagande för studien har varit att dessa besitter ett stort mått av tyst kunskap, som varken är känd eller erkänd inom organisationen som helhet. En av flera orsaker till att den förvärvade yrkeskunskapen inte är erkänd, kan vara den låga grad av professionalitet som yrkesgruppen hittills tillerkänts, med åtföljande låg status och svag maktposition.”

Jag blir ledsen när jag läser ovan. Tänk om yrkesgruppen rehabiliteringssamordnare hade tillerkänts hög grad av professionalitet och status och även utvecklats inom Försäkringskassan – hade det påverkat sjukfrånvarons utveckling senaste 15 åren?

”Det är viktigt att skapa en relation med den sjukskrivne som präglas av förtroende och tillit. En annan del i förhållningssättet handlar om att inte forcera. ”Ibland måste man vänta ut, så små frön och luta sig tillbaka och låta det gro.” Den sjukskrivna måste får pröva själv, och samordnaren behöver inte alltid säga hur hon tror att det ska gå.”

Just det här är en viktig del i uppdraget för koordinatorer inom hälso- & sjukvården och företagshälsovården. Att skapa en relation byggd på förtroende och tillit. Att inte forcera. Att ibland låta saker få gro. Det är en konstant balansgång.

”En rehabiliteringssamordnare säger, ”Man måste jobba individinriktat, det är ett bra uttryck. Det är ingen standardiserad massproduktion, man kan inte översätta det till ett tillverkningsföretag.” ”Vi är nästan som skräddare som ska sy en kostym. Den ena kroppen är inte den andra lik. För att kostymen ska sitta bra så måste man måttsy.”

Det är väldigt kloka ord från en rehabiliteringssamordnare hos Försäkringskassan, i början av 2000-talet.

Tyvärr upplever jag att det är tvärt emot hur Försäkringskassans handläggare arbetar idag. Man försöker få alla att passa i samma storlek på kostymen, vilket gör att den sitter illa på de flesta och vissa kan inte ens få kostymbyxorna över knäna eller få på sig kavajen, än mindre knäppa den. Jag tänker t ex på hur alla bedöms mot en ”standardiserad” definition av begreppet ”normalt förekommande arbete”, som ingen vet vad det egentligen är (utredning pågår inom socialdepartementet och blir klar under 2019…).

För de koordinatorer inom hälso- & sjukvården och företagshälsovården som jag utbildar så är det däremot just detta jag framhåller; vi måste utgå från varje individs individuella förutsättningar, i relation till faktisk arbetsgivare, för att ta oss fram. Det finns ingen standard som funkar för alla.

”Det som ses som mest problematiskt, är relationsproblem mellan sjukskrivna och deras arbetsgivare.”

Där kan vi nog enas om att det är så än idag, 2018. Ingen skillnad. Precis samma idag. När den relationen skaver så är det genast ett centralt hinder att lösa för att komma vidare. Ansvaret finns hos såväl den sjukskrivna som arbetsgivare att lösa det som skaver.

”Rehabiliteringssamordnarna betonar också vikten av att kontinuerligt följa upp rehabiliteringen.”

Exakt så! Det är A och O.

Det är det som idag är rehabsamordning/rehabkoordinering.

Att följa ärendet i mål.

Att hålla ihop hela processen tills överenskommet mål med rehabiliteringen har uppnåtts.

Ärende för ärende.

//Anna

Spännande kampanj – Företagshälsokollen.se!

Idag lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan gemensamt en spännande kampanj med fokus på företagshälsovårdens roll och betydelse för arbetsgivare.

Skärmavbild 2014-01-28 kl. 13.24.25

Kampanjen har en hemsida, företagshälsokollen.se.

Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket

Ny kampanj för friskare medarbetare och företag

Hur kan arbetsgivare arbeta för att medarbetarna ska bli ”långtidsfriska”, och företaget därigenom välmående och framgångsrikt? Det visar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i en ny, gemensam kampanj.

Statistik från flera håll visar på en ökad ohälsa i arbetslivet. Sjukskrivningarna går upp enligt Försäkringskassans statistik, inte minst på grund av fler psykiska diagnoser. Sedan flera år tillbaka ökar också anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det som kallas ”sociala och organisatoriska orsaker”, som stress och problem i relationer på arbetsplatser, ligger bakom en allt större andel av arbetssjukdomarna.

Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill myndigheterna inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet.

– Egentligen är det ganska enkelt. Människor som mår bra, är friska och trivs på sitt arbete är mer effektiva, lojala och produktiva. Företaget mår som personalen mår, säger Agneta Sunder, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Basen i kampanjen är fyra ”nycklar” till friska företag, som tagits fram av forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”. Forskningsprojektet har identifierat dessa fyra faktorer som viktigast för att skapa friskare arbetsplatser:

– Ledarskap och kompetensförsörjning. Exempelvis att välja ledare som visar tillit till personalen och att ge stöd till chefer.
– Delaktighet. Exempelvis att ge medarbetarna handlingsutrymme och att förankra visioner.
– Kommunikation. Exempelvis att vara öppen med information och ha högt i tak för åsikter.
– Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

Städenheten på Piteå kommun är ett av inspirationsexemplen i kampanjen. Där har arbetsgivaren medvetet satsat på bland annat synen på hälsa och sjukfrånvaro. Slutresultatet blev att sjukskrivningstalen gick ner, från 20 procent till 5 procent.

– Vår kampanj handlar om det som traditionellt kanske betraktas som ”mjuka” frågor, som inte självklart associeras med ökad lönsamhet och sänkta kostnader för sjukfrånvaro. Men exemplet från Piteå kommun och många därtill visar på just sådana resultat, säger Agneta Sunder.

I informationskampanjen ingår en ny webbplats, www.foretagshalsokollen.se. Där finns ett test för att ta reda på hur arbetsplatsen mår. Det finns också fyra inspirationsfilmer från företag som arbetat med ”nycklarna”, bl.a. Lisebergs restauranger, den digitala desginbyrån Doberman och Scania.

Kontakt: Agneta Sunder, projektansvarig, Arbetsmiljöverket, telefon 010 730 90 38. Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan, telefon 010 116 91 05.

Jag själv talar alltid om hur viktigt det är för arbetsgivare och medarbetare att hålla kontakten med varandra vid sjukfrånvaro och att det är ett av det enklaste och billigaste sätten att arbeta konkret med att sänka sjukfrånvaro. Senast tar jag upp det i aktuell artikel i nvp.se.

Besök företagshälsokollen.se, gör deras test, läs informationen och kontakta sedan er företagshälsovård för dialog om hur ni gemensamt kan arbeta med frågor gällande medarbetarnas hälsa.

//Anna

PS. Jag inledde dagens arbetsdag med ett gäng härliga rehabkoordinatorer hos en företagshälsovård här i Stockholm. Ämnet var ”HR och FHV i samverkan” där jag ledde dem i samtal och resonemang kring utmaningar och möjligheter. Efter att nu ha tittat i genom ovan nämnda kampanj kommer jag framöver tacksamt använda den vid nästa tillfälle jag samtalar om HR och FHV i samverkan.

 

 

Dagens citat finns i SvD Näringsliv!

Idag på Svd Näringsliv så läser jag en rubrik/citat som är en av de bästa jag någonsin läst!

IMG_0225

Hur vanligt är det inte, att ”man” hoppas på att problem i en organisation försvinner bara för att man plockar bort en person. Oavsett om det är en chef, en medarbetare eller en generaldirektör?

Här måste man självklart nu jobba med orsaken till det som hänt.

Den nya tf generaldirektören har ett stort uppdrag att ta tag i. Medarbetares och medborgares förtroende ska återupprättas.

Arbetsförmedlingen har en stort och viktigt uppdrag – även för den gruppen jag arbetar med – de sjukskrivna.

Sjukskrivna som vid sjukskrivningen redan är arbetslösa.

Sjukskrivna som blir arbetslösa under tiden av sjukskrivningen, kanske på grund av att arbetsgivaren stänger sin verksamhet eller att medarbetaren helt enkelt inte kan arbeta kvar till följd av sin sjukdom/skada.

Sjukskrivna som behöver en väg tillbaka in på arbetsmarknaden.

Jag har nog tidigare här i bloggen berättat om när jag arbetade med ett väldigt framgångsrikt 12-veckorsprogram för långtidssjukskrivna, som handlade om att skapa förutsättningar för att starta en återgång i arbete. Efter 12 veckor var 80 % av kursdeltagarna redo att starta en faktisk återgång i arbete på en arbetsplats. Här skulle då arbetsförmedlingen ta vid då vårt uppdrag var slut här (och även om vi ville fortsätta uppdragen så fanns det inte utrymme för det i upphandlingen).

Svaret från arbetsförmedlingen var att det inte hade tid och resurser att hjälpa dessa individer med att genomföra sin återgång i arbete och handlingsplan.

Det är bland det värsta jag någonsin hört!

Varför skulle vi då över huvud taget hjälpa dessa individer? Vi skapade förhoppningar hos dem där ingen sedan ville stödja dem i att verkställa dem! Tyvärr ledde detta till att det inte var 80% som faktiskt återgick i arbete…

Orden ringer fortfarande i mina öron, trots att det är ca 6 år sedan.

Jag minns mötet som om det var igår.

Så, kära arbetsförmedling, jag hoppas att ni får en generaldirektör som ser till vad verksamheten behöver, som ger 100 % av sin arbetstid till arbetsförmedlingen och inte splittrar upp sig i andra prestigeuppdrag.

Ni behövs.

//Anna

 

Lästips – artiklarna på Svd.se

”Problemen försvinner inte med Bermudez” >>

Bermudez-Svankvist: ”Jag är stolt” >>

Bermudez-Svankvist sparkas >>

Läs hela den samlade rapporteringen på svd.se Näringsliv >>

 

 

Aktivitetsförmåga = Arbetsförmåga?? #svpol

Mina senaste inlägg har handlat om Försäkringskassans nya verktyg AFU – Aktivitetsförmågeutredning.
När jag nu sitter och läser dokumentationen från det öppna sammanträdet i andra kammaren i riksdagen den 23 maj så läser jag:
”Detta handlar dagens utfrågning om – det nya verktyget för bedömning av arbetsförmåga”
Men… verktyget heter ju AKTIVITETSförmågebedömning.
Aktivitet, inte arbetsförmåga.
Är verkligen förmåga till aktivitet samma sak som förmåga att kunna arbeta? Arbetsrättsligt? Socialförsäkringsmässigt?

Regelverket är fyllt med olika begrepp och ytterligare ett som Försäkringskassan använder sig av i samband med AFU är  ”medicinska förutsättningar för arbete” – är det att likställa med arbetsförmåga och/eller aktivitetsförmåga?

På läkarintyget är det en av uppgifterna som läkaren ska fylla i – fält 5 – ”aktivitetsbegränsning” som FK behöver för att ta ställning till om arbetsförmåga finns eller inte i relation till sjukdom/skada.

Det gör det ju hela inte lättare med alla dessa begrepp som används om egentligen en och samma sak. Kanske är det dags att renodla begreppen och definiera dem en gång för alla?

Så, är aktivitetsförmåga = arbetsförmåga?

Snurrig är det!

//Anna

 

Riksdagen har idag fattat rätt beslut! #svpol

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 18.23.15

Idag debatterades socialförsäkringsutskottets förslag i riksdagen om att regeringen ska göra en utvärdering av verktyget Aktivitetsförmågeutredning (AFU) innan försöket utvidgas till fler landsting.

Nästa steg blir nu att ser hur regeringen väljer att hantera det vidare.

Du kan i efterhand se hela debatten i riksdagen – klicka här >>

Klicka här för att läsa mer om ärendet >>

Personligen tycker jag att detta är helt rätt! Så många ändringar i socialförsäkringen har senaste åren införts med kort varsel och med mindre bra konsekvenser som hade kunnat förebyggas. Självklart ska socialförsäkringen utvecklas men det måste vara väl genomtänkta förändringar där också tiden finns att införa dem på ett rättssäkert sätt för alla involverade.

En sak är säker – sista ordet i detta är inte sagt. Vare sig av riksdag, regering eller försäkringskassan.

//Anna

Socialförsäkringsutskottet bromsar utökat försök med aktivitetsförmågeutredningar (AFU)

Skärmavbild 2013-06-12 kl. 09.55.42

Socialförsäkringsutskottet bromsar den tidigare meddelade utvidgningen av försöket med Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

I ett pressmeddelande igår (2013-06-11) från Socialförsäkringsutskottet i Riksdagen meddelar man att ett enigt utskott vill se en utvärdering av de försök som genomförts hittills innan det utvidgas till fler landsting.

Vid en utfrågning den 23 maj möttes försöket med kritik.

På torsdag den 13 juni debatteras detta i Riksdagen.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet >>

Läs betänkande 2012/13:SfU10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga >>

Jag har tidigare skrivit om detta – se relaterade inlägg nedan.

Personligen tycker jag att socialförsäkringsutskottets förslag om en utvärdering innan utvidgning låter mycket klokt då jag själv är skeptisk till verktyget.

//Anna

 

IDAG – Förslag från (S) – Enklare sjukförsäkringsregler för småföretagare

dagens DN debatt skriver Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen, om sjukförsäkringsreglerna för småföretagare. Han riktar speciellt in sig på de som startar företag som aktiebolag och hur regelverket där skiljer sig från dem som startar enskild firma.

Om du i dag startar ett nytt företag har du rätt till ekonomisk trygghet vid sjukdom i startfasen. Men det gäller inte alla typer av företag. I dag är en nyföretagares ekonomiska trygghet beroende av vilken företagsform verksamheten bedrivs i. En nyföretagare som driver sitt företag som enskild firma har rätt till ett särskilt stöd under de första två åren. Då beräknas sjukpenningen utifrån vad en anställd skulle ha för inkomst från ett liknande arbete.

Om nyföretagaren i stället driver sitt företag som aktiebolag eller är med i en ekonomisk förening gäller inte detta. Då beräknas sjukpenningen i stället utifrån den faktiska lön som tas ut. Om ingen lön tas ut betalas ingen sjukpenning ut. Den som precis har startat ett aktiebolag och som ännu inte har kunnat ta ut någon lön riskerar därmed att stå utan ersättning om hon eller han drabbas av sjukdom.

Klicka här för att hela läsa debattartikeln >>

Jag kan inte annat än instämma i förslaget ovan. Vad tycker du?

//Anna

Bristande arbetsmiljöarbete ger bakläxa.

8476445_m

I Svenska Dagbladet Näringsliv är det idag en intressant artikel kring arbetsmiljö, arbetsskador och sjukskrivningar.

Arbetsmiljöverket har mellan september 2012 och januari 2013 genomfört 710 arbetsplatsinspektioner. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket behöver öka kunskapen om riskerna med vissa arbetsmoment inom utsatta yrkesgrupper. Det handlar om riskerna för belastningsskador som tillsammans med stressrelaterade sjukdomar är den varligaste orsaken till att kvinnor sjukskrivs.

Resultatet av inspektionerna är att nästan 7 av 10 inspektioner ledde till krav på åtgärder.

I snitt 3 krav per inspektion.

Detta uppdrag hänger ihop med det regeringsuppdrag som finns om att utreda varför kvinnor (efter att de fått sitt första barn) är i betydligt högre grad är sjukskrivna än män.

Tisdag och onsdag denna vecka har jag kört igång en interna kurs för en arbetsgivare och dennes personal kring rehabiliteringskunskap och socialförsäkringen. Ämnet arbetsskador kom då tidigt på tal och då just psykisk ohälsa och arbetsskador. Vi ska beröra detta mer vid kommande kursdagar men det och dagens artikel i SvD har nu inspirerat mig att samla ihop aktuell information i ämnet.

Det är fortfarande vanligare att det är arbetsolyckor/skador till följd av fysiska orsaker som anmäls som arbetsskada snarare än psykisk ohälsa. Men det händer och jag har googlat fram lite aktuell information kring det. Det för att samla ihop vad som finns och är relevant men också för att uppdatera mig själv i ämnet arbetsskada och psykisk ohälsa.

I tidningen Du&Jobbet hittar jag en artikel från juni 2011 där en kvinna anmälde mobbning och kränkande särbehandling som arbetsskada och först fick avslag av Försäkringskassan men Förvaltningsrätten gav sedan kvinnan rätt. Läs artikeln här >>

När jag söker vidare hittar jag en dom från Regeringsrätten som efter överklagande på överklagande tillslut fastställer att en kvinna som var anställd vid Arbetsförmedlingen inte hade skäl för arbetsskada till följd av sjukskrivning för utmattningssyndrom.

Hela den sammanfattande text som finns på lagen.nu är en läsning som alla som arbetar med sjukskrivning/rehab/arbetsskada bör läsa och diskutera på sina respektive arbetsplatser. Det finns många frågeställningar i den texten som visar på orsak och verkan och hur viktigt det är att löpande säkerställa en skriftlig dokumentation – både som individ och arbetsgivare.

Klicka här för sammanfattningen kring ärendet ovan >>

Frågan är komplex och varje ärende är unikt.

Här är ett annat ärende från Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 21 september 2012 bedömt att den arbetsbelastning en man haft i arbetet som alkohol- och drogterapeut varit extrem och att detta orsakat hans psykiska ohälsa. Han har därför rätt till livränta.

forsakringskassan_arbetsskada_480x250

Hos Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om arbetsskada. Det finns till och med en speciell sida – anmalarbetsskada.se – med all information där du även gör anmälan av arbetsskada.

Regeringen har den 18 feb 2013 gett i uppdrag till Försäkringskassan att genomföra en studie kring sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

Studien ska innehålla dels en beskrivning av karaktäristika för de personer som uppbär ersättning från sjukförsäkringen i psykiska diagnoser, dels en analys av diagnos- panoramats sammansättning.

Behovet av mer kunskap om psykisk ohälsa är stort – både för Försäkringskassan i bedömning av rätten till ersättning, arbetsskada, arbetsgivare, individer, forskare, behandlare m fl.

Det förebyggande arbetet om hur vi undviker arbetsskador – fysiska som psykiska – behöver varje arbetsgivare ha en plan för. Har du?

//Anna

Så här får det bara inte gå till!

Försäkringskassan: När kommer han dö?

Hur får det egentligen gå till? Var har det brustit i regelverket? Eller är det en individuell handläggare på Försäkringskassan som har fått hjärnsläpp?

Nyhet som denna gör mig ordentligt mörkrädd.

Jag tror inte att jag behöver kommentera det hela närmare än så.

Jag lämnar det där.

Klicka här för att få förklaring till vad jag syftar på >>

Läs mer på Facebook >> (det har just nu delats 3 021 gånger och har 1 138 kommentarer i skrivande stund)

www.ungcancer.se

//Anna