Vem är egentligen ”utförsäkrad” i relation till rehabiliteringskedjan?

7744836_m

Jag resonerar kring detta nedan.

Jag går in på fk.se och söker på ”utförsäkrad”. Jag får en diger träfflista och börjar beta av dem en och en.

Jag klickar mig in på första träffen ”Maximal tid i sjukförsäkringen” – på den sidan finns inte ordet utförsäkrad med över huvud taget.

Nästa träff på listan är ” Aktivitetsstöd vid start av eget företag” – på den sidan handlar det om utförsäkring ur A-kassan, inte socialförsäkringen.

Jag klickar mig vidare på träfflistan. Den tredje träffen är en ppt (PowerPoint) presentation döpt ”eliasson” som handlar om Försäkringskassans kundsegment och nr 16 är just ”Utförsäkrad från sjukförsäkringen”. Inga fler detaljer.

Jag fortsätter och klickar upp fler resultat på träfflistan och vad jag främst hittar är att begreppet ”utförsäkrad” används i relation till ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN.

När jag söker på Google hittar jag ett dokument från IAF – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen där jag hittar följande:

Definition begreppet utförsäkrade

Riskerar utförsäkring gör personer som:

1. förbrukat en hel period med arbetslöshetsersättning (normalt 300 eller 450 dagar) och som i anslutning till detta

2. inte uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod

Punkt 2 – ”inte uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod” – går det att likställa med socialförsäkringen så det blir ett mer korrekt användande av begreppet ”utförsäkrad”?

Absolut är mitt svar.

Om man inte längre uppfyller villkor för nya dagar med sjukpenning (se längre ner i inlägget) så är man utförsäkrad ur socialförsäkringen. Med villkor syftar jag t ex till att man inte har en anställning och därmed betalar ingen arbetsgivare arbetsgivaravgifter som ligger till grund för att du ska vara försäkrad i socialförsäkringen och därmed har rätt till t ex sjukpenning vid sjukdom. är du utförsäkrad. (Här menar jag inte den som haft en anställning, blivit av med den och skrivit in sig på arbetsförmedlingen och därmed skyddat sin SGI). Missförstå mig rätt.

I min tolkning är du därmed inte utförsäkrad bara för att du förbrukat alla dagar med ersättning i rehabiliteringskedjan. Det kan inte vara enda villkoret.

Som stöd för min tolkning vänder jag mig till Försäkringskassans vägledningar och då framför allt ”2004:2 Sjukpenning och samordnad rehabilitering” – den jag själv använder oftast för att söka svar. Jag söker i den och får inga träffar på ”utförsäkrad”.

Där om någon stans borde begreppet finnas förklarat kan tyckas.

Som stöd till mitt resonemang ovan om vem som faktiskt är försäkrad i socialförsäkringen lutar jag mig mot följande utdrag ur ovan nämnda vägledning:

På sid 26 i vägledningen läser jag följande:

För arbetstagare gäller den arbetsbaserade försäkringen från och med den dag då anställningen börjar. För andra än anställda gäller försäkringen från den dag arbetet har påbörjats. (6 kap. 8 § första stycket SFB)

En person som omfattas av ett skydd för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI-skydd) enligt 26 kap. 11–16 §§ SFB är också fortsatt försäkrad för arbetsbaserade förmåner (6 kap. 10 § SFB).

På sid 28

Enligt SFB är inkomstgrundad sjukpenning en arbetsbaserad förmån (6 kap. 6 § SFB). Det innebär i regel att den som arbetar i Sverige som anställd, uppdragstagare eller egen företagare är försäkrad för sjukpenning.

Försäkringen slutar i regel att gälla tre månader efter den dag då arbetet har upphört av någon annan anledning än semester, ferier eller motsvarande uppehåll. Dessa tre månader kallas efterskyddstid

För rätt till inkomstgrundad sjukpenning krävs även att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). /../ I vissa fall gäller försäkringen under längre tid än efterskyddstiden. För den som får en arbetsbaserad förmån gäller försäkringen så länge förmånen betalas ut (6 kap. 9 § SFB). Det innebär att den som har rätt till inkomstgrundad sjukpenning fortsätter att vara försäkrad så länge rätten till inkomstgrundad sjukpenning finns.

Sid 32

Den som både arbetar och är bosatt i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen enligt SFB och kan därför ha rätt till sjukpenning om han eller hon är sjuk och sjukdomen sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel.

Det som i media och i debatten menas med ”utförsäkrad” [ur socialförsäkringen] är de som har förbrukat alla sina dagar med sjukpenning enligt 27 kap. 20–24 a §§ SFB.

Antalet dagar som man [i normalfallet] kan få sjukpenning är tidsbegränsade till 914 dagar innan man måste återkvalificeras sig för nya dagar.

Man är fortfarande försäkrad i socialförsäkringen.

Men.

Reglerna i SFB säger att du måste vara i arbete eller motsvarande i ca 3 månader för att ha återkvalificerat dig för nya dagar med sjukpenning.

Men.

Man är fortfarande försäkrad.

Men, du har inte rätt till fler dagar med sjukpenning förrän efter ca 3 månader.

En aktivitet motsvarande arbete kan vara arbetslivsintroduktion [ALI] hos Arbetsförmedlingen.

Det jag ofta möter är personer som är skrämda av begreppet ”utförsäkrad” och blir rädda. Ett fel använt ord/begrepp skapar betydligt fler problem än hjälper till att se vägar framåt.

Här behöver vi gemensamt träna i att använda begrepp mera korrekt. Framför allt tänker jag t ex handläggare på Försäkringskassan, politiker och journalister.

Hur går dina tankar kring begreppet utförsäkrad? Dela gärna i kommentarsfältet nedan.

//Anna

3 svar på ”Vem är egentligen ”utförsäkrad” i relation till rehabiliteringskedjan?

  1. Ina Svara

    Mycket bra skrivet, fick mig att fundera till ordentligt. Är själv precis utförsäkrad.

  2. Anna C Svara

    Enligt mitt sätt att se det är det inte läkarna det är fel på. De skriver intyg med utgångspunkt från sin utbildning, erfarenhet, känd vetenskap, beprövad paxis och kännedom om patienten. I motsats till Försäkringskassans handläggare som utan medicinsk kompetens avslår och ifrågasätter läkarkompetens på expertnivå och Försäkringskassans medicinska anställda eller frilansande medicinska rådgivare vilka skriver ömdömen om den sjukes hälso/sjukdomstillstånd baserat på bristfälliga eller utvalda underlag utan att träffa den sjuke. Problemet är således inte bristfälliga sjukintyg, det är Försäkringskassans bristannde respekt för styrande lagstiftning i myndighetsutövningen. Läkarintygen är inte skulden till ökade sjukantal eller längre sjukskrivningar. http://www.skrivunder.com/aterinfor_tjanstemannaansvaret_enligt_finsk_modell

  3. mona Svara

    Som jag ser det har Fkassan inte samma syn på saker. Handläggare byts som man byter handdukar. Den ena handläggaren skickar iväg papper för att läkaren ska fylla i för Sjukersättning. När dessa papper kommer in till Fkassan byts handläggare igen och helt plötsligt godkänns inte sjukpenning eller sjukersättning. Från ena dagen till nästa dag ska man vara 100 % frisk. Hur funkar det – INTE ALLS.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.