BESLUT IDAG! Lag om koordineringsinsatser blir verklighet!

Nu idag, den 17 december, har votering skett i vår riksdag och det innebär att det är nu är klart med ”Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter”. 

1 år försenat blev det då det förra året tog lite längre än vanligt för Sverige att få en regering och därmed kunden inget förslag läggas fram 😉

Så, nu kan alla regioner (fd landsting) i skarpt läge lägga sista handen vid att verkställa detta då lagen träder i kraft 1 februari 2020.

Det ska bli väldigt intressant att följa detta och nu kan jag äntligen slutföra det nya utbildningsmaterialet för kommande rehabkoordinatorkurser!

Jag kommer även återkomma här på bloggen med reflektioner över vad jag ser att den nya lagen kommer innebära, i praktiken.

Tills dess, skål och grattis till nya lagen och här är lagens fem paragrafer:

Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. 

Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i en region. 

En regions ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges hälso-och sjukvård enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

En region får erbjuda koordineringsinsatser till den som omfattas av en annan regions ansvar enligt första stycket, om regionerna kommer överens om det. 

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för enligt denna lag. 

Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso-och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. 

Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

När koordineringsinsatser ges enligt denna lag gäller patientskadelagen (1996:799), patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659). 

//Anna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.