Ny blankett för koordineringsinsatser

Detta inlägg gäller 4 § lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (2019:1297).

4 §   Om en patient som ges koordineringsinsatser kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska regionen informera Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det. 

Det har varit en hel del frågor om hur detta ska gå till i praktiken.

Försäkringskassan har nu tagit fram ett underlag som just ska användas för detta. I och med användandet av detta underlag kan även statistik sedan inhämtas för att se i vilken utsträckning som paragrafen praktiseras.

Underlaget finns från och med idag 2020-02-17 på en helt ny sida:

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/information-for-dig-som-arbetar-som-rehabiliteringskoordinator

Viktigt är dock följande:

  • Underlaget med informationen får endast skickas till Försäkringskassan när patient har gett samtycket till det.

För dig som arbetar inom hälso- & sjukvården, och därmed arbetar under angiven lag, ta kontakt med din processledare om du har frågor om rutiner kring hantering av detta underlag vid journalföring.

//Anna

 

PS. Försäkringskassans skyldigheter enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110) 30 kap. är enligt följande:

Försäkringskassans skyldigheter
8 §   Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 §   Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
   – den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
   – de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

10 §   Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
   – den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
   – hälso- och sjukvården,
   – socialtjänsten,
   – Arbetsförmedlingen, och
   – andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.

Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 §   Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.