Det blir så fel när fakta i artiklar hamnar på sniskan…

Regelverket och förhållningssättet när det gäller socialförsäkringen, vad Försäkringskassans uppdrag är, vad arbetsgivare har för ansvar etc upplevs av de flesta som krångligt och ologiskt.
Jag som arbetar med ämnet och som har specialiserat mig på regelverket har en viktig uppgift att förklara och många gånger göra det begripligt i praktiken, för arbetsgivare och deras medarbetare.

En sak som gör mitt arbete mera komplicerat och tungrott är när media blandar ihop regelverket och det blir fel.

Idag i Dagens Nyheter dök det senaste upp. De skriver en intressant artikel om vem som beviljar ersättning vid sjukdom, beroende på anställningsform, bolagsform eller om man är arbetslös.

IMG_0741

Dock gör de det fundamentala misstaget i den pedagogiska uppställningen (se bild ovan), att ange att det är arbetslösas ARBETSGIVARE, som ska sjukanmäla den ARBETSLÖSA till Försäkringskassan. Inte undra på att det blir rörigt…

Skärmavbild 2014-08-31 kl. 11.07.25Nyligen var det även en artikel i tidningen Kollega som tog upp att anställda har rätt att begära att arbetsgivaren gör en rehabutredning när de själva begär det.

Så långt helt rätt.

Tyvärr byggde hela artikeln i övrigt på en lag som togs bort 1 juli 2007, nämligen att arbetsgivaren var SKYLDIG att göra en rehabiliteringsutredning när en medarbetare varit borta från arbetet 6 gånger eller fler på 12 månader (på grund av sjukdom), vid 28 dagars sjukfrånvaro eller när medarbetaren själv begär det. Blanketten för detta, som var framtagen av Försäkringskassan, skulle då även efter gjord rehabiliteringsutredning ALLTID skickas in till Försäkringskassan.

Arbetsgivaren ska istället efter samråd med den anställde lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att Försäkringskassan tillsammans med den sjukskrivne ska kunna klarlägga dennes behov av rehabilitering. Det kan t ex handla om upplysningar som rör de arbetsuppgifter som den anställde har. Arbetsgivaren ska även i övrigt medverka till att klarlägga behovet av rehabilitering t ex genom att undersöka möjligheterna till att bereda den anställde andra arbetsuppgifter.

Regeringens förslag innebär inte några förändringar när det gäller arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1982:80) om anställningsskydd eller andra författningar inom arbetsrätten. För att tydliggöra detta föreslår regeringen att det ska framgå av 22 kap. 3 § AFL att bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet avseende arbetsanpassning och rehabilitering även finns i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Det blir väldigt tokigt när budskapet blir snett eller fel även om intentionen är god.

Inte undra på att det ofta blir en sne debatt i ämnet. Jag säger som Brasse ”fel, fel, fel”

Ha en fortsatt skön söndag!
//Anna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.