Följ med när jag läser rapporten från Riksrevisionen

Jag sitter och läser Riksrevisionens rapport RIR 2020:12 Vägen till arbete efter nekad sjukpenning.Än så länge har jag bara läst sammanfattning och rekommendationer och jag är redan upprörd, men tyvärr inte förvånad.

Jag är inte förvånad då det jag nu läser svart på vitt är den sanning som jag så länge har upplevt i praktiken, men inte har kunnat hänvisa till faktisk källa. Nu kan jag det.

Det är även den sanning mina kursdeltagare i rehabkoordinatorutbildningarna vittnar om, från deras vardag inom såväl företagshälsa som hälso- & sjukvården.


Jag har nu läst vidare i rapporten och hittar på sidan 23 en tabell, Figur 1, som inte har blivit rätt. T ex har begrepp har blandats ihop.

Bild i aktuell rapport

Först måste man bestämma vilken process och ur vems perspektiv man vill presentera den. Det blir tokigt när det inte tydligt framgår.

Rubriken ”Sjukfallet avslutas” i mitten av processen ger en skev bild av vad den delen faktiskt handlar om.

 • Ur Försäkringskassans perpsketiv så är det rätt begrepp, för de avslutar sjukfallet hos sig i sitt system.
 • Ur den försäkrades perspektiv, och många gånger även sjukskrivande läkares perspektiv, så pågår fortfarande själva sjukfallet, oavsett ersättning eller ej från Försäkringskassan eller annat försäkringssystem.
 • Det hade varit mera rätt med rubrik ”Sjukfallet avslutas hos Försäkringskassan

Rubriken ”Återgång till arbetsgivare”. Här står det ”Individen återgår till tidigare anställning”

 • Anställningen är pågående under tid för sjukfrånvaro, inte tidigare, den är befintlig. Mer korrekt begrepp i sammanhanget ska vara ”Individen återgår i arbete i befintlig anställning”.

Det är just den här typen av otydligheter och fel avvändning av begrepp som bidrar till tröghet och missförstånd i arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Jag läser vidare nu.


OK, jag har läst färdigt rapporten.

Den är väldigt matnyttig och intressant! Den förklarar flera delar hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som många tycker är luddiga och oklara.

Rapportens slutsatser och rekommendationer är följande:

 • Processen för återgång i arbete fungerar inte effektivt
  (Jag instämmer till fullo)
 • Brister i upprättande av planer för återgång i arbete
  (Det stämmer även med den bilden jag har)
 • Avsaknad av information kan försvåra processen för återgång i arbete
  (Kan bara instämma)
 • Brister avseende omställningsmöten och tillfälliga beslut
  (Det vittnar många av deltagarna i rehabkoordinatorutbildningarna om)
 • Övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen fungerar inte effektivt
  (Kommentarer överflödiga)

Har jag några egna förslag?

Ja, det har jag faktiskt. I relation till aktuell rapport så föreslår jag följande:

 1. Försäkringskassan får inte få dra in sjukpenning, med hänvisning till arbetsförmåga i normalt förekommande arbete, utan att först ha varit i kontakt med arbetsgivare och inhämtat relevant information från dem.
 2. Arbetsförmedlingen ska alltid i akt hos dem dokumentera genomfört omställningsmöte.

Har du några fler förslag?

//Anna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.