Fråga så får du svar. Del 1

Twitter är ett intressant medium. 140 tecken, fria att användas till vad man känner eller tycker för att delge omvärlden, just i stunden.

Jag följer många på Twitter, allt från artister till politiker till vänner till människor jag är nyfiken på.

Idag dök det upp en frågeställning som jag bara inte kunde förbise utan att formulera ett svar. Problemet är bara att mitt svar kommer bli längre än 140 tecken. Återkommer i slutet med hur många det faktiskt blev.

Frågan det gäller är ställd av Richard Herrey. Ja det stämmer – en av bröderna Herrey – en av mina barndomsidoler! Då är det klart att man försöker skriva ihop ett svar! 😉

Här är hans fråga:

 

Här kommer mitt svar:

Frågan är vanlig. Tyvärr.

Frågan består egentligen av flera frågeställningar och jag ska försöka besvara på enkelt och konkret jag kan.

Ja, en läkare sjukskriver en person till följd av en skada eller sjukdom som medför att man inte kan utföra det arbete som man är anställd för att göra eller förmågan att söka/ta ett arbete (om man är arbetslös) eller förmågan att ta hand om sitt barn om man är föräldraledig.

När läkaren sjukskriver, och då framför allt vid första läkarbesöket, så baseras ofta läkarens bedömning på vad jag som patient beskriver och ev provtagning som görs. Det betyder här att min berättelse/beskrivning av sjukdom/skada är väldigt central. Går jag till en vårdcentral så får jag kanske 10 min med läkaren som har lång kö med patienter…

Har jag en arbetsgivare så är det till denne jag ska lämna mitt läkarintyg efter 7 dagars sjukfrånvaro för att arbetsgivaren fortsatt ska kunna bevilja mig sjuklön. Efter 14 dagars sjukfrånvaro (och att jag fortfarande är sjuk) ska min arbetsgivare sjukanmäla mig till Försäkringskassan (FK). Om jag är arbetslös sjukanmäler jag mig själv till FK redan dag 1.

Efter att sjukanmälan är gjord skickar FK ut en blankett till mig där jag bl a ska fylla i storleken på min lön och själv beskriva varför jag inte kan jobba. Detta ska jag sedan returnera så snart som möjligt till FK och då även skicka med läkarintyget i original. (Få inte igång mig på vad detta kan ställt till med för t ex den som har ADHD där uppgiften att fylla i blanketter i sig är en utmaning så stor att inget mer händer…)

Sedan en tid kan de flesta landsting skicka in läkarintyget elektroniskt till FK i samband med läkarbesöket. Jag måste dock först ge mitt medgivande till detta. Jag ska även ha med mig en egen papperskopia av läkarintyget från min läkare.

Sedan finns det självklart ett mörkertal – det finns de som går till läkaren och blir sjukskrivna men som sedan väljer att ändå gå till jobbet och lämnar därmed aldrig läkarintyg till sin arbetsgivare eller FK.

När FK har fått in läkarintyg och blanketten med inkomst mm så ska de bedöma om den sjukdom/skada som anges på läkarintyget ger rätt till sjukpenning = om den sätter ner arbetsförmåga i förhållande till det arbete som man är anställd för att göra i vanliga fall eller förmågan att söka arbete/arbeta med ett normalt förekommande arbete om man är arbetslös.

Ibland saknas/brister information i den blankett jag fyllt i och/eller i läkarintyget. Då måste FK begära komplettering av den informationen och handläggningen drar då ut på tiden.

Efter att FK har alla uppgifter de behöver för att ta ställning till rätten till sjukpenning har de 30 dagar på sig att fatta sitt beslut, vilket betyder, om information behöver kompletteras så kan det hela dra ut på tiden.

Detta är även den enda gången som FK bedömer rätten till sjukpenning retroaktivt (bakåt i tiden).

Det är nu det spännande börjar – ska det bli beviljat eller inte?

FK ifrågasätter aldrig om man är sjuk eller om en skada har inträffat – de ifrågasätter om man kan jobba trots sjukdom/skada = arbets(o)förmåga.

Tiden går här och det kan ta ca 2 månader från sjukanmälan tills besked om ersättning eller ej kommer från FK.

Har man en arbetsgivare är det under den här tiden att rekommendera att föra samtal om vad man ev kan göra eller inte göra. Kanske går det att arbeta helt eller delvis i tillfälligt andra arbetsuppgifter tills sjukdom/skada läkt ut? Och då därmed få lön helt eller delvis. Glöm inte att meddela FK om detta blir aktuellt.

Men, om det är så att det inte fungerar med tillfälligt andra arbetsuppgifter utan sjukskrivning är det som behövs och om FK ändå nekar sjukpenning så är det tyvärr ingen annan som blir ersättningsskyldig.

I det fallet är det då viktigt att direkt ta kontakt med sin arbetsgivare/arbetsförmedlare för att ta ställning till vad som ska göras nu.

Kanske kan arbetsgivaren koppla in företagshälsovården som gör en mer grundläggande undersökning och bedömning av om vad som orsakar arbetsoförmågan. Det kan ibland även vara så att ett nytt läkarintyg med mer information kan medföra att FK omprövar ärendet och tar ett nytt beslut.

Men – till sist är det ändå jag själv som blir ekonomiskt drabbad om jag väntat besked från FK i 2 månader och sedan får avslag. Det är ingen annan som är ersättningsskyldig för mig under den tiden. Har jag en anställning så har jag fått sjuklön från min arbetsgivare under de 2 första veckorna i alla fall..

Svaret här är långt för att även förklara hur själva processen ser ut under den tid det tar att få besked från FK.

Som regelverket och det system vi har, är uppbyggt, så är inte ett läkarintyg från en läkare = sjukpenning.

Socialförsäkringen är just en försäkring och FK ska bedöma om skadan (din sjukdom/skada) är av den grund att du kan få ersättning från försäkringen. Precis som en hemförsäkring eller bilförsäkring.

Det finns mycket med gällande system och regelverk som skulle kunna fungera bättre. Det absolut viktigaste är att alla läkarintyg som utfärdas av läkare är 100 % korrekta och rättssäkra för att FK ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning som hjälper och inte stjälper.

Så, det korta svaret:

Ingen tar (ekonomiskt) ansvar för individens som drabbas om FK nekar sjukpenning. Har man en arbetsgivare så har dock denne ett ansvar för den arbetslivsinriktade rehabilitering som behövs för att kunna återgå i arbete.

6 026 tecken (med blanksteg)

//Anna

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.