Etikettarkiv: karensdag

Dags att slopa karensdagen? JA! men…

sjukledig

Ja, jag instämmer i förslaget från LO/Komunal/Handels som gick att läsa på Svd Brännpunkt tidigare i sommar.

Den lagstiftning som finns idag kring karensdagen bygger på hur arbetslivet såg ut när lagen kom till – då jobbade de flesta måndag – fredag, 8 timmar om dagen. Så ser det inte ut idag. Ta bara skiftjobb som ett exempel. Eller de som jobbar efter schema med olika många timmar varje dag. T ex 8 timmar ena dagen, 5 nästa och 7 den tredje och det är i detta exemplet dag 1 du blir sjuk och blir karens – då blir det störst ekonomisk förlust för den enskilda medarbetaren.

Nej, förslaget om att det är 1/5-del av veckoinkomsten som dras som ett karensavdrag låter betydligt bättre och mer i tiden!

Dessutom har vi dilemmat med medarbetare som insjuknar under pågående arbetsdag – där finns det idag ingen lag som styr hur lång en karensdag är…

Vissa arbetsgivare (många vill jag påstå) har inte heller tagit ställning till, i en policy, om vad som gäller för hur lång en karensdag är om medarbetaren insjuknar under pågående arbetsdag. Det finns de arbetsgivare som ger den tid som är kvar på arbetsdagen som karensdag, när medarbetaren går hem. Så är det 30 min kvar på arbetsdagen så blir dessa karensdag (karens-halvtimma?)och nästa dag blir första dag med sjuklön. Bra att komma ihåg här är att det finns dom som är duktiga på att vara sjukskrivna och kan systemet…

I en intervju i Ekot Sveriges Radio säger Gunnar Axén (ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och Socialförsäkringsberedningen) att detta är något som de redan håller på och tittar på. Så, fortsättning följer…

//Anna

 

Sjuknärvaro – ”Gå till jobbet sjuk kan stå dig dyrt”

Jag har just läst en intressant artikel från tidningen Publikt som ges ut av fackförbundet ST – Gå till jobbet sjuk kan stå dig dyrt – Publikt – som fick mig att börja fundera över det är med sjuka kollegor på arbetsplatsen.

Vi är mitt i hösten och närmar oss vintern. Förkylningar kommer avlösas av influensor och vinterkräksjukan.

Många går till jobbet när de är sjuka fast de egentligen borde stanna hemma.

Ingen tycker om att sitta på jobbet bredvid en kollega som hostar och snörvlar. Då vet man själv att den egna förkylningen bara är dagar borta och därmed egen sjukdom.

Många går och jobbar trots att de är så sjuka att de borde stanna hemma.

Min erfarenhet säger att det är en kombination av att inte ha tid att vara borta från jobbet (för mycket att göra) och den ekonomiska förlusten som en karensdag medför.

Sen vet ni hur det är, man blir ju inte mer produktiv när man är sjuk – snarare tvärt om – allt tar längre tid att göra…

Idag har även många möjligheten att arbeta hemifrån när man inte känner sig helt ok. Även det är en svår gräns att dra ibland.

Karensdagen är för många en dyr historia. Aftonbladet visar här på en beräkning vad den kan kosta >>

Vad är arbetsgivarens ansvar i allt detta?

En sund arbetsgivare kommunicerar tydligt till sina anställda att ”när du är sjuk är du hemma tills du är frisk och att vi som arbetsgivare tar ansvar för dina arbetsuppgifter till dess”.

Den arbetsgivaren skulle i alla fall jag vilja jobba hos.

Men, skulle då inte detta överutnyttjas, vetskapen om att mina arbetsuppgifter blir gjorda om jag är hemma sjuk? Nej, jag tror inte det. Anställda som trivs hos sin arbetsgivare och har stimulerande arbetsuppgifter ”sjukskriver sig” inte om det inte är faktisk sjukdom. Då trivs man på jobbet och vill vara där på dagarna.

Det blir istället en trygghet som gör att när jag väl är sjuk faktiskt stannar hemma tills jag är frisk (och smittar då inte mina kollegor) och när jag väl är tillbaka så har jag även full ork och kan därmed jobba i den takt som jag brukar.

Till sist – att när man är hemma sjuk INTE läsa mail och ta jobbsamtal i telefon. Kroppen är sjuk och behöver vila. Även hjärnan behöver vila

SjukNÄRVARO är dyrt för både arbetsgivaren, mig själv och mina kollegor

FriskNÄRVARO är lönsamt för både arbetsgivare, mig själv och mina kollegor.

//Anna