Varsågod – en checklista för återgång i arbete!

pl

Idag kom nya numret av tidningen ”Personal & Ledarskap” i brevlådan. För mig var det ett riktigt intressant nummer då det var några sidor om rehabilitering.

En av artiklarna var med professor Åke Nygren och handlar om rehabiliteringsgarantin. (För dig som är prenumerant av tidningen så kan du läsa artikeln här på internet).

Han refererar till två utvärderingar (IFAU & KI) och lyfter upp precis det som även jag själv så många gånger påtalat som den absolut största bristen med rehabiliteringsgarantin.

Att åtgärderna inte har lett till att fler gått tillbaka i arbete.

Han beskriver just det faktum att rehabilitering behövs i tre steg

 1. bättre funktion
 2. ökad livskvalitet
 3. återgång i arbete

Rehabiliteringsgarantin hanterar just steg 1 och 2 men saknar steg 3.

Steg 1 och 2 är dessutom sjukvårdens ansvar (och arbetsgivare kan där även anlita företagshälsovården för den typen av insatser), steg 3 är däremot arbetsgivarens ansvar.

Jag var nyligen inbjuden till en arbetsgrupp på socialdepartementet som jobbar med dessa frågor och de frågade ut mig om min syn på rehabkoordinatorns nytta och funktion.

Det är nämligen precis för steg 3 som jag ser att rehabkoordinator är en effektiv resurs. Oavsett om den finns på vårdcentralen eller företagshälsovården.

Däremot tror jag att det skulle vara bra om t ex Försäkringskassan kunde medverka till att uppmuntra arbetsgivare om vad de ska tänka på att göra när det är dags för att planera och genomföra återgång i arbete. T ex att skicka ut en checklista om vad man ska göra som chef/arbetsgivare (se ett exempel som jag tagit fram sist i detta inlägg). Arbetsgivare brukar säga till mig att de behöver en påminnelse om när det är dags att agera och lite hintar om vad de ska göra.

Det är ett arbetsgivaransvar att kunna sitt ansvar men i praktiken kan det vara svårt för det lilla eller medelstora företaget att ha stenkoll på detta när det väl gäller. Här behövs stöd och då Försäkringskassan har ett samordningsansvar så vore det ganska naturligt. Självklart kan arbetsgivaren sedan behöva stöd i genomförande av återgången i arbete av t ex företagshälsovården.

Jag har som jag ovan nämnt ställt samman en mycket enkel checklista med frågeställningar för en chef/arbetsgivare att gå igenom när en återgång i arbete bli aktuellt för en medarbetare som har varit helt eller delvis sjukskriven.

Varsågod – du får den!

CHECKLISTA – Återgång i arbete

Grad av friskskrivning som återgång i arbete startar

 • 100 %
 • deltidsfriskskrivning (25/50/75%) med successiv upptrappning mot 100 % arbetsförmåga

Vid deltidsfriskskrivning

 • nivå att starta på
 • arbetsuppgifter att starta med
 • förläggning av arbetstiden (klockslag på dagen)
 • hur och när fattas beslut om när det är dags att trappa upp till nästa nivå
  • arbetsuppgifter
  • arbetstider

Regelbundna avstämningar under tid för upptrappning och återgång i arbete

 • När i tid
 • Var
 • Deltagare
 • Ansvarig dokumentation

Befintliga arbetsuppgifter/tjänst

 • behövs anpassning (tillfälligt/permanent) av
  • arbetsuppgifter
  • arbetstid
  • arbetsmiljö
   • fysisk
   • psykosocial

Tillfälligt andra/anpassade arbetsuppgifter/tjänst som start med syfte att sedan övergå till befintliga arbetsuppgifter

 • arbetsuppgifter
 • arbetstid
 • arbetsmiljö
  • fysisk
  • psykosocial
  • När i tid är det dags att gå från tillfälligt andra/anpassade arbetsuppgifter till befintliga arbetsuppgifter?

Nya arbetsuppgifter/tjänst (omplacering)

 • behövs anpassning av
  • arbetsuppgifter
  • arbetstid
  • arbetsmiljö
   • fysisk
   • psykosocial

PS. checklistan kan även användas av medarbetaren för att tänka till inför att det är dags för återgång i arbete om vad denne önskar.

Trevlig helg!

//Anna

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.