Kategoriarkiv: psykisk ohälsa

Skrämmande läsning om hur användande av ”smart drugs” i arbetslivet breder ut sig

IMG_0144Jag läser idag (3/6-13) i Expressen deras reportage under rubriken Dokument. Titeln är ”Studenter drogar sig för bättre resultat – ADHD-mediciner allt vanliga på universiteten”.

Artikeln bygger på en intervju med en forskare vid Oxfords universitet som berättar att han äter ”smart drugs” för att förbättra minnet och koncentrationen samt ett antal intervjuade personer. Nu har det även spridit sig hit till Sverige.

Det handlar om personer, som INTE har ADHD, som tar ADHD-medicin som innehåller amfetaminliknande preparat som förbättrar aktiviteten i hjärnan. Hos dem som har ADHD och tar denna typ av medicin bidrar det till att de ökar sin förmåga till bl a koncentration så den blir i nivå med de som inte har ADHD. För många med ADHD så möjliggör detta att kunna leva familjeliv och fungera bättre i yrkeslivet.

Medicinerna säljs på svarta marknaden men föreskrivs även av läkare.

Viktigt här är att alla mediciner har biverkningar.

Det finns en formulering i reportaget som verkligen skrämmer mig:

Tabletten både hjälper och stjälper mig. Den gör det möjligt att jobba på ett sätt som gör en utbränd. Det är vad arbetsmarknaden kräver idag, att jobba så mycket som möjligt.

Är det dit vi är på väg, till en arbetsmarknad och arbetsgivare som främjar bruket av ”smart drugs”? Det är för mig en väldigt skrämmande tanke.

För övrig så har alla som de intervjuat i artikeln valt att vara anonyma, utom doktor Anders Sandberg.

Personligen skulle jag aldrig komma på tanken att ta ”smart drugs”. Inte så länge jag är frisk och har möjligheten att välja.

//Anna

Tidningen Chef granskar chefer – idag presenteras ”sämst i test”

Skärmavbild 2013-06-20 kl. 12.49.50

Ingen som läser tidningen Chef eller följer dem på Twitter har väl kunna missa deras nyhet idag om Poolia.

Tidningen Chef har ett chefstest som de gör löpande på chefer, ett till varje nummer. Denna gång är det VD’n för Poolia, Monika Elling, som det handlar om.

Det gick inte så bra i testet kan man väl säga. Hon fick sämst resultat av alla testade ledare till dags dato.

Klicka här för att läsa testet och mer information om hur de går tillväga för att göra det >>

Klicka här för att ta del av samtliga gjorda test ”Ledarligan” >>

Jag har flera gånger här i bloggen tagit upp sambandet mellan ledarskapet och dess betydelse för ohälsan på arbetsplatsen. När jag läser detta test är det den första frågan jag ställer mig – hur mår medarbetarna? Hur stor är sjukfrånvaron? Upprepad korttidsfrånvaro och längre? Personalomsättning? Hur arbetar man med sin företagshälsovård i dessa frågor? Hur kommer resultatet av detta test att bemötas av medarbetarna?

Det finns idag forskning, doktorsavhandlingar, experter, praktiska exempel och mycket mycket mer som stödjer sambandet mellan dåligt/bristande ledarskap och sjukfrånvaro/ohälsa. Även att hälsan kan påverkas när man bytt jobb och inte längre har kvar den gamla ”dåliga” chefen. Risken för framtida ohälsa finns fortfarande kvar. Om detta går det att läsa i en studie från Karolinska Institutet.

Jag sökte på Google med orden ”ledarskap ohälsa” och fick på 0,27 sekunder 291 000 resultat.

Det är bara att börja läsa 🙂

Du som läser detta inlägg, är du chef? Vill du veta hur ditt ledarskap påverkar dina medarbetare? Börja med att fråga dem.

//Anna

”Livskrisen ska inte medicineras bort!”

Skärmavbild 2013-06-19 kl. 22.10.08

Jag sitter och går igenom lite utkast till blogginläg som jag gjort men som sedan aldrig har blivit publicerade. Jag fastnade för ett som jag gjorde i oktober förra året! När jag nu läser debattartikeln igen i Aftonbladet känner jag att den är precis lika aktuell idag som då.

Just att livskriser inte får vara en del av livet utan ska sopas under mattan med medicin så symtomen dämpas/försvinner men själva orsaken finns ändå fortfarande kvar.

Det har jag aldrig kunnat acceptera.

En sak är när medicinering sker i samband med att själva orsaken till att man mår psykiskt dåligt hanteras då det kan underlätta – men inte som enda åtgärd!

Känner du något som befinner sig i en livskris eller är du kanske själv i en? Ta hjälp för att hantera situationen – dämpa inte känslorna med psykofarmaka.

Livskrisen ska inte medicineras bort | Debatt | Aftonbladet.

//Anna

Ungas perspektiv om psykisk ohälsa

Det här är mågot för föräldrar att titta på tillsammans med sina ungdomar/unga vuxna barn och samtala kring.

Psykisk hälsa och ohälsa berör oss alla, direkt eller indirekt.

Vi kan gemensamt verkar för att skapa ett bättre klimat för nästa generation genom arbete med attityder och förhållningssätt.

Se filmen!

//Anna

 

Hälsofrämjande organisationer

Kan man blir sjuk av att jobba för mycket?

Frågan ställs på nytt med jämna mellanrum av både forskare och arbetsgivare. Av läkare och journalister. Av många.

Jag är varken det ena eller andra så jag ska inte sätta ner foten här och säga ja eller nej.

Men en åsikt och erfarenhet har jag.

Min åsikt är av den karaktären att en bristande/dålig psykosocial arbetsmiljö (ledarskap, medarbetarskap, arbetstider mm) mycket väl kan vara en stor bidragande orsak till att många blir utmattade, fysiskt och psykiskt.

Jo, jag vet vad jag talar om. Det har hänt även mig. Faktiskt var det just det som fick mig att bli intresserad av ämnet kring koordinering av rehab och att jag jobbar med det jag gör idag. En artikel ur Svd finns att läsa här >>

Unionen presenterar idag sin Arbetsmiljöbarometer för 2012 där siffrorna visar att

På fyra av fem arbetsplatser jobbar man regelbundet övertid och på fyra av tio arbetsplatser finns anställda som är eller har varit sjukskrivna på grund av arbetstiden.

Min erfarenhet är att denna fråga ytterst handlar om ledarskapet på arbetsplatsen. Hur många skulle arbeta övertid om det via ett sunt ledarskap kommuicerades att det inte är ok med övertid och att de arbetsuppgifter man är anställd för att uföra är i mängd vad som täcker 8 timmar/ dag och inte 10, 12, 14, 16 timmar…

Jag önskar att jag hade haft ett ledarskap från dåvarande chef som hade sett mig och min arbetsbelastning och inte bara lagt på mer.

Ja, jag sa ”ja” till allt. ”Jag fixar” – även om jag visste att jag inte skulle hinna egentligen. Jag var nog under min anställning en ganska lönsam resurs, lönemässigt, för mig arbetsgivare. Under en ganska lång period fick de utfört jobb för 2 för 1 lön…

Och ja – det spelar även roll vem man är som person. Hur man mår. Vilka prioriteringar man har i livet. Tidigare (arbets)livserfarenheter. Tidigare sjukdomar/skador mm.

Som individ är jag ansvarig för att ta hand om min egen hälsa och välmående. Att göra det jag behöver göra för att må bra i mitt liv. Det är ofta detta rehabilitering vid sjuskrivning för t ex utmattningssyndrom fokuseras på.

I detta ämne har jag själv varit med i Unionens medlemstidning Kollega och dess föregångare på SIF-tiden.

Åter igen – min erfarenhet är att både individ och organisation behöver rehabiliteras vid en sjukfrånvaro kopplat till psykisk ohälsa. Likväl som när en medarbetare skadat sig på arbetsplatsen, att man ser över de tekniska hjälpmedlen för att förebygga så det inte händer igen.

I skrivande stund är jag på väg till Linköping för att i vår läsa en kurs på högskolan. Kursen heter ”Hälsofrämjande organisationer”. Jag ser här fram emot att få ännu fler verktyg och större kunskap i mitt arbete med att hjälpa arbetsgivare att få mer hälsofrämjande organisationer i praktiken.

Trevlig helg!

//Anna

 

Vem vill inte ha (H)järnkoll?

hjarnkoll

Jag gillar (H)järnkoll.

Det är ett fantastiskt spännande projekt!

”Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för en mer öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är 200 personer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.”

 

Snart finns förbandslådor för psykisk hälsa.

Läs artikeln. Det är genialiskt.

 

Idag publicerar DN ett reportage om Swedbank och deras arbete med frågor kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen och i livet.

Skärmavbild 2013-01-10 kl. 07.02.15

 

”Vi vill skapa en arbetsplats där medarbetarna mår bra och kan göra sitt alla bästa.”

”Vi vill ha hållbara medarbetare i livets olika skeden. När ekonomin krisar behöver vi satsa ännu mer strategiskt kring detta.”

Citat av Martin Ekström som ansvarar för arbetet med arbetsmiljö, hälsa och mångfald hos Swedbank.

Klicka här för att läsa artikeln >>

 

 

Sedan har vi det här med hur man ska göra som chef med medarbetare som har psykiskt ohälsa.

Hjärnkoll har plockat fram en fantastiskt bra skrift om detta – och det bästa av allt är att den är helt gratis!

chefmaterial_300px

Så gör du som chef – broschyr.

 

Vem vill inte har (H)järnkoll?

 

//Anna

Nästan hälften med psykiska besvär tiger om det på jobbet | Debatt | svt.se

 

Nästan hälften med psykiska besvär tiger om det på jobbet | Debatt | svt.se.

Jag läser om hur många tiger på arbetsplatsen om att de har psykiska besvär på Svt.se idag.

Det är progammet Debatt som tar upp ämnet.

I mars 2003 medverkade jag själv i Debatt i Svt i ämnet. Då både i min funktion som rehabkoordiantor men även med min egen story.

Så, när jag läser artikeln ovan så kastas jag tillbaka mer än 10 år i tiden till min egen sjukskrivning där orsaken var psykisk ohälsa. Diagnosen ”utmattningssyndrom” fanns inte då så på mitt läkarintyg stog det ”psyk insuff”…

Jag upplevde just det som artikeln beskriver under min tid för sjukskrivning, i samtalen med min dåvarande chef när vi samtalade om hur min återgång i arbete skulle se ut och hur det sedan faktiskt blev.

Det sas aldrig rakt ut men känslan av att de inte trodde att jag längre var förmögen att utföra mina arbetsuppgifter eller att jag hade samma kompetens som tidigare var fruktansvärd!

Det var så tydligt att det var precis så de resonerade.

Känslan av att inte vara välkommen tillbaka som en pålitligt och kompetens resurs var jobbig.

Jag har aldrig ifrågasatt mitt eget ansvar i att jag gick rakt in i väggen med dunder och brak den där höstdagen. Jag har även en väldigt tydlig bild över det bidragande ansvaret som fanns hos min dåvarande arbetsgivare och även tidigare arbetsgivare.

Ett gemensamt ansvar som gör att det behövs förändring, rehabilitering, hos båda. Jag tog mitt ansvar och rehabiliterade mig men tyvärr hände inte motsvarande på min arbetsplats.

Jag valde att lämna den arbetsplatsen och istället göra precis som Svenska Dagbladet skrev ”Hon gjorde affär av sin sjukskrivning”. Artikeln finns fortfarande att läsa på svd.se >>

I mitt arbete idag som rehabkoordinator och utbildare av densamma möter jag ofta vittnesmål om att detta fortfarande är ett stort problem på arbetsplatser och hinder för återgång i arbete vid sjukfrånvaro.

Det finns fortfarande mycket att göra.

Jag vill även här varmt rekommendera en mycket bra skrift från Hjärnkoll. Den finns att beställa eller som pdf att ladda ner. Klicka här >>

//Anna