Kategori: tillgänglighet

Jag läser igenom Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag ”Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018”. Ingen direkt förvånade läsning, mer en sammanfattning av det vi redan vet. Det jag lägger fokus på att läsa noggrant är de sista sidorna, punkt 8 Diskussion. Här läser jag på sid 83: ”I januari 2018 fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att […]
Jag sitter och läser igenom Unionens Arbetsmiljöbarometer 2013. Mycket mycket intressant läsning. Den visar bl a  att det inte är samma fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser jämfört med hur det har varit senaste åren. Framför allt när det kommer till frågor kring den psykosociala arbetsmiljön. Till den psykosociala arbetsmiljön har vi även tillgänglighet […]
PRENUMERERA PÅ INLÄGG

Ange din e-postadress för att få meddelanden om nya inlägg via e-post.